Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Živnosť > Kompletný zoznam voľných, viazaných a remeselných živností

Kompletný zoznam voľných, viazaných a remeselných živností

20. júla 2022

Prinášame Vám kompletný zoznam všetkých živností (predmetov podnikania). Voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti v jednom celistvom zozname.

pocitac kava notes pero mobil na stole

Poznáme tri druhy živností

Voľné živnosti

Na prevádzkovanie voľných živností sa nevyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti. Od februára 2023 platí nový zoznam voľných živností.

Viazané živnosti

Na prevádzkovanie viazaných živností sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 2 živnostenského zákona.

Remeselné živnosti

Na prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, podľa prílohy č. 1 živnostenského zákona.

Voľné živnosti – zoznam

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať voľné živnosti musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť).

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti sa pre voľné živnosti nevyžaduje. 

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Chov vybraných druhov zvierat

 • Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej
 • Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie sú vlastné chovy.

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

 • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
 • Pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín
 • Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Pozberové úpravy rastlinných komodít
 • Sušenie dekoračných rastlín
 • Údržbu, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov, melioračných zariadení
 • Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
 • Vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr. Poľnohospodárstvo – rastlinnú výrobu (činnosť nie je živnosťou). Aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (viazaná živnosť). Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel (viazaná živnosť). Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je aplikácia prípravkov na ochranu rastlín registrovaných a povolených ÚKSUP-om.

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

 • Kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie…)
 • Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie
 • Odchyt túlavých zvierat a odchytávanie holubov
 • Paznechtovanie dobytka
 • Podkúvanie koní zverených do opatery
 • Prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá (kŕmenie, bežná hygiena, venčenie…)
 • Strihanie oviec
 • Výcvik psov a mačiek

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr. Poľnohospodárstvo – živočíšnu výrobu (činnosť nie je živnosťou). Veterinárne činnosti, Insemináciu, Odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat. 

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

 • Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Preparovanie živočíchov, úprava poľovníckych trofejí
 • Ťažbu, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipuláciu s drevom a jeho skladovanie na skládkach)
 • Vykonávanie ochrany drevín (výrezy nežiaducich vetiev, nátery a pod.)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je aplikácia prípravkov na ochranu rastlín registrovaných a povolených UKSUP-om.

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: Lesníctvo (činnosť nie je živnosťou). Činnosť odborného lesného hospodára (viazaná živnosť). Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín (viazaná živnosť). Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (viazaná živnosť).

Poskytovanie služieb v rybárstve

 • Poskytovanie služieb v rybárstve technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Vykonávanie výlovov rybníkov

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
 • Dobývanie a úprava rašeliny
 • Dobývanie bahna z vodného dna
 • Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
 • Paletovanie prírodného kameňa
 • Spracovanie hmôt pre výrobu porcelánu
 • Úpravu brúsnych materiálov a rôznych minerálov
 • Úpravu sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
 • Výrobu štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je ťažba nerastov a ich úprava vykonávaná priamo pri ich ťažbe subjektmi, ktoré tieto nerasty ťažia. 

Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

 • Mrazenie ovocia a zeleniny
 • Praženie orechov, solenie mandlí
 • Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • Sušenie ovocia, zeleniny a húb
 • Výrobu džemov, marmelád, lekvárov, výživ, stolového želé, pretlakov, kečupov
 • Výrobu koncentrátov z ovocia a zeleniny, sirupov
 • Výrobu orechových nátierok
 • Výrobu ovocných a zeleninových štiav
 • Výrobu ovocných a zeleninových džúsov, muštov
 • Výrobu ovocných a zeleninových nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených
 • Výrobu produktov zo sóje
 • Výrobu zemiakového škrobu
 • Výrobu zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl
 • Výrobu zemiakových lupienkov

Spracovanie a úpravu čaju a kávy

Spracovanie prírodného medu:

 • Spracovanie medu, včelieho vosku

Výrobu a spracovanie cukru:

 • Výrobu cukrového sirupu
 • Výrobu cukrovej vaty
 • Výrobu melasy
 • Výrobu  cukru  nerafinovaného  repného,  trstinového,  rafinovaného  trstinového,  repného  cukru,  bieleho, hnedého cukru, kryštálového, kockového, práškového, homoľového

Výrobu chuťových prísad a korenín:

 • Spracovanie soli do akostných potravín, jódovanej soli
 • Výrobu koreniacej zmesi – polievkové korenie (tekuté a sypké)
 • Výrobu octu
 • Výrobu omáčok, miešaných korenistých zmesí, prípravkov na polievky, bujónov, pekárenských kvasníc, kypriacich práškov, hotových práškov do pečiva,
 • horčicovej múčky, hotových horčíc, korenín upravených na použitie (čierne korenie, vanilka, škorica, klinčeky …)
 • Výrobu hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie). Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom pre výdajne.

Výrobu kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek:

  • Konzervovanie ovocia, orechov, ovocnej kôry a ďalších častí rastlín v cukre
  • Výrobu cukroviniek (karamelov, ústnych pastiliek, nugátu, fondánu, bielej čokolády)
  • Výrobu čokolády a čokoládových cukroviniek
  • Výrobu kakaa, kakaového masla, tuku, prášku a sladidiel
  • Výrobu žuvačiek

Výrobu mlynských výrobkov:

 • Výrobu bezvaječných cestovín
 • Výrobu glukózy
 • Výrobu gluténu
 • Výrobu krupice zo sušenej zeleniny
 • Výrobu múky zo sušenej strukovinovej zeleniny
 • Výrobu múky, otrúb, krupice, vločiek z pšenice, raže, ovsa, kukurice a cereálnych obilnín
 • Výrobu oblátok, müsli a kukuričných lupienkov
 • Výrobu popcornu
 • Výrobu škrobu a škrobových výrobkov – z ryže, kukurice, pšenice, manioku
 • Výrobu výrobkov z pufovaných zŕn obilia, z praženého a transformovaného obilia – „cornflakes“, predvarené obilniny
 • Výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

Údenársku výrobu

 • Údenie výrobkov mäsových, hydinových, syrových, rybacích

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.:

 • Mäsiarstvo (remeselná živnosť).
 • Výrobu mliečnych výrobkov (remeselná živnosť).
 • Výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).
 • Pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (remeselná živnosť). 

Výrobu nápojov

 • Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní
 • Výrobu čajových nápojov
 • Výrobu hroznového vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výrobu jablčného a ovocného vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výrobu medoviny (s obsahom alkoholu do 15%)
 • Výrobu minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie
 • Výrobu nealkoholických nápojov
 • Výrobu nedestilovaných kvasených nápojov
 • Výrobu vína (s obsahom alkoholu do 15 %)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba nealkoholického piva s poukazom na to, že ide o čiastkovú výrobu, ktorá je remeselnou živnosťou „Výroba piva a sladu“. 

Výroba krmív a kŕmnych zmesí (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu krmív pre hospodárske zvieratá (mačky, psov, vtáctvo, rybičky, …)
 • Výrobu kŕmnych zmesí (výrobu a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá)

Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Textilná výroba

 • Prípravu a spriadanie textilných nití a vlákien (výrobu priadzí a nití z prírodných vlákien, výrobu mykaných vlákien, výrobu česaných vlákien, úpravu vlákien – pranie, odmasťovanie, mykanie a česanie vlny a bavlny, namotávanie hodvábu, trepanie ľanu, bielenie a farbenie textilných vlákien, priadzí)
 • Úpravu textilu (bielením, farbením, sušením, parením, zrážaním, sanforizáciou, mercerizáciou, chemickou úpravou, pogumovaním, plisovaním, tlačiarsku úpravu textílií – modrotlač, batikovanie)
 • Výrobu bytových doplnkov (výrobu diek, prešívaných prikrývok, sedákov, vankúšov, spacích vakov, závesov, záclon, roliet, posteľných pokrývok, obalov na nábytok)
 • Výrobu galantérneho tovaru z textilu (výrobu stúh, paspuliek, gúm, okrasných lemoviek, šnúrok, strapcov, brmbolcov, výrobu ručne tkaných gobelínov, výrobu textilných súprav na vyšívanie, výrobu tylu, sieťového textilu, závojov, výrobu šnúrok do topánok z textilu, výrobu práškových pudreniek a rukavíc,
 • výrobu textilných hračiek)
 • Výrobu kobercov – viazaných, tkaných a všívaných
 • Výrobu krajkových výrobkov (pletených a háčkovaných výrobkov)
 • Výrobu netkaného textilu
 • Výrobu plste
 • Výrobu podlahových krytín
 • Výrobu povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
 • Výrobu  priemyselných  textilných  výrobkov  (výrobu  celtovín,  stanov,  tovarov na táborenie,          lodných            plachiet,           nafukovacích matracov z textilných materiálov, žalúzií, voľných prikrývok na autá, stroje, nábytok, záchranných viest, textilných častí elektrických prikrývok, vriec, obalov na odevy)
 • Výrobu výšiviek
 • Výrobu rohoží, podložiek
 • Výrobu technického a pracovného textilu (výrobu visačiek, vlajok, transparentov, zástav, výrobu textilu impregnovaného, poťahovaného, krytého, laminátovaného plastom, výrobu metalizovanej priadze, povrazov, výrobu kordového textilu na pneumatiky z vysoko pevných umelých priadzí, výrobu plynových žiarových pančušiek a dutého textilného vlákna, výrobu poťahového textilu, hadíc, pásov a remeňov na prenos a prepravu, tkanín na preosievanie, napínanie, výrobu lemoviek do áut, výrobu plátna pre umelcov a pauzovacieho plátna, výrobu zdravotníckeho materiálu z textilu (obväzy,
 • obvínadlá, ochranné rúška,…)
 • Výrobu textilných výrobkov pre domácnosť (výrobu posteľnej bielizne a kuchynských tkanín (prachovky a utierky)
 • Výrobu textilu (tkaním, pletením)
 • Výrobu tkaných plstených podlahovín
 • Výrobu výšiviek

