Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Články k téme – Živnosť

🏠 Domov > Blog > Živnosť
Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Ruší sa minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti, predĺži lehota na oznámenie prevádzkarne alebo sa zníži doba potrebnej praxe pri remeselných a viazaných živnostiach.