Založenie živnosť robíme

logo efektívnejšie

Založenie živnosti online len za 29 EUR

Živnosť si založíte rýchlo a pohodlne online
🏠 Domov > Živnosť > Založenie živnosti

Založenie živnosti je možné 3 spôsobmi

Ak chcete podnikať prostredníctvom živnostenského oprávnenia, je potrebné si založiť živnosť (ohlásiť živnosť).

Založenie živnosti v roku 2024 je možné vykonať tromi spôsobmi:

  1. Založenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade
  2. Založenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)
  3. Založenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 29 €

1. Založenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade

Osobné založenie živnosti na živnostenskom úrade prebieha na živnostenskom úrade v mieste trvalého pobytu živnostníka. Súčasťou osobného založenia živnosti je formulár na ohlasovanie živnosti. Ak chcete založiť živnosť osobne postupujte podľa nášho postupu na osobné založenie živnosti.

Výhody osobného založenia živnosti sú, že živnostenské oprávnenie dostanete do rúk na počkanie a nie je nutné „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom.

Nevýhody osobného založenia živnosti sú, že musíte osobne navštíviť živnostenský úrad a hlavne že osobné ohlásenie živnosti je nevýhodnejšie z pohľadu poplatkov. Každá voľná živnosť stojí 7 € (elektronicky sú voľné živnosti zadarmo), takže pri 10 až 15 živnostiach viete online ohlásením ušetriť 70 € až 105 €. Viazaná živnosť stojí 22 € (11 € pri elektronickom ohlásení).

2. Založenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK (potrebný OP a čítačka)

Online založenie živnosti cez slovensko.sk sa realizuje cez elektronickú službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba„. Ak si živnosť zakladáte elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Ak chcete založiť živnosť online, postupujte podľa nášho postupu na online založenie živnosti.

Výhody online založenia živnosti sú, že nemusíte osobne navštíviť živnostenský úrad a všetko vybavíte z domu cez počítač. Elektronické ohlásenie je výhodnejšie z pohľadu poplatkov. Voľná živnosť je zadarmo (7 € pri osobnom ohlásení) a viazaná živnosť stojí 11 € (22 € pri osobnom ohlásení).

Nevýhody online založenia živnosti cez Slovensko.sk sú, že na založenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s čipom a platné certifikáty. Vyplniť formulár správne nemusí byť pre každého jednoduché. Taktiež je nevýhodou, že živnostenské oprávnenie neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom ohlásení neodosiela poštou osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

3. Založenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 29 €

Pri osobnom alebo online založení živnosti vlastnými silami neplatíte síce žiaden poplatok, nemusí to byť ale najefektívnejšie riešenie. Naša spoločnosť ponúka službu založenia živnosti online za 29 €. Jediné, čo musíte spraviť, je podpísať splnomocnenie a poslať nám ho emailom.

Výhody online založenia živnosti cez efektívnejšie.sk sú, že za Vás vybavíme všetku potrebnú administratívu spojenú so založením Vašej živnosti. Nemusíte navštíviť živnostenský úrad, ani „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom. Živnosť založíte pohodlne online, aj zo zahraničia.

Nevýhodou online založenia cez nás je, že živnostenské oprávnenie neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom ohlásení neodosiela poštou osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Podnikať ale môžete už nasledujúci deň po zadaní Vašej objednávky.

Založenie živnosti pohodlne online

Šetríme Vaše náklady a čas

Živnosť založíme ešte dnes

Nechajte všetko na nás - živnosť založíme rýchlo a spoľahlivo

S nami založíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás a Vy môžete už o pár dní podnikať.

Cena 29 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Platba až po založení živnosti - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom založení živnosti a zápise do ZRSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

Postup spolupráce

1. Vyplníte nezáväznú objednávku

2. Po prejdení na formulár vyplníte osobné údaje a vyberiete si predmety podnikania

3. Automaticky sa Vám vygeneruje splnomocnenie, ktoré vytlačíte, podpíšete, oskenujete a nahráte späť do online formuláru

Všetko ostatné na založenie Vašej živnosti vybavíme za Vás

Konečná cena: 29 € s DPH

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na založenie živnosti:

  • prípravu všetkých potrebných dokumentov
  • komunikáciu so živnostenským úradom
  • založenie živnosti cez slovensko.sk
  • poradenstvo a konzultácie
  • neobmedzený počet voľných živností

Cena nezahŕňa: prípadné poplatky za viazané a remeselné živnosti

Platba

Po úspešnom založení živnosti

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na založenie živnosti. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vieme založiť živnosť za tak skvelú cenu?

  • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri zakladaní živnosti za nás
  • Automatizované generovanie dokumentov na založenie živnosti a formuláru na živnostenský úrad
  • Vyladený proces založenia živnosti vďaka skúsenostiam

Založenie živnosti v roku 2022

V roku 2022 v zásade neprichádza k zmene podmienok, čo sa týka založenia živnosti (ohlásenia živnosti). Naďalej platí aj v roku 2022, že živnostník musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony) a v prípade viazaných alebo remeselných živností aj osobité podmienky prevádzkovania živnosti.

Aj v roku 2022 je možné si pri zakladaní živnosti zvoliť obchodné meno s dodatkom k menu a priezvisku, napr. Ján Hlavný – masér.

Veľkou výhodou podnikania formou živnosti je možnosť začať podnikať prakticky okamžite. Živnosť totiž vzniká dňom ohlásenia, čo je aj v roku 2022 výhoda oproti podnikaniu formou spoločnosti s.r.o.

Rozmýšľate, že v roku 2022 začnete podnikať ako živnostník? Radi Vám pomôžeme.

Čo je to živnosť a podnikanie formou živnosti

Živnosť (živnostenské podnikanie) je druh podnikania. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikanie formou živnosti je podnikanie jednej fyzickej osoby – živnostníka na základe živnostenského oprávnenia. Ide o tzv. samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO). Každý živnostník má pridelené jedinečné identifikačné číslo IČO a je zapísaný v živnostenskom registri – www.zrsr.sk.

Založenie živnosti v roku 2021

Aby mohla fyzická osoba podnikať ako živnostník, je potrebné ohlásenie živnosti, ktoré sa označuje aj ako založenie živnosti. Ide o „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“.

Je možné založiť a prevádzkovať tri druhy živností:

  • Voľná živnosť (napr. veľkoobchod/maloobchod, administratívne služby)
  • Remeselná živnosť (napr. kozmetické služby, klampiarstvo)
  • Viazaná živnosť (napr. prevádzkovanie realitnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej kancelárie)

Na založenie všetkých druhov živností je potrebné spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Na založenie viazanej a remeselnej živnosti je potrebné spĺňať okrem všeobecných podmienok, aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Postup založenia živnosti v roku 2021

Postup založenia spoločnosti je možné rozdeliť na dve fázy. Nového živnostníka najprv čakajú prípravné činnosti a následne druhý a hlavný krok – ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade.

1. Prípravné činnosti – premyslenie obchodného mena, predmetov podnikania, a miesta podnikania

Obchodné meno živnostníka – štandardne živnostník pri založení živnosti uvedie ako obchodné meno svoje meno a priezvisko. Je však možné doplniť dodatok, ktorý ho odlíši a môže zároveň napovedať činnosť daného živnostníka. Napr. Martin Jurkovič – masérske služby.

Predmety podnikania – predmety podnikania (živnosti) sú činnosti, ktorým sa bude podnikateľ venovať, teda v čom bude podnikať. Pri založení živnosti (a kedykoľvek neskôr) je možné ohlásiť ľubovoľné množstvo živností ako predmetov podnikania.

Miesto podnikania – živnostníci štandardne uvádzajú pri ohlásení živnosti ako miesto podnikania adresu svojho trvalého pobytu.

2. Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade

Živnosť je možné ohlásiť osobne, alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk. Elektronické ohlásenie je výhodnejšie z pohľadu poplatkov. Voľná živnosť je zadarmo (7 € pri osobnom ohlásení) a viazaná živnosť stojí 11 € (22 € pri osobnom ohlásení).

Na osobné ohlásenie živnosti je potrebné stiahnuť a vyplniť tlačivo a doručiť ho poštou alebo osobne na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).

Na elektronické ohlásenie živnosti sa používa elektronická služba „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba„. Ak si živnosť zakladáte elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. V prípade, že na založenie živnosti využijete naše služby, ani jednu z vymenovaných veci nepotrebujete.

Postup na osobné ohlásenie (založenie) živnosti

  1. Stiahnite a vyplňte FORMULÁR pre fyzickú osobu – ohlásenie o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
  2. Osobne ho doručte na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).
  3. Na Okresnom úrade uhradíte poplatky – 7 € za každú voľnú živnosť a 22 € za každú viazanú a remeselnú živnosť.
  4. Živnostenské oprávnenie Vám vydajú na počkanie.

Postup na elektronické ohlásenie (založenie) živnosti

  1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite na Slovensko.sk.
  2. Otvoríte elektronickú službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“ a v políčku „Názov inštitúcie alebo úradu“ vyhľadáte „Okresný úrad + okresné mesto Vášho trvalého pobytu“, napríklad „Okresný úrad Poprad“.
  3. Vyplníte všetky požadované údaje vo formulári. Správne vyplnenie formuláru si overíte kliknutím na „Skontrolovať“. Pri správnom vyplnení vypíše zeleným „Formulár bol správne vyplnený“.
  4. Nahrajte prípadné prílohy (tieto musia byť tiež elektronicky podpísané).
  5. Podpíšte formulár – kliknutím na „Podpísať“.
  6. Formulár odošlite kliknutím na „Odoslať“.
  7. Ak rozširujete živnosti o viazané alebo remeselné, do elektronickej schránky Vám prídu platobné údaje na úhradu poplatkov.
  8. Živnostenské oprávnenie Vám bude doručené do elektronickej schránky.