Odevná výroba

 • Výrobu vrchného ošatenia, spodnej bielizne, pracovného oblečenia a ostatných odevov a doplnkov vyrobených z tkaného, pleteného, háčkovaného a netkaného textilu:
  • Výrobu golierov, viazaniek, motýlikov, textilných šperkov
  • Výrobu klobúkov a čiapok
  • Výrobu odevných doplnkov
  • Výrobu pančuchového tovaru
  • Výrobu pracovných odevov
  • Výrobu rukavíc, opaskov, šálov, šatiek, sieťok na vlasy, vreckoviek
  • Výrobu scénických kostýmov, krojov, obradných rúch, talárov
  • Výrobu spodnej bielizne
  • Výrobu špecifických odevov
  • Výrobu športových odevov z textilu
 • Zákazkové krajčírstvo 

Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Spracovanie kože

 • Činenie a apretovanie kože
 • Farbenie, česanie, mazanie, čistenie, žehlenie, ošetrovanie kožušín
 • Odborné práce pri vypracovaní rôznych druhov koží, ich zušľachťovaním na usne fyzikálno-chemickými procesmi a ďalším mechanickým spracovaním
 • Vyčiňovanie koží a kožiek

Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

 • Výrobu gamaší, chráničov na holene, vložiek do topánok, zvrškov obuvi a ich časti, podrážok a podpätkov
 • Výrobu komponentov obuvi
 • Výrobu pracovnej a domácej obuvi
 • Výrobu športovej obuvi
 • Výrobu vychádzkovej obuvi

Výrobu kožených a kožušinových výrobkov:

 • Výrobu kožených odevov
 • Výrobu kožených opaskov, aktoviek, kufrov, kabeliek, peňaženiek, remienkov na hodinky
 • Výrobu kožušinových odevov
 • Výrobu kožušinových výrobkov
 • Výrobu reklamných predmetov z kože a kožušiny
 • Výrobu šnúrok do topánok z kože a zo zložiek kože
 • Výrobu športových potrieb a sedlárskych výrobkov z kože (výrobu lôpt, sedlárskych výrobkov, výrobu jazdeckých pomôcok)
 • Výrobu výrobkov z imitácie kože, kožušín a ich substitútov
 • Výrobu výrobkov z kože a usní

Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

 • Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
 • Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
 • Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt
 • Výrobu komponentov z dreva – guľatina, panely, laty, brvná, drevitá vlna, drevitá múčka, drevné štiepky, triesky
 • Výrobu podlahových krytín na báze dreva (parkety, plávajúce podlahy…)
 • Výrobu preglejok, laminovaných dosiek, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a dosiek z drevených vlákien

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať Stolárstvo (remeselná živnosť).

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

 • Výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva:
  • Brúsenie drevených podlahových krytín
  • Čalúnnictvo – výrobu čalúneného nábytku (najmä čalúnených sedadiel, kresiel, pohoviek, taburetiek; čalúnenie už zhotoveného nábytku prípadne jeho častí, dverí a interiérov budov, zhotovovanie závesov, drapérií, vrátane ich umiestnenia v interiéroch a ďalšie dekoratérske činnosti)
  • Kulisársku výrobu
  • Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň
  • Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov
  • Opravu, okovávanie paliet, drevených obalov, sudov a debien, násad na náradie, šindľov
  • Opravu, údržbu a obnovu nábytku
  • Renováciu nábytku fóliovaním
  • Výrobu drevených hrablí, vidiel, rebríkov
  • Výrobu drevených obalov a paliet
  • Výrobu drevených žehliacich dosiek, roliet, klietok, cievok
  • Výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov
  • Výrobu palivového dreva
  • Výrobu podvalov pod koľajnice
  • Výrobu rámov na obrazy, zrkadiel, maliarskych paliet
  • Výrobu rúčok na dáždniky, držiakov
  • Výrobu stolového a kuchynského riadu z dreva
  • Výrobu štipcov na bielizeň, gombíkov
  • Výrobu záclonových tyčí a krúžkov, výrobu drevených vešiakov
  • Zhotovovanie a montáž scénických dekorácií
  • Zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov
 • Výrobu jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku:
  • Výrobu drevených dekoratívnych predmetov
  • Výrobu fajčiarskych potrieb z dreva (výrobu blokov na výrobu fajok, výrobu drevených fajok, popolníkov, puzdier na zapaľovače)
  • Výrobu rezbárskych výrobkov (sošiek a ozdôb, architektonických modelov pre rôzne účely (makety), drevených krabíc na šperky, drevených kvetináčov)
  • Výrobu školských a kancelárskych potrieb z dreva (výrobu drevených tabúl, rysovacích dosiek, ceruziek, pravítok)
  • Výrobu športových drevených výrobkov (výrobu bránok, športového náradia (palice, veslá, žrde, rakety, hokejky)
  • Výrobu výrobkov z korku (výrobu prírodného a aglomerovaného korku – zátky, tesnenia, ozdobné dosky, pláty, podnosy, pásy)
  • Výrobu výrobkov z prútia
  • Výrobu výrobkov zo slamy a šúpolia
  • Výrobu výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku (výrobu košov, darčekových košíkov, krabíc, prúteného nábytku (stoličiek, kresiel)
  • Výrobu výrobkov zo slamy a šúpolia (výrobu úpletov z nepradených rastlinných materiálov, výrobu košikárskych výrobkov, slamených obalov na fľaše, rohoží)
 • Výrobu matracov a roštov pre matrace:
  • Výrobu matracov s pružinami, vyplnených alebo tvarovaných podporným materiálom
  • Výrobu nepokrytých matracov z pórovitej (ľahčenej) gumy alebo plastov

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať Stolárstvo (remeselná živnosť)

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výrobu celulózy, papiera a lepenky:

 • Výrobu celulózy (z dreva, z celulózových vlákien, z drevnej buničiny)
 • Výrobu papiera (z drevoviny, zo zberového papiera, výrobu papiera ručného, novinového, karbónového, pavučinkového na blany, tapetového, fotocitlivého, tlačového, písacieho, na kreslenie, ceninového, obálkového, výrobu hygienického a sanitárneho papiera – odlíčovacieho, toaletného, uterákového, servítkového, výrobu buničitej vaty, výrobu papiera – cigaretového, pergamenového, nepremastiteľného, pauzovacieho, samokopírovacieho, filtračného, výrobu kartónu, lepenky
 • Výroba lepenky

Výrobu výrobkov z papiera a lepenky:

 • Výrobu domácich potrieb z papiera (výrobu utierok, pohárov, riadov a podnosov, výrobu tapiet)
 • Výrobu hygienických výrobkov z papiera (výrobu vložiek a tampónov, detských plienok, hygienických a toaletných výrobkov, vatových tampónov,
 • toaletného papiera, vreckoviek, odličovacích servítok a uterákov)
 • Výrobu nábytku z papiera a lepenky
 • Výrobu obalového materiálu z papiera (výrobu vriec z papiera, kartónov, krabíc a debien z papiera a lepenky)
 • Výrobu školských a kancelárskych potrieb z papiera (výrobu písacieho papiera na konečné použitie, obálok a listových kariet, zošitov, obalov na spisy, registrov, účtovných kníh)
 • Výrobu bytových doplnkov z papiera a lepenky

