Živnosť Vám rozšírime

logo efektívnejšie

ROZŠÍRENIE ŽIVNOSTI ONLINE LEN ZA 29 EUR

Pridanie predmetov do živnosti rýchlo a pohodlne
🏠 Domov > Živnosť > Rozšírenie živnosti

Rozšírenie živnosti je možné 3 spôsobmi

V prípade, ak ste sa rozhodli rozšíriť svoje podnikateľské aktivity je potrebné pridať do živnostenského oprávnenia nové predmety podnikania – rozšíriť si živnostenské oprávnenie. Rozšírenie živnosti je možné len pri živnosti, ktorá už bola ohlásená a je vedená v živnostenskom registri.

Rozšírenie živnosti v roku 2022 je možné vykonať tromi spôsobmi:

 1. Rozšírenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade
 2. Rozšírenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)
 3. Rozšírenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 29 €

1. Rozšírenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade

Osobné rozšírenie živnosti na živnostenskom úrade prebieha na živnostenskom úrade v mieste trvalého pobytu živnostníka. Súčasťou osobného rozšírenia živnosti je formulár pre fyzickú osobu. Ak chcete rozšíriť živnosť osobne postupujte podľa nášho postupu na osobné rozšírenie živnosti.

Výhody osobného rozšírenia živnosti sú, že živnostenské oprávnenie s novými predmetmi podnikania dostanete na počkanie a nie je nutné „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom.

Nevýhody osobného rozšírenia živnosti sú, že musíte osobne navštíviť živnostenský úrad a hlavne že osobné ohlásenie živnosti je menej výhodné z pohľadu poplatkov. Každá voľná živnosť stojí 7 € (elektronicky sú voľné živnosti zadarmo), takže pri 10 až 15 živnostiach viete online ohlásením ušetriť 70 € až 105 €. Viazaná živnosť stojí osobne 22 € (11 € pri elektronickom ohlásení).

2. Rozšírenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)

Online rozšírenie živnosti cez slovensko.sk sa realizuje cez elektronickú službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba„. Ak si živnosť rozširujete elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Ak chcete rozšíriť živnosť online, postupujte podľa nášho postupu na online rozšírenie živnosti.

Výhody online rozšírenia živnosti sú, že nemusíte osobne navštíviť živnostenský úrad a všetko vybavíte z domu cez počítač. Elektronické ohlásenie je výhodnejšie z pohľadu poplatkov. Voľná živnosť je zadarmo (7 € pri osobnom ohlásení) a viazaná živnosť stojí 11 € (22 € pri osobnom ohlásení).

Nevýhody online rozšírenia živnosti sú, že na rozšírenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s čipom a platné certifikáty. Vyplniť elektronický formulár správne nemusí byť pre každého jednoduché. Taktiež je nevýhodou, že živnostenské oprávnenie neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom podaní neodosiela poštou dané potvrdenie.

3. Rozšírenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 29 €

Pri osobnom alebo online rozšírení živnosti vlastnými silami neplatíte síce žiaden poplatok, nemusí to byť ale to najefektívnejšie riešenie. Naša spoločnosť ponúka službu rozšírenia živnosti online za 29 €. Jediné, čo musíte spraviť, je podpísať splnomocnenie a poslať nám ho emailom.

Výhody online rozšírenia živnosti cez efektívnejšie.sk sú, že za Vás vybavíme všetku potrebnú administratívu spojenú s rozšírením Vašej živnosti. Nemusíte navštíviť živnostenský úrad, ani „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom. Živnosť rozšírite pohodlne online, aj zo zahraničia.

Nevýhodou online rozšírenia cez nás je, že živnostenské oprávnenie s novými predmetmi podnikania neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom podaní neodosiela poštou dané potvrdenie. Dôležité ale je, že podnikať v daných predmetoch podnikania môžete už nasledujúci deň po zadaní Vašej objednávky.

Rozšírenie živnosti pohodlne online

Šetríme Vaše náklady a čas

Živnosť rozšírime ešte dnes

Nechajte všetko na nás - živnosť rozšírime rýchlo a spoľahlivo

S nami založíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás a Vy môžete už o pár dní podnikať.

Cena 29 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Platba až po rozšírení živnosti - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom rozšírení živnosti, teda až po pridaní nových predmetov podnikania do ZRSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

Postup spolupráce

1. Vyplníte nezáväznú objednávku

2. Po prejdení na formulár vyplníte osobné údaje a vyberiete si predmety podnikania

3. Automaticky sa Vám vygeneruje splnomocnenie, ktoré vytlačíte, podpíšete, oskenujete a nahráte späť do online formuláru

Všetko ostatné na rozšírenie Vašej živnosti vybavíme za Vás

Konečná cena: 29 € s DPH

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na rozšírenie živnosti:

 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu so živnostenským úradom
 • rozšírenie živnosti cez slovensko.sk
 • poradenstvo a konzultácie
 • neobmedzený počet voľných živností

