S nami budete podnikať

logo efektívnejšie

BOZP, OPP, PZS, CO - školenia a dokumentácia

Komplexné služby v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO
🏠 Domov > Ostatné online služby > BOZP, OPP, PZS

Odbornosť a skúsenosti

Priateľská komunikácia

e-learning školenia

Máte zamestnancov? Máte povinnosti

Ak je subjekt zamestnávateľom, jeho zákonnou povinnosťou je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Je potrebné zabezpečiť školenia, dokumentáciu a pravidelné kontroly.

R

Individuálny prístup

Každá spoločnosť je špecifická a má svoje nároky, ktoré sa vždy snažíme zaviesť do praxe v rámci aktuálnej platnej legislatívy.

Našim cieľom je pomáhať orientovať sa v legislatíve malým, ale aj veľkým spoločnostiam.

Online školenia cez e-learning

BOZP, OPP, CO

Vstupné školenia hneď k dispozícii v prvý deň nástupu nového zamestnanca.

Školenia pre zahraničných pracovníkov bez tlmočníka (ENG, HU, UKR).

Možnosť študovať cez mobilný telefón.

Cena od 50 €

Cena závisí od:

  • Počtu zamestnancov a ich fluktuácie
  • Náplne práce a jej zložitosti

Pre cenovú ponuku prosím vyplňte kontaktný formulár

Telefonický kontakt

Ing. Matej Kasák

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 905 801 086 a s radosťou Vám poradím.

Externá služba

Túto službu poskytuje spoločnosť Proteko s.r.o.

Kontaktný formulár