Výroba koksu a rafinovaných produktov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu kvapalných pohonných hmôt
 • Výrobu produktov koksárenských pecí (výrobu koksu a polokoksu z čierneho uhlia, hnedého uhlia, z rašeliny, čiernouhoľný, hnedouhoľný a rašelinový
 • decht a minerálne dechty)
 • Výrobu rafinérskych produktov (výrobu olejových mastných tukov a mazív, výrobu riedidiel, vazelín, parafínovaných voskov)

Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výrobu chemických vlákien:

 • Výrobu káblov zo syntetických textilných materiálov
 • Výrobu vlákien (syntetické nekonečné, strižové, vlákna s vysokou pevnosťou, syntetické lanká, vlákna z umelých textilných materiálov pre výstuže pneumatík)
 • Výrobu farbív a pigmentov (oxid zinočnatý, peroxid zinku, oxidy titánu, oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova, medi, oxidy a hydroxidy železa, farebné hlinky obsahujúce  Fe2O3, oxidy a hydroxidy zirkónu, molybdénu, antimónu, vápnika, berýlia, cínu, volfrámu, ortuti, syntetické organické farbivá, farebné laky a prípravky založené na ich báze, syntetických organických produktov, farbivá a trieslové výťažky rastlinného pôvodu, taníny a ich deriváty, farbiace materiály
 • rastlinného, živočíšneho pôvodu, extrakty na vyčinenie)

Výrobu farieb, lakov a náterov:

 • Výrobu tlačiarenské farby a tmely, náterové farby a laky, prípravky používané v keramickom a sklárskom priemysle, prípravky na farbenie a úpravu kovových výrobkov, špeciálne farby a pigmenty na konečnú úpravu kože, rozpúšťadlá pre farby a laky a odstraňovače starých náterov, sklenárske tmely a náterové tmely, perlové esencie, maliarske farby-školské, plagátové, pre umeleckú maľbu

Výrobu fotochemického materiálu:

 • Výrobu fotochemického materiálu (fotografické dosky a citlivé plochy na röntgenografiu, na ofsetovú reprodukciu, fotografické a filmárske filmy, citlivé vrstvy so striebrom i bez striebra, filmy vo forme mikrofilmov a diskov, filmy na okamžité vyvolanie, chemické prípravky na fotografické účely – zoslabovače, ustaľovače, zosilňovače, vývojky, emulzie pre citlivé vrstvy, fotografický papier, citlivé vrstvy papierové a látkové, diazoheliografické papiere)

Výrobu kaučuku:

 • Výrobu syntetického kaučuku, butadiénstyrénového, chlórprénového, izoprénového, butadiénového, nitrilového, butylového, etylénpropylénového kaučuk, syntetického latexu, výrobu zmesí syntetického kaučuku

Výrobu lepidiel

 • kazeínové a albumínové lepidlá, zo škrobovitých látok, gluténové, lepidlá – cementy, lepidlá – tmely, minerálne lepidlá (silikátové) a lepidlá z prírodných látok (arabská guma),výrobu glejov živočíšneho pôvodu – z kostí, koží, rýb.

Výrobu mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov:

 • Výrobu čistiacich a leštiacich prípravkov (leštidlá, leštiace pasty na nábytok, dlážky, karosérie áut, kožu, obuv, kovy)
 • Výrobu éterických olejov (zmesi vonných látok – pomarančové, citrónové, levanduľové a pod., éterické oleje, zmesi éterických olejov, aromatické
 • destilované vody)
 • Výrobu mydla, pracích prostriedkov (toaletné mydlá – tekuté a tuhé, mydlá na pranie a priemyselné – mydlové vločky, prášky, hoblinky, prostriedky na
 • pranie bielizne, prostriedky na umývanie riadu, dlážok, stien, automobilov, okien, WC, kobercov)
 • Výrobu parfumérskych a toaletných  prípravkov  (parfumy,  kolínske a toaletné  vody, líčidlá  na pery  a prípravky na líčenie  očí, prípravky na  manikúru  a pedikúru, pleťové mlieka, vody, krémy, oleje, odlíčovacie prostriedky, slnečné krémy, spreje, šampóny a laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu, prípravky na narovnávanie vlasov, farby na vlasy, odfarbovače, pomády, kondicionéry, vlasové vody, zubné pasty, prášky a vody, prípravky na ošetrenie umelého chrupu, dezodoranty, prípravky zabraňujúce poteniu (antiperspiranty),prípravky na odstránenie zápachu, na dezodorizáciu miestností, depilačné
 • prípravky, prípravky na holenie, pred holením a po holení, kúpeľové soli)

Výrobu organických chemikálií:

 • Výrobu cyklických uhľovodíkov, chlórovaných derivátov a cyklických uhľovodíkov, sulfo, nitro a nitrózoderivátov uhľovodíkov, technických mastných alkoholov, monokarboxylových technických mastných kyselín, organických zlúčenín s dusíkatou funkčnou skupinou, organických zlúčenín síry, étery,
 • organických peroxidov, epoxidov, acetátov a polyacetátov)
 • Výrobu bionafty
 • Výrobu biopalív

Výrobu plastov v primárnej forme:

 • Výrobu polymérov etylénu, styrénu, vinylchloridu, halogénolefínov – PVC, polytetrafluóretylén, fluorované polyméry, polyestery, polykarbonáty, alkydovéa epoxidové živice, polyacetály, polyétery, polyetyléntereftaláty, polypropylén a polyolefíny a polypropylénové kopolyméry, polyvinylacetát, polyvinylové alkoholy a estery, polyakryly a polymetakryly, polymetylmetakrylát, polykaprolaktám, nylon a polyamidy, močovinové, tiomočovinové, melamínové, amínové, fenolické živice a polyuretány, silikóny v primárnych formách, ropné živice, kumarónové, indénové, kumarón-indénové, polyterpénové živice,
 • acetát a dusičnan celulózy, kolódium a celulózové deriváty, prírodné polyméry (kyselina alginová a deriváty), polymérne meniče iónov)

Výrobu technických plynov:

 • Výrobu anorganických plynov pre použitie v priemysle, oxidov dusíka, oxidu sírového, oxidu arzenitého, kvapalného a stlačeného vzduchu

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba uhľovodíkových plynov.

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výrobu pesticídov a agrochemických produktov

Výrobu priamych alebo komplexných dusíkatých, fosforečných alebo draselných chemických hnojív, agrochemických výrobkov

 • (kyselina dusičná a zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes), amoniak plynný a vodný roztok amoniaku, oxidy dusíka (s výnimkou medicínskych plynov), chlorid fosforečnan a uhličitan amónny)

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu výrobkov z gumy (pneumatík, duší, hadíc, membrán, podlahových krytín, výrobkov z technickej i spotrebnej gumy, latexovej peny, vytlačovanie hadičiek a šnúr, pogumovávanie valcov, kolies, bubnov, potrubí, nádob, textílií)
 • Výrobu výrobkov z plastov (obaly, plastové výrobky pre stavebníctvo, hadice a profily z plastov, výrobu plastových okien, dverí, plastový tovar pre domácnosť, plastový nábytok, umelé črevá na výrobu údenín, bloky z pružných machových plastov na kreslá, matrace, výrobu sanitárneho tovaru z plastov (plastové vane, umývadlá, výlevky, sprchovacie kúty, záchodové misy, záchodové sedadlá, vírivé vane …), odevy vyrobené z plastových fólií, výrobu plastových hračiek, športových potrieb z plastu)

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

 • Brúsenie a povrchová úprava skla (brúsenie, zdobenie, maľovanie, leptanie, rytie, nasadenie obchodnej značky)
 • Výrobu bižutérie a dekoratívnych predmetov zo skla (gombíky, ružence, figúrky, vianočné ozdoby…)
 • Výrobu dutého skla (obalové sklo – fľaše, demižóny, konzervové sklo, zátky, viečka a uzávery zo skla, nápojové sklo, stolové sklo, sklenené predmety na výzdobu bytov, sklenené vložky do izolačných nádob)
 • Výrobu plochého skla (sklo liate, valcované, ťahané alebo fúkané, sklo s drôtenou vložkou, sklo farebné, vzorované, katedrálne, zrkadlové sklo, sklo ohýbané, ryté, vŕtané, matované, pieskované, bezpečnostné sklo na okná z tvrdeného, vrstevného skla pre automobily, lietadlá, lode)
 • Výrobu technického skla (rúrky, tyčinky, prúty a guľôčky zo skla, dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle, sklenené vitráže, penové sklo,  sklenené banky, žiarovky a trubice (len sklenené obaly) na svietidlá, kužele, obrazovky, sklá do hodín, sklá do optických okuliarov a šošovky opticky neopracované, laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely, sklenené súčasti svietidiel, svetelných reklám, sklenené gule, tienidlá, súčiastky lustrov, signalizačné sklenené  zariadenia,  sklo  na  mozaiky  a  ozdobné  panely,  záhradnícke  kryty,  rybárske  plaváky,  dvierka  pračiek,  priemyselné  výrobky  z kremenného skla, tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie na báze minerálnych vlákien tvrdé dosky Izomán a Akumín, tepelnoizolačné dosky nobasil, lamelovo skružovateľné pásy pre tepelné potrubné rozvody, plsť pre rôzne izolačné účely, sklenené vlákna, nite, predpriadze, družené a priame rovingy, pramencové rohože, nízko gramážne rohože pre izolácie, tkaniny, textúrované vlákno, sekané vlákno pre BMC, pre polyamidy, pre polypropylény a termoplasty, izolačné materiály na báze sklených vlákien – sklenená vata, sklenená vlna)