Všeobecné podmienky na založenie živnosti

Na prevádzkovanie akéhokoľvek druhu živnosti (voľnej, viazanej alebo remeselnej) je potrebné splniť všeobecné podmienky ustanovené § 6 ods. 1 ŽivZ:

  1. Dosiahnutie veku 18 rokov
  2. Spôsobilosť na právne úkony
  3. Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak jeho skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Osobitné podmienky na založenie remeselnej živnosti

Pri založení remeselnej živnosti je nutné splniť aj osobitné podmienky prevádzkovania ustanovené zákonom. Osobitnou podmienkou na založenie remeselných živností je preukázanie odbornej spôsobilosti, ktorá sa preukazuje pomocou výučného listu v danom odbore alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.

Osobitné podmienky na založenie viazanej živnosti

Pri založení viazanej živnosti sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti podľa druhu viazanej živnosti. Požadovaný typ odbornej spôsobilosti k viazaným živnostiam je uvedený v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Ako sa registrovať na daňovom úrade pri založení živnosti?

Fyzická osoba je povinná v rámci svojich oznamovacích povinností požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala živnostenské oprávnenie na podnikanie. Naša spoločnosť registruje nového živnostníka na daňovom úrade pri zakladaní živnosti a využíva nasledovný postup registrácie na daňovom úrade. Po prihlásení sa na ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk a otvorení elektronickej služby Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba, zaškrtneme v časti „ÚDAJE PRE ZP, FS“ políčko „Doplňujúce údaje pre prihlášku daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby.“ Po vyplnení všetkých potrebných údajov a podpísaní formulár ho elektronicky odošleme.

Ako založenie živnosti oznámiť zdravotnej poisťovni?

So založením živnosti vznikajú aj oznamovacie povinnosti príslušnej zdravotnej poisťovni. Naša spoločnosť oznamuje vznik živnostenského oprávnenia zdravotnej poisťovni pri zakladaní živnosti a využíva nasledovný postup. Po prihlásení sa na ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk a otvorení elektronickej služby Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba, vyberieme v časti „ČASŤ A1. Podnikateľ“, časť „Oznámenie obchodného mena zdravotnej poisťovne“ zdravotnú poisťovňu v ktorej je fyzická osoba prihlásená na povinné zdravotné poistenie.

Na čo si treba dať pozor pri zakladaní živnosti?

Prvým hlavným rozhodnutím je voľba, či je pre daného podnikateľa výhodnejšie podnikať na živnosť, alebo formou spoločnosti s.r.o.. Do tohto rozhodnutia spadá veľké množstvo faktorov, ktoré je potrebné zvážiť.

Nový živnostník by mal tiež vedieť vyhodnotiť, či sa mu oplatí byť platca DPH. Pri vyhodnocovaní hrá významnú rolu, či sú jeho zákazníci a dodávatelia platcami DPH.

Nový živnostník si musí tiež uvedomiť ostatné zákonné povinnosti vyplývajúce z podnikania. Sem môže patriť aj GDPR, zápis do RPVS a ako každý podnikateľ, aj živnostník má povinnosť viesť evidenciu účtovníctva.

Dôležité je si tiež uvedomiť dôležitosť modernej webovej stránky, ktorá je v dnešnom svete kľúčovým prvkom väčšiny podnikateľov. Podnikanie môže živnostník zefektívniť online fakturáciou.

Otázky a odpovede k založeniu živnosti

Aké sú podmienky na založenie živnosti?

Je potrebné spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, medzi ktoré patrí vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pri viazaných a remeselných živnostiach je potrebné spĺňať tiež odbornú spôsobilosť na vykonávanie danej živnosti.

Koľko trvá vydanie živnostenského oprávnenia?

Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú tri pracovné dni odo dňa doručenia všetkých potrebných dokumentov vyžadovaných na registráciu živnostenského podnikania.

Kedy môžem začať podnikať ako živnostník?

Živnostník môže začať podnikať dňom ohlásenia živnosti.

Je možné živnosť pozastaviť alebo zrušiť?

Áno, živnosť je možné v prípade potreby kedykoľvek pozastaviť na ľubovoľnú dobu alebo zrušiť.

Je možné obnoviť pozastavenú živnosť?

Áno, pozastavená živnosť sa dá obnoviť.