Cena nezahŕňa: prípadné poplatky za viazané a remeselné živnosti

Platba

Po úspešnom rozšírení živnosti

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na rozšírenie živnosti. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vieme rozšíriť živnosť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri rozširovaní živnosti za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na rozšírenie
  živnosti a formuláru na živnostenský úrad
 • Vyladený proces rozšírenia živnosti vďaka skúsenostiam

Rozšírenie živnosti v roku 2023

V roku 2023 platia nové znenia voľných živností. Živností je výrazne menej ako tomu bolo v minulosti, mnohé z nich boli zlúčené. Kompletný zoznam nájdete v PDF od Ministerstva vnútra. V našom zozname živností nové živnosti zatiaľ neboli aktualizované.

Postup na osobné rozšírenie živnosti

Na rozšírenie živnosti sa využíva rovnaký formulár ako na ohlásenie novej živnosti.

 1. Stiahnite a vyplňte FORMULÁR pre fyzickú osobu – ohlásenie o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 2. Osobne ho doručte na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).
 3. Na Okresnom úrade uhradíte poplatky – 7 € za každú voľnú živnosť a 22 € za každú viazanú a remeselnú živnosť.
 4. Živnostenské oprávnenie s novými predmetmi podnikania Vám vydajú na počkanie.

Postup na elektronické rozšírenie živnosti

Na rozšírenie živnosti sa využíva rovnaká elektronická služba ako na ohlásenie novej živnosti.

 1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite na sk.
 2. Otvoríte elektronickú službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“ a v políčku „Názov inštitúcie alebo úradu“ vyhľadáte „Okresný úrad + okresné mesto Vášho trvalého pobytu“, napríklad „Okresný úrad Poprad“.
 3. Vyplníte všetky požadované údaje vo formulári. Správne vyplnenie formuláru si overíte kliknutím na „Skontrolovať“. Pri správnom vyplnení vypíše zeleným „Formulár bol správne vyplnený“.
 4. Nahrajte prípadné prílohy (tieto musia byť tiež elektronicky podpísané).
 5. Podpíšte formulár – kliknutím na „Podpísať“.
 6. Formulár odošlite kliknutím na „Odoslať“.
 7. Ak rozširujete živnosti o viazané alebo remeselné, do elektronickej schránky Vám prídu platobné údaje na úhradu poplatkov.
 8. Živnostenské oprávnenie s novými predmetmi podnikania Vám bude doručené do elektronickej schránky.

Otázky a odpovede k rozšíreniu živnosti

Čo je to rozšírenie živnosti?

Rozšírenie živnosti je pridanie predmetov podnikania do živnosti (živnostenského oprávnenia).

Koľko trvá rozšírenie živnosti?

Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú tri pracovné dni odo dňa doručenia všetkých potrebných dokumentov vyžadovaných na registráciu živnostenského podnikania.

Kedy môžem začať podnikať v predmetoch podnikania, o ktoré som rozšíril živnosť?

Živnostník môže pri rozšírení živnosti začať podnikať v daných predmetoch dňom ohlásenia živnosti.

Ako sa realizuje online rozšírenie živnosti?

Online rozšírenie živnosti sa realizuje prostredníctvom formuláru Elektronické ohlásenie živnosti.

Je potrebné na online rozšírenie živnosti disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID)?

Ak si rozširujete živnosť elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom.

Mení sa IČO pri rozširovaní živnosti?

Nie, IČO ostáva pôvodné.

Kde je možné rozšíriť živnosť?

Živnosť sa rozširuje (ohlasuje) na Okresom úrade, odbor živnostenského podnikania podľa miesta bydliska.

Menia sa odvody živnostníka pri rozšírení živnosti?

Nie, rozšírenie živnosti nemá vplyv na výšku odvodov.

Aké poplatky sa platia pri rozširovaní živnosti?

Poplatky sa líšia podľa toho, či sa živnosť rozširuje osobne alebo elektronicky. Voľná živnosť je pri elektronickom rozšírení zadarmo (5 € pri osobnom ohlásení) a viazaná živnosť stojí 7,5 € pri elektronickom rozšírení (15 € pri osobnom ohlásení).

Potrebuje živnostník zodpovedného zástupcu pri rozširovaní živnosti?

Zodpovedného zástupcu zákon vyžaduje pri rozširovaní živnosti o viazanú a remeselnú živnosť. Je možné, aby týmto zodpovedným zástupcom bol sám živnostník, alebo mu funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať iná osoba, ktorá spĺňa podmienky na odbornú spôsobilosť.

Je potrebný pri rozširovaní živnosti výpis z registra trestov?

Nie, výpis z registra trestov nie je potrebný. Je ale potrebné splniť podmienku bezúhonnosti. Živnostenský úrad si výpis z registra trestov pri fyzických osobách s trvalým pobytom na Slovensku pri rozširovaní živnosti vyžiada sám.