Keramická výroba

 • Hrnčiarsku výrobu (kuchynský riad, dekoratívne predmety – kvetináče)
 • Výrobu keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť (kuchynský a stolový riad, sošky a ozdobné predmety, toaletné a kúpeľňové doplnky, keramické výrobky na sanitárne účely, izolačné zariadenia z keramiky, keramické výrobky používané v poľnohospodárstve – nádrže, korytá, žľaby, rúry).
 • Výrobu keramických výrobkov pre stavebníctvo (dlaždice, obklady, krytiny, obkladačky, žiaruvzdorné cementy, omietky, betóny, výdusky, žiaruvzdorné, keramické vlákna, tehly pálené plné, duté, dierované, kvádre, tvarovky pálené, obkladové dosky, hurdisky, krytiny, doplnky strešnej krytiny, dymovody, hrdlové rúry, rúry a tvarovky z pálenej hliny, odtokové žliabky z pálenej hliny, kameninové rúry a tvarovky)

Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

 • Výrobu nekovových minerálnych výrobkov (cement – portlandský, hlinitovápenatý, rýchlo-tuhnúci, hydraulické spojivá na výmurovky, vápno – nehasené, hasené a hydraulické, sadra – stavebná, rýchlo-tuhnúca, jemná štukatérska)
 • Výrobu výrobkov z betónu, sadry a cementu (stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly, prefabrikované nosníky z betónu, obrubníky, krajníky, betónové stĺpy, rúry, výrobu transportného betónu, suché priečky so sadrovým povrchom vrátane pokrytých papierom, výrobu malty, výrobu omietkových zmesí)

Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

 • Výrobu asfaltu a výrobkov z asfaltu (asfaltové šindle, krytiny a izolačné vodotesné materiály, živičné tmely, riedené asfalty, umelý grafit)
 • Výrobu brúsnych výrobkov (mlynské a brúsne kamene, kotúče, brúsky z rôznych materiálov, vrátane diamantových, brúsny materiál na podklade papiera, plátna, lepenky, asfaltových a živičných obalových zmesí)

Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výroba a hutnícke spracovanie kovov

 • Výrobu a hutnícke spracovanie neželezných kovov a výrobkov z nich (hliníka a výrobkov z hliníka, olova, zinku a cínu a výrobkov z nich, medi a výrobkov z medi, neželezných kovov a výrobkov z nich)
 • Výrobu a hutnícke spracovanie železa a ocele (surového železa, oceliarskeho a zlievarenského, výrobu základných výrobkov zo železa, výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy, tyčí, prútov a dielov valcovaných a ťahaných, liatinových rúr, oceľových rúr, výrobky ťahané za studena – tyče, prúty zo železa,  z nelegovanej ocele, uholníky, tvarovky, tyče, prúty a profily z nehrdzavejúcej ocele, z legovanej ocele, ploché výrobky z ocele, zo železa,   z  nehrdzavejúcej  ocele,  z    legovanej  ocele,  z  kremíkovej  elektroocele  s  orientovanou  štruktúrou,  z  rýchloreznej  ocele,  nepoťahované, pokovované, poťahované, drôty zo železa, drôty ťahané z ocele povrchovo upravené, leštené, výrobu zvonov)

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom:
 • Brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov (ostrenie nástrojov drobnej záhradnej a lesnej mechanizácie, píl, kotúčových píl, nožov, nožníc …)
 • Mechanickú úpravu kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, leštenie, strihanie na mieru, rycie a gravírovacie činnosti, pieskovanie, čistenie zlatníckych výrobkov)
 • Povrchovú úprava kovových výrobkov (prípravu roztokov pre chemickú a elektrochemickú a povrchovú úpravu, prípravu súčiastok pre povrchovú úpravu – ručné a trieskové obrábanie chemickou a elektrochemickou cestou, metalizáciu kovov, poťahovanie kovových predmetov nekovovými materiálmi (plasty), prípravu povrchu výrobkov pred vykonávaním rôznych druhov smaltovacích prác, chemické černenie kovov, odmasťovanie)
 • Rezanie závitov (dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním, pomocou drobnej ručnej mechanizácie)
 • Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo, kovotepectvo, medailérstvo, rytie do kovov, cínovanie)
 • Tepelné spracovanie kovov (kalenie, žíhanie)
 • Výrobu jednoduchých výrobkov z kovu:
 • Kováčstvo (výrobu podkov, výrobu záhradného a kozubového náradia)
 • Vykonávanie paličských prác
 • Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2)
 • Výrobu brán a prvkov na oplotenie z kovu (ostnatý drôt, drôtené pletivo)
 • Výrobu brúsneho náradia (píl, kotúčových píl, nožov, nožníc, brúsneho náradia, pilníky)
 • Výrobu drobných kovových obalov (plechovice, krabice, tuby)
 • Výrobu drôtených výrobkov (siete, sitá, pružiny (okrem hodinových), rošty, plechové mriežkoviny, splietané lanká)
 • Výrobu kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
 • Výrobu kovových kuchynských potrieb a riadu (príbor pre domácnosť, kuchynský riad, nožnice, nože, vrtáky, závitníky)
 • Výrobu pamätných mincí a medailí, pasiarske práce (výrobu mincí, medailí, vyznamenaní, pamätných plakiet, výrobu obradných výrobkov – kalichy, kadidlá)
 • Výrobu sériovo vyrábaných ručných nástrojov (kliešte, skrutkovače, píly, kladivá, vrtáky, závitníky)
 • Výrobu úžitkových a dekoračných predmetov z kovu (dobové štýlové štíty, kryty, puzdrá pre zbrane, ozdobné grily, súpravy na ohniská, kovové držiaky)
 • Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince)
 • Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia, ploty)

Výrobu kovového nábytku

Galvanizácia kovov

 • chemická a elektrochemická úprava povrchu súčiastok strojov a strojných zariadení, úžitkových predmetov, hudobných nástrojov a umeleckých predmetov kusovou výrobou, alebo sériovo na linkách odmasťovaním, morením, elektrolytickým leštením, fosfátovaním a pokovovaním (chrómovanie, pomedenie, niklovanie, zinkovanie, cínovanie, striebrenie, pozlacovanie, eloxovanie a podobne), žiarové a plazmové nástreky kovových materiálov.

Smaltovanie

 • príprava smaltovacích suspenzií, nanášanie základných povrchových krycích vrstiev na kovové diely, súčiastky a výrobky, najmä technológiou máčania, polievania, striekania alebo nanášanie práškov a nasledovné vypaľovanie skleného alebo keramického povlaku v smaltovacích peciach, vrátane úpravy (prípravy) povrchu a nanášanie vrstiev podľa požiadaviek rôznymi dekoračnými technikami (napr. nanášanie povlakov cez šablóny, lemovaním, tieňovaním, sieťotlačou

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať: zámočníctvo, kovoobrábanie, nástrojárstvo (remeselné živnosti).

Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

 • Výrobu komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov:
 • Výrobu komunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky (elektrónky, trubice, elektronické súčiastky, elektrické kondenzátory, elektrické odpory, tlačené obvody, televízne obrazovky, elektrónky a trubice so žeravou a studenou katódou, diódy a tranzistory, fotosenzitívne polovodičové zariadenia, elektronické integrované obvody a mikrosústavy, časti a súčasti elektrónok a trubíc a elektronických súčiastok televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre telefónne a telegrafné linky, televízne kamery, elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu, videotelefóny, zariadenie na ..káblovú televíziu, ­televízne a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, hracie automaty, prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá, ..elektrické zosilňovače)
 • Výrobu počítačov a kancelárskych strojov (písacie stroje, počítacie stroje, elektrické i mechanické, kalkulačky, registračné pokladne, frankovacie stroje, stroje na počítanie bankoviek, fotokopírovacie prístroje, kancelárske zošívacie stroje, počítače a zariadenia na spracovanie dát)
 • Výrobu meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení:
 • Výrobu meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení (buzoly, kompasy, gyroskopy, výškomery, zememeračské, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nástroje a prístroje, rádiolokačné, rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje pre diaľkové riadenie, presné váhy, kresliace, rysovacie počítacie, meracie nástroje a prístroje, nástroje na meranie dĺžky, nástroje a prístroje na meranie veľkosti elektrických veličín, nástroje a prístroje pre telekomunikačnú techniku, hydrometre, teplomery, tlakomery, vlhkomery, nástroje a prístroje pre fyzikálne a chemické rozbory, mikroskopy, stroje  a  prístroje  na  skúšanie  mechanických  vlastností  materiálov,  plynomery,  vodomery,  otáčkomery,  taxametre,  rýchlomery a tachometre)
 • Výrobu optických a fotografických prístrojov a zariadení (ďalekohľady, optické teleskopy, astronomické prístroje, optické mikroskopy, výrobky s tekutými kryštálmi, lupy, priezory do dvier, objektívy do kamier, projektorov, fotografických prístrojov, kinematografické kamery, premietacie prístroje, fotografické blesky, fotografické zväčšovacie prístroje slnečné, športové, pracovné okuliare, rámy a obruby na okuliare)
 • Výrobu nenahraných nosičov záznamov (pásky, kazety, diskety, upravené magnetické nosiče schopné zaznamenávať zvuk, obraz, údaj, magnetické osobné karty)

Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

 • Výrobu elektrických svietidiel, zariadení pre motory, vozidlá a signalizácie:
 • Výrobu dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (elektrického zariadenia motorových vozidiel – generátory, alternátory, zapaľovače sviečky, systém elektrických dverí a okien, rozličných častí a príslušenstvo motorových vozidiel brzdy, prevodovky, nápravy, cestné kolesá, tlmiče otrasov, chladiče, tlmiče hluku, výfuky, spojky, volanty, stĺpik riadenia a riadiaca skrinka, častí a príslušenstvo karosérií motorových vozidiel bezpečnostné pásy, airbagy, dvere, nárazníky, sedadiel do auta, klimatizačných zariadení do motorových vozidiel)
 • Výrobu elektrických svietidiel (elektrické žiarovky alebo výbojky, oblúkovky, halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, prenosné elektrické svietidlá fungujúce na suché články, elektrické svietidlá stolné, kancelárske, nočné, stojanové, svetelné reklamy, svetelné štítky, svetelné ukazovatele, lustre, stropné a nástenné svietidlá, elektrické svietidlá na vianočné stromčeky a im podobné svietidlá, svetlomety a bodové reflektory, časti a súčasti svietidiel)
 • Výrobu elektrických zariadení pre motory a vozidlá (elektrické zariadenia pre motory a vozidlá, súpravy zapaľovacích káblov a drôtov, zapaľovacie sviečky, magnetické zapaľovače, dynamá s magnetom, zotrvačníky s magnetom, rozdeľovače, zapaľovacie cievky, štartéry, elektrické prístroje osvetľovacie a  signalizačné,  stierače,  rozmrazovače  a  odhmlievače  pre  vozidlá,  elektrické  akustické  a  vizuálne  signalizačné  prístroje,  permanentné  magnety, elektromagnetické spojky, prevody a brzdy, elektromagnetické zdvíhacie hlavy)
 • Výrobu mechanickej a elektromechanickej signalizácie (zariadenie na bezpečnú a dopravnú kontrolu pre železnice, električky, tuzemskú vodnú dopravu, cesty, parkovacie zariadenia, letiská)

Výrobu elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

 • Výrobu akumulátorov, galvanických článkov a batérií (články a článkové batérie s oxidom mangánu, ortute, striebra, akumulátory s elektrolytom i bez elektrolytu, olovené akumulátory, nikelkadmiové a feroniklové akumulátory, články na dobíjanie, časti a súčasti elektrických akumulátorov vrátane separátorov)
 • Výrobu elektrických rozvodných a ovládacích zariadení (elektrické prístroje na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, poistky, automatické vypínače obvodov, objímky žiaroviek, zástrčky, zásuvky a príslušenstvo na zapnutie (vypnutie) a prerušenie elektrického obvodu, rozvádzače, rozvodné panely)
 • Výrobu elektromotorov (generátory a transformátory, univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd, elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče, odpory (predradníky) pre výbojky alebo výbojkové trubice, statické meniče)
 • Výrobu izolovaných drôtov a káblov a ich kompletizáciu (izolované drôty na navíjanie, koaxiálne káble a koaxiálne vodiče, elektrické vodiče, káble z optických vlákien)

Výrobu strojov a prístrojov pre domácnosť:

 • Výrobu elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické prikrývky, ventilátory pre domácnosť, vysávače, kuchynské roboty, drviče odpadov, elektrické zubné kefky, elektrické strojčeky na vlasy, holiace strojčeky, sušiče vlasov, žehličky, kanvice na varenie vody, bojlery akumulačné i prietokové, elektrické kotly domáceho ústredného kúrenia, elektrické radiátory, sporáky, varné dosky)
 • Výrobu neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (neelektrické (plynové alebo iné) sporáky, varné dosky, rúry, variče, ohrievače jedla, rošty na drevené uhlie, kotly s kúreniskom, pece na plyn, uhlie, vykurovací olej, plynové radiátory, neelektrické ohrievače vody, bojlery)         

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať:

Vývoj, výrobu zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výrobu čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr:

 • Výrobu čerpadiel a kompresorov (hydraulické a pneumatické pohony a motory, servomotory a hydraulické systémy (veterné, pružinové, parné), čerpadlá na kvapaliny, vzduchové čerpadlá, vývevy, kompresory pre chladiace zariadenia, vzduchové kompresory, časti a súčasti čerpadiel a kompresorov)
 • Výrobu ventilov a armatúr (kohúty, ventily a podobné zariadenia pre potrubia, kotly, nádrže a vane, redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily, ventily radiátorov ústredného kúrenia, hasičské hydranty a striekačky)

Výrobu chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení:

 • Výrobu chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení (tepelné výmenníky, čerpadlá a zariadenia na čistenie vzduchu od prachu, zachytávanie nečistôt  a dymu, filtre a práčky plynu, garážové zariadenia na odvádzanie výfukových plynov, vetracie zariadenia strojov, odsávače plynu, dymu, pár)

Výrobu radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov:

 • Výrobu pecí a horákov (priemyselné horáky k peciam, sušiace komory, generátory pary na kvapalné alebo plynné palivo, horáky kotlov, ústredného kúrenia, horáky a samočinne zauhľované kúreniská na uhoľný prach, priemyselné alebo laboratórne pece na mazut, plyn alebo uhlie, spaľovacie a kremačné pece, elektrické pece priemyselné alebo laboratórne, indukčné alebo dielektrické)
 • Výrobu radiátorov a kotlov ústredného kúrenia (radiátory, časti a súčasti radiátorov ústredného teplovodného kúrenia z liatiny, hliníka, ocele, rozvádzače horúceho vzduchu iné ako vykurované elektricky, kotly teplovodného, parovodného ústredného kúrenia na ľubovoľný druh energie, nástenné zmiešané plynové bojlery (kúrenie a teplá voda), generátory)

Výrobu strojov pre hospodárske odvetvia:

 • Výrobu obrábacích strojov (prenosné ručné obrábacie stroje, obrábacie stroje na spracovanie kovov, sústruhy, stroje na ohýbanie, drážkovanie, falcovanie, rovnanie, strihanie, na opracovanie kameňa, na opracovanie dreva, na spájkovanie, na zváranie, upínacie zariadenia pre obrábacie stroje)
 • Výrobu strojov na spracovanie tabaku (stroje a prístroje na prípravu, spracovanie tabaku)
 • Výrobu strojov na výrobu a využitie mechanickej energie (motory a turbíny, prívesné lodné motory, zážihové spaľovacie piestové lodné motory, pevné vznetové motory s vnútorným spaľovaním (poľnohospodárskych strojov a stavebných mechanizmov, motory stacionárne), turbíny na vodnú alebo inú paru, vodné turbíny, vodné kolesá, prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny)
 • Výrobu strojov na výrobu papiera a lepenky (stroje na výrobu dreviny/celulózy, stroje na výrobu papierovej hmoty mechanickou i chemickou cestou, stroje na výrobu, úpravu a dokončovacie práce pri výrobe papiera a lepenky, skartovačky)
 • Výrobu strojov na výrobu plastov a gumy (stroje na výrobu   výrobkov   z plastov a gumy, stroje na výrobu alebo protektorovanie pneumatík,   miešanie     a miesenie kaučuku a plastov, stroje na lisovanie, vytláčanie, fúkanie, tepelné formovanie kaučuku alebo plastov)
 • Výrobu strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo (stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu, elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie materiálov, brázdiace a zásekové stroje na ťažbu uhlia a hornín, raziace stroje na razenie tunelov, chodieb a štôlní, buldozéry, nivelátory, ubíjadlá a cestné valce, stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok)
 • Výrobu strojov pre metalurgiu (konvertory, liace panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievanie kovov, valcovacie stolice)
 • Výrobu strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (traktory, pluhy, brány, kultivátory, stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie, rozmetávače hnoja a umelých hnojív, kosačky, žacie stroje, stroje na zberové práce, rozprašovače, stroje na dojenie, stroje na prípravu krmív, pre hydinárne, umelé liahne)
 • Výrobu strojov pre potravinárstvo (mliekarenské stroje a prístroje, stroje a prístroje používané v mlynárstve, pri spracovaní obilia, suchých strukovín, na výrobu vína, ovocných nápojov, pece pekárenské, neelektrické, sušiace stroje a prístroje na ohrievanie a varenie jedál)
 • Výrobu strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel (stroje na prípravu, spriadanie, tkanie a pletenie textílií, tkáčske stavy, stroje na výrobu odevov, šijacie stroje, stroje a prístroje na prípravu a vyčiňovanie a spracovanie koží a usní, na zhotovovanie a opravu obuvi)
 • Výrobu tlačiarenských strojov (ofsetové tlačiarenské stroje, stroje a prístroje na brožovanie a viazanie kníh a zošívanie kníh, stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na zhotovovanie štočkov, rotačky a valcové stroje, hĺbkotlačové stroje a prístroje, stroje na potlač textílií, obalov)
 • Výrobu účelových strojov (stroje na zostavenie svetiel – montáž žiaroviek, elektrónových lámp, trubíc, stroje na výrobu káblov, na spracovanie skla za tepla, stroje pre izotopovú separáciu, stroje na výrobu lán, povrazov, káblov)

Výrobu zdvíhacích a manipulačných zariadení:

 • Výrobu zdvíhacích a manipulačných zariadení (kladky a kladkostroje, navíjacie zariadenia, rumpály pre prácu pod zemou, bubnové dvíhadlá, ručné alebo motorové vrátky, koľajové zdviháky, zavesené vrtáky, lodné vratidlá, zdviháky, zdvíhacie zariadenia používané na zdvíhanie vozidiel, hevery, mostové žeriavy, nosníkové pojazdné žeriavy, portálové žeriavy, pojazdné vozíkové žeriavy, vežové žeriavy stacionárne alebo pojazdné, prístavné žeriavy a žeriavy s kladkou,  stavebné  nákladné  výťahy,  žeriavy  namontovateľné  na  vozidlo,  vidlicové  sťahovacie  vozíky,  ťažné  alebo  zdvíhacie  manipulačné  vozíky a samoobslužné vozíky s elektrickým alebo tepelným motorom, vozíky automaticky riadené a zdvižné gondoly, osobné výťahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky pre nepretržité premiestňovanie tovarov a materiálov, paternostre, káblové dopravníky, manipulačné roboty, prekladacie vozíky, výklopníky vagónov, zdvíhacie zariadenia pre poľnohospodárstvo, dynamické štôsovače, diaľkovo ovládané manipulačné zariadenia, letiskové dopravníky, žeriavové vedrá, koše, drapáky, lopaty, háky pre žeriavy alebo pre stavebné stroje)

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu motorových vozidiel (osobné automobily, obytné automobily, motorové vozidlá na nákladnú dopravu, výrobu autobusov, trolejbusov, zájazdových autokarov, výrobu snežných skútrov, golfových vozíkov, obojživelných vozidiel, výrobu požiarnických vozidiel, vozidiel na zametanie ulíc, putovných knižníc, pancierových vozidiel, nákladných vozidiel na miešanie betónu, motokár, pretekárskych aut, výrobu podvozkov pre motorové vozidla, hasičské autá, odťahové vozidlá, zametačské vozy)
 • Výrobu motorov pre motorové vozidlá (výrobu motorov pre motorové vozidlá, motocykle, vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním)
 • Výrobu bicyklov, nemotorových dopravných prostriedkov a invalidných vozíkov (kolesových vozidiel bez motora – trojkoliek, tandemov, bicyklov a trojkoliek pre deti, invalidných vozíkov s motorom alebo bez motora, kočov, povozov, saní, kár)
 • Výrobu motocyklov (mopedov a skútrov)
 • Výrobu karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov (vrátane kabín vodiča pre motorové vozidlá, kontajnery špeciálne konštruované – cisterny, kontajnery s riadenou teplotou, sťahovacie návesy, obytné prívesy)
 • Výrobu dielov a príslušenstva pre bicykle a invalidné vozíky (brzdy, rámy, vidlice, kormidla, sedlá, pedále, kolesá, ozubené kolesá, meniče prevodov, …,)
 • Výrobu dielov a príslušenstva pre motocykle (brzdy, rámy, sedlá, pedále, kolesá, …,)
 • Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Výrobu dielov na lode a plávajúce konštrukcie (brzdy, rámy, kormidla, sedlá …,)
 • Stavbu lodí a člnov (stavbu obchodných plavidiel, plavidiel na osobnú dopravu, výletné lode, prievozné lode, nákladné lode, cisternové lode, remorkéry, plávajúce doky, pontóny, výrobu rekreačných a športových člnov – nafukovacích lodiek a člnov, plachetníc s pomocným motorom alebo bez neho, kanoe, kajaky, veslice, skify)

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: zámočníctvo, nástrojárstvo (remeselné živnosti).

Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výroba hračiek a hier

 • Výrobu bábik a ich oblečenia, zvieratiek z rôzneho materiálu
 • Výrobu mechanických hračiek, vláčikov, autíčiek
 • Výrobu spoločenských hier, hracích kariet, stavebníc, skladačiek

Výroba bižutérie a suvenírov

 • Mechanické skladanie šperkov
 • Výrobu bižutériu, ozdôb a suvenírov z rôzneho materiálu (z kovu, skla, dreva, kože, plastu, sušených rastlín …)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba zlatníckych výrobkov, s poukazom na to, že ide o čiastkovú činnosť vyjadrujúcu subdodávku v technologickom reťazci (skladanie alebo zostavovanie „polotovarov“ do jedného celku).

Výroba sviečok a tieniacej techniky

 • Výrobu sviečok (kahancov, vonných, gélových, lampových, stearínových sviečok, dekoratívnych interiérových sviečok, sviečok z včelieho vosku a plastu), výrobu parafínových lampiónov, výrobu vonných tyčiniek, výrobu gélov na výrobu sviečok
 • Výrobu tieniacej techniky (vertikálnych a horizontálnych žalúzii z textilu, kovu, plastu, z prírodného materiálu, slnečníkov z textilných a plastových materiálov, textilných záhradných altánkov, markíz a roliet)

Výroba hudobných nástrojov

 • Výrobu akordeónov, fúkacích harmoník
 • Výrobu dielov a príslušenstva nástrojov (metronóm, vidlicové a fúkacie ladičky, karty, kotúče a valčeky pre automatické mechanické hudobné nástroje)
 • Výrobu dychových nástrojov
 • Výrobu hracích skriniek, verklíkov, organov s parnými píšťalami
 • Výrobu klávesových píšťalových organov, vrátane harmoník
 • Výrobu klávesových strunových nástrojov, vrátanie automatických pián
 • Výrobu píšťal, loveckých rohov a iných dychových návestných nástrojov
 • Výrobu strunových nástrojov

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

 • Výrobu kief na topánky a odev
 • Výrobu metiel a kief vrátane kief, ktoré tvoria súčasť strojov, ručných mechanických metiel
 • Výrobu mopov
 • Výrobu štetcov, maliarskych vankúšikov a valčekov, stieračov

Výroba zdravotníckych pomôcok (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu zdravotníckych pomôcok (zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, röntgenové prístroje, elektrodiagnostické prístroje, prístroje pracujúce na základe magnetickej rezonancie, nástroje a prístroje používané v zubnom lekárstve, sterilizačné prístroje pre lekárske, chirurgické a laboratórne účely, oftalmologické nástroje a prístroje, terapeutické prístroje a zariadenia, prístroje pre nedoslýchavých, kardiostimulátory, veterinárne nástroje a prístroje)

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: Výrobu a opravu ortopedickej obuvi (remeselná živnosť), Výrobu a opravu protetických výrobkov (remeselná živnosť), Zubnú techniku (viazaná živnosť)

Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Diagnostika kanalizačných potrubí
 • Čistenie kanalizačných systémov
 • Čistenie kanalizačných a dažďových vpustí
 • Odstraňovanie mechanických nečistôt z kanalizačných systémov

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prepravu fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
 • Prepravu iných ako nebezpečných odpadov
 • Skládkovanie iných ako nebezpečných odpadov
 • Starostlivosť o miesto zneškodňovania iných ako nebezpečných odpadov
 • Veterinárnu asanáciu
 • Zber (výkup)iných ako nebezpečných odpadov
 • Zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých zvierat
 • Zhodnocovanie, úprava iných ako nebezpečných odpadov
 • Zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie iných ako nebezpečných odpadov na účel ich prepravy
 • Zneškodňovanie iných ako nebezpečných odpadov

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov. Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci.