Je možné obnoviť zrušenú živnosť?

Zrušená živnosť sa „obnovuje“ opätovným ohlásením živnosti.

Má obnovená živnosť po pozastavení rovnaké IČO?

Áno, IČO ostáva rovnaké.

Má znovu založená živnosť po zrušení rovnaké IČO?

Áno, IČO ostáva rovnaké.

Kde si môžem založiť živnosť?

Živnosť sa zakladá (ohlasuje) na Okresom úrade, odbor živnostenského podnikania podľa miesta bydliska.

Aké odvody platí živnostník po založení živnosti?

V prvom roku podnikania platí živnostník do zdravotnej poisťovne minimálny odvod (76,44 € mesačne v roku 2021) a od platenia do Sociálnej poisťovne je oslobodený. V ďalších rokoch závisí výška odvodov živnostníka do sociálnej a zdravotnej poisťovne od výšky jeho príjmov v predchádzajúcom roku, minimálne však 180,99 € mesačne do Sociálnej poisťovne a už spomenutých 76,44 € mesačne do zdravotnej poisťovne.

Aké dane platí živnostník?

Percentuálna sadzba dane z príjmu pri živnostníkoch je odvodená od výšky výnosov a od výšky základu dane.

Aké poplatky sa platia pri založení živnosti?

Poplatky sa líšia podľa toho, či sa živnosť zakladá osobne alebo elektronicky. Voľná živnosť je pri elektronickom ohlásení zadarmo (5 € pri osobnom ohlásení) a viazaná živnosť stojí 7,5 € pri elektronickom ohlásení (15 € pri osobnom ohlásení).

Ručí živnostník za záväzky z podnikania celým svojim majetkom?

Áno, živnostníci ručia za záväzky v podnikaní celým svojim majetkom.

Je živnostník povinný vystavovať zákazníkom a odberateľom faktúry?

Živnostník má povinnosť vystaviť faktúru, len ak je platiteľom DPH. Povinnosť vystaviť faktúru totiž majú len platitelia DPH, keďže pojem „faktúra“ definuje len jediný zákon – zákon o DPH.

Je povinný živnostník komunikovať s daňovým úradom elektronicky?

Áno, Od 1.7.2018  sa povinná elektronická komunikácia rozširuje aj na fyzické osoby – podnikateľov.

Ako si živnostník vypláca zisk z podnikania?

Živnostník má právo zaobchádzať s peniazmi z podnikania kedykoľvek a akokoľvek. Nie potrebné, aby si vyplácal zisk, ako je tomu napr. pri spoločnosti s.r.o.

Musí viesť živnostník podvojné účtovníctvo?

Živnostník musí povinne viesť podvojné účtovníctvo len v prípade, že je platiteľom DPH. Podvojné účtovníctvo môže viesť dobrovoľne, ale väčšina živnostníkov sa z finančného hľadiska rozhoduje medzi jednoduchým účtovníctvom, daňovou evidenciou alebo paušálnymi výdavkami. Viď porovnanie účtovníctva pri živnosti a spoločnosti s.r.o.

Má živnosť základné imanie?

Nie, živnosť nepozná inštitút základného imania.

Môže živnostník používať na podnikanie súkromný účet?

Áno, môže.

Je možné transformovať živnosť na spoločnosť s.r.o.?

Živnosť nie je možné transformovať na spoločnosť s.r.o.. Je ale možný postup, ktorý je z konečného hľadiska istou formou transformácie. Je potrebné založiť novú spoločnosť s.r.o., ktorá od živnostníka prevezme prostredníctvom zmluvy o predaji podniku celý jeho majetok. Následne sa daná živnosť zruší.

Potrebuje živnostník zodpovedného zástupcu pri zakladaní živnosti?

Zodpovedného zástupcu zákon vyžaduje pri ohlasovaní viazanej a remeselnej živnosti. Je možné, aby týmto zodpovedným zástupcom bol sám živnostník, alebo mu funkciu zodpovedného zástupcu vykonáva iná osoba, ktorá spĺňa podmienky na odbornú spôsobilosť.

Je potrebný pri založení živnosti výpis z registra trestov?

Nie, výpis z registra trestov nie je potrebný. Je ale potrebné splniť podmienku bezúhonnosti. Živnostenský úrad si výpis z registra trestov pri fyzických osobách s trvalým pobytom na Slovensku vyžiada sám.

Sú údaje o živnostníkoch a ich finančných ukazovateľov verejne dostupné?

Výsledky hospodárenia verejné nie sú, je však možné preveriť finančnú zodpovednosť živnostníkov overením si, či sa nenachádzajú v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, Finančnej správy, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Union poisťovne, Poisťovne Dôvera alebo v Registri exekúcií.

V akom registri je vedený živnostník?

Živnostníci sú vedení v živnostenskom registri.