Prípravné práce k realizácii stavby (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Prípravné práce k realizácii stavby

 • Armovacie práce
 • Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
 • Demontáž rozvodov a armatúr
 • Demontáž strešnej krytiny
 • Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
 • Montáž a demontáž nafukovacích hál
 • Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení
 • Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu stavieb)
 • Prípravu debnenia pre základy
 • Úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
 • Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
 • Vykonávanie odvodnenia staveniska
 • Výkopové a zemné práce
 • Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
 • Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať pri tejto skupine voľných živnosti:

 • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach,  údržbárskych  prácach,   opravách   a iných   činnostiach.   Odstraňovania   azbestových   materiálov   (v   interiéroch   alebo   exteriéroch   alebo   v   bytových jadrách):
 • Odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch (napr., odstraňovanie  a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na  bývanie),
 • Odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch (napr. odstraňovanie zo striech)
  • Uvedená činnosť sa vykonáva v spojení a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o viazanú živnosť .

Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

 • Vŕtanie a kopanie studní

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Betonárske práce
 • Brúsenie drevených podlahových krytín
 • Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
 • Kladenie dlážkových krytín suchou cestou
 • Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
 • Kladenie zámkovej dlažby
 • Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce
 • Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
 • Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov
 • Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov
 • Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií
 • Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení)
 • Montáž okenného a dverového tesnenia
 • Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
 • Montáž sadrokartónových dosiek
 • Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z prírodného alebo umelého kameňa – suchým spôsobom
 • Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov
 • Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí
 • Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
 • Úpravu a prípravu povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
 • Vykonávanie protikoróznych nástrekov
 • Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
 • Výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov
 • Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať jednotlivé remeselné živnosti.

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Antikoróznu úpravu vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel
 • Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie
 • Aplikácie antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch
 • Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním
 • Montáž autopríslušenstva (Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať montáž napĺňajúcu znaky regulovanej živnosti alebo činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.)
 • Montáž ťažných zariadení
 • Odstraňovanie starých náterov mechanicky, príprava podkladu odmastením
 • Opravu a výmenu pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
 • Použitie dizajnérskeho lakovania a písmomaliarstva
 • Výmenu a opravu čelných skiel, okien vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií a autofólií
 • Výmenu tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie vozidiel
 • Vyváženie kolies

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel a opravy karosérií (remeselné živnosti).

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu:
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými výrobkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s elektrickými a elektronickými zariadeniami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s hodinami a šperkmi
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s chemickými výrobkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s nábytkom a bytovými doplnkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s obuvou a koženou galantériou
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s odevmi, textilom a bytovým textilom
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s palivami pre domácnosť
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s pohonnými látkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s použitým tovarom
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s výrobkami z dreva
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so spomienkovými a darčekovými predmetmi
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so starožitnosťami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so špecializovanou technikou
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi potrebami

Poznámka: Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu nie je možné vykonávať v komodite,  na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napr. sprostredkovateľská činnosť  v oblasti obchodu s vojenským materiálom – vyžaduje sa povolenie podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom.

 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb:
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti cestnej dopravy
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti predaja cestovných lístkov
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti predaja leteckých prepravných služieb
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti reklamy
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výskumu, vývoja prírodných, technických a spoločenských vied

Poznámka: V rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti,  napr.:   prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, zasielateľstvo. Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti nie je možné vykonávať finančné sprostredkovanie a v jeho rámci ani sprostredkovanie dôchodkového sporenia, ani sprostredkovanie stavebného sporenia, ani sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom trhu, ani činnosť sprostredkovateľov na riešenie kolektívnych sporov.

 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby:
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti čalúnnickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti drevárskej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti chemickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti polygrafickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti potravinárskej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti spracovania koží a kožušín
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebnej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti strojárenskej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby ťažkého strojárstva
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti textilnej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby gumárenských a plastových výrobkov
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby obuvi
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby odevov
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby skla, porcelánu a keramických výrobkov

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Maloobchod a veľkoobchod s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
 • Maloobchod a veľkoobchod s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audio- video prístrojmi, s elektrickými a elektronickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom)
 • Maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkmi (so zlatníckymi výrobkami, šperkmi a drahými kameňmi, s hodinkami, hodinami a inými klenotmi)
 • Maloobchod a veľkoobchod s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om)
  • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ide o viazanú živnosť).
 • Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a tekutými) prípravkami
  • Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných a povolených UKSUP-om.
 • Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto- doplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle)
 • Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom
 • Maloobchod a veľkoobchod s obuvou a koženou galantériou.
 • Maloobchod a veľkoobchod s  odevmi, textilom a bytovým textilom (s  odevmi, s koženými  a kožušinovými  odevmi, s  galantérnym tovarom, s  kobercami   a podlahovými krytinami, s textíliami a bytovým textilom (záclony, závesy)
 • Maloobchod a veľkoobchod s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)
 • Maloobchod a veľkoobchod s palivami pre domácnosť
 • Maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami (s tlačou, časopismi, novinami, s knihami, so zvukovými a audiovizuálnymi záznamami, s nenahratými nosičmi záznamov, s kancelárskymi potrebami, so školskými potrebami, s tapetami, so špeciálnym papierom, s papierovými hygienickými výrobkami)
 • Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s olejmi a mazivom
  • Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je maloobchod alebo veľkoobchod s uhľovodíkovými plynmi
 • Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami (s ovocím a zeleninou, s mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami a výrobkami z rýb, s pekárenskými výrobkami, s cukrárenskými výrobkami, s nápojmi (alkoholické, nealkoholické), s tabakovými výrobkami, s mliečnymi výrobkami, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu)
 • Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom
 • Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva
 • Maloobchod a veľkoobchod so spomienkovými a darčekovými predmetmi
 • Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami
 • Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením
 • Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (s obrábacími strojmi, so stavebnými strojmi, so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a  pletacími strojmi, s kancelárskymi  strojmi a zariadeniami,  so  strojmi, zariadeniami a  dopravnými prostriedkami  pre jednotlivé priemyselné odvetvia,  s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov)
 • Maloobchod a veľkoobchod so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas (s bicyklami a náhradnými dielmi, s cyklistickým výstrojom, so športovým výstrojom, s horolezeckým výstrojom, so športovými odevmi a textilom, so športovou obuvou)
 • Maloobchod a veľkoobchod so zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom a zariadeniami umožňujúcimi sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Maloobchod a veľkoobchod so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi potrebami

Poznámka: V rámci tejto skupiny (maloobchod/veľkoobchod) nie je možné vykonávať: predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 (ide o viazanú živnosť). Nie je možný nákup a predaj vojenského materiálu (ide o činnosť vykonávanú podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom).

Záložne (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať činnosť:

 

 • Záložní (maloobchod).

Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať :

 • Nákup, predaj alebo prepravu zbraní a streliva.

Poznámka: Na samotné prevádzkovanie živnosti (odo dňa začatia podnikania) sa vyžaduje zbrojná licencia skupiny C, vydá policajný útvar.

Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva (voľná živnosť)

Poznámka: Na samotné prevádzkovanie živnosti (odo dňa začatia podnikania) sa vyžaduje zbrojná licencia skupiny D, vydá policajný útvar.

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať:

 • Nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

Poznámka: V rozsahu tejto  živnosti nie je možné vykonávať medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu. Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je povinný mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva (§ 55a ods.3 zákona o cestnej doprave v platnom znení).

Prevádzka malých plavidiel (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať:

 • Prevádzku malých plavidiel.

Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 • Realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia (komunikácií, parkovísk, skladových a výrobných hál)
 • Montáž, servis, demontáž (trvalého, dočasného) zvislého dopravného značenia
 • Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
 • Predaj leteckých prepravných služieb

Prevádzkovanie verejného skladu

 • Poznámka: Ide o poľnohospodárske komodity na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).

Skladovanie a uskladňovanie

 • Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňaposkytovanie možných doplnkových služieb; v spojení s obstarávaním prepravy tovaru poskytovanie doplnkových služieb ako napr.: manipulácia s nákladom – preklad nákladov, kompletovanie, baliace činnosti zakladá vznik viazanej živnosti – zasielateľstvo; v spojení so skladovaním vybraných poľnohospodárskych komodít zakladá vznik ohlasovacej voľnej živnosti – prevádzkovanie verejného skladu (ide o poľnohospodárske komodity, na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).

Vykonávanie odťahovej služby

 • Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie odvozu vozidla na ložnej ploche nákladného vozidla.

Sťahovacie služby

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj: prenášanie bremien v rámci budovy, prenášanie bremien z vozidla do budovy a naopak, naloženie bremien do vozidla, prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie bremien z vozidla, manipulácia s bremenom z nákladného priestoru vozidla až na miesto určenia v budove.

Kuriérske služby

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je univerzálna poštová služba (Poskytovanie poštových služieb) vykonávaná na základe poštovej licencie v zmysle zákona o poštových službách.

V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách.

Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

 • Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
 • Prepravu osôb nemotorovými vozidlami (rikší, záprahových vozidiel, …)

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

·       Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností.
 • Ubytovanie v súkromí.
 • Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch a domovoch mládeže.

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

 • Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)
 • Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
 • Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu); výrobu mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).

Prevádzkovanie výdajne stravy

Poznámka: Činnosť súvisí s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.

V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať remeselnú živnosť: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov“.

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Poznámka: Činnosť súvisí s organizačným zabezpečením spoločenských podujatí (cateringové služby).

V rozsahu tejto živnosti nie je možné vykonávať: Pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (remeselná živnosť).

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Polygrafickú výrobu, sadzbu a konečnú úpravu tlačovín, písmomaliarstvo:

 • Dokončovacie práce pri výrobe kníh – spracovanie papiera, ryhovanie, ozdobovanie, zlátenie, vyrezávanie otvorov, zarezávanie, gravírovanie
 • Kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, kamenotlač, sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika
 • Konečnú úpravu kníh – skladanie, zostavovanie, šitie, lepenie
 • Písmomaliarstvo
 • Sadzbu a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
 • Spracovanie textových a obrázkových predlôh – vizitiek prostredníctvom výpočtovej techniky
 • Tvrdú väzba, hrebeňovú väzba
 • Typografickú sadzbu, sadzbovanie na fotosadzbovacom stroji, vkladanie dát, optické rozpoznávanie znakov, usporiadanie sadzby na tlač, tvorbu dokumentu, počítačové spracovanie
 • Úpravu rukopisu po technologickej stránke
 • Viazanie a konečná väzba

Vydavateľskú činnosť:

 • Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahuje autorský zákon.)
 • Vydávanie kníh, máp, zborníkov
 • Vydávanie manuálov pracovných činností
 • Vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov:
 • Distribúciu filmov a videozáznamov
 • Producentskú činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby
 • Spracovanie záznamov zvuku a obrazu
 • Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu – prevod z jedného do iného formátu
 • Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia (rutinné, reportážne zachytenie rôznych rodinných udalostí)
 • Vydávanie hudobnín

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti napĺňajúce znaky audiovizuálnych diel podľa autorského zákona.

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Počítačové služby:

 • Hardvérové poradenstvo – poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
 • Montáž, opravu a údržbu počítačových, dátových a komunikačných sietí
 • Návrh a optimalizácia informačných technológií
 • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
 • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • Poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň
 • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
 • Služby pri údržbe systémov softvéru (sem patrí napr. aj: poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii)
 • Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
 • Služby webového servera (sem patrí napr. aj: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom)
 • Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (sem patrí napr. aj: poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, poskytovanie softwéru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
 • Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
 • Údržbu a opravu mechanických častí počítačov

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov:

 • Animáciu a vizualizáciu pomocou výpočtovej techniky
 • Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie – sem patrí napr. aj: poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line
 • Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
 • Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov- sem patrí napr. aj: práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie

Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Administratívne práce

 • Administratívne práce (v oblasti colnej deklarácie, kancelárske a sekretárske služby, korektúry textov, kopírovacie a rozmnožovacie služby, poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu).

Správu trhoviska, tržnice, príležitostného trhu.

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (voľná živnosť)

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať správu iba tých registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktoré vznikli z činnosti zaniknutých, resp. zanikajúcich pôvodcov registratúry.

Verejné obstarávanie (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Činnosti uskutočňované v mene a za verejného obstarávateľa, za obstarávateľa a za osobu podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ide o súbor pravidiel a postupov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťažných návrhov.

Vedenie účtovníctva (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a právnických osôb bez poskytovania daňového poradenstva.

Finančný lízing (voľná živnosť)

Poznámka:

Peňažné zdroje na vykonávanie finančného lízingu nesmú byť získané a poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákaze poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch. Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie finančného lízingu fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Faktoring a forfaiting (voľná živnosť)

Činnosť spočíva vo financovaní krátkodobých a dlhodobých pohľadávok nadobudnutých podnikateľskými subjektmi (v postavení dodávateľov) v rámci obchodných vzťahov buď na základe faktúr alebo v budúcnosti splatných pohľadávok. Podstata tejto činnosti spočíva v odkupovaní pohľadávok (faktúr, zmeniek) od dodávateľov a v uhrádzaní dohodnutej časti ich nominálnej hodnoty, navonok sa prezentujúc ako úverový obchod. Správa odkúpených pohľadávok spoločnosťou zahŕňa aj inkasnú činnosť, ktorá má význam servisnej (nadväznej) činnosti v rozsahu dohodnutého komfortu poskytovaných služieb

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať:

 • Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu.

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (voľná živnosť)

Poznámka:

Peňažné zdroje na poskytovanie takýchto úverov a pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so  zákazom prijímania peňažných vkladov a  zákaze poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov – poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom – poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (voľná živnosť)

Poznámka:

Peňažné zdroje, ktorých sa týka sprostredkovanie poskytovania takýchto úverov a pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so  zákazom prijímania peňažných vkladov a zákazom poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch. Sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek medzi klientmi a splácanie splátok takýchto úverov a pôžičiek klientmi sa nesmie uskutočňovať prostredníctvom bankového účtu sprostredkovateľa, ale iba priamo medzi účtami klientov sprostredkovateľa.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov – poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom – poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 • Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel

Poznámka:

 1. Základnými službami treba rozumieť taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Za takéto služby v praxi možno považovať napr.: dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov a pod.
 2. Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa súčasne osobitný prenájom vnútorného vybavenia ani vykonávanie iných ako základných služieb, napr. upratovacie práce.

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (voľná živnosť)

Údržbu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Poznámka:   

Rozsah údržby bytového a nebytového fondu sa môže doplniť o jednotlivé neregulované (voľné) živnosti, napr.: „v rozsahu maliarskych prác, sklenárskych prác, upratovacích prác“ a pod., v prípade, ak správca mieni vykonávať iba niektoré čiastkové voľné živnosti.

Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa poskytovanie širokého rozsahu služieb remeselného (opravárenského a údržbárskeho) charakteru, uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona.

Správu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Obsahom sa podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumie obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa zabezpečuje:

 1. prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
 2. služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 3. vedenie účtu domu v banke,
 4. vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
 5. iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • Marketingové poradenstvo
 • Mediálne poradenstvo
 • Poradenskú činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 • Poradenskú činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu
 • Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farieb
 • Poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • Poradenstvo a certifikáciu kvality služieb a osôb
 • Poradenstvo a certifikáciu systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov
 • Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality
 • Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
 • Poradenstvo v oblasti spoločenského správania
 • Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Účtovné poradenstvo

Poznámka:

Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa: daňové poradenstvo podľa zákona o daňových poradcoch, služby finančného poradenstva podľa zákona o finančnom sprostredkovaní ani investičné služby a vedľajšie služby podľa zákona o cenných papieroch, ani poskytovanie právnych rád, a iné formy právneho poradenstva.

Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

 • Inžiniersku činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
 • Prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác)

Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

 • Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
 • Informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií
 • Informatívne meranie fyzikálnych veličín
 • Informatívne posudzovanie originality vozidiel
 • Skúšanie a kontrolu chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh
 • Skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť (žumpy)
 • Termodiagnostiku objektov – informatívne meranie
 • Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
 • Vykonávanie termografickej činnosti – informatívne meranie

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied:

 • Výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
 • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä vývoj zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky.

Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied:

 • Výskum a vývoj v špecifickej oblasti spoločenských a humanitných vied, interdisciplinárny výskum a vývoj
 • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä výskum v oblasti zdravotníctva, vrátane výskumu liečiv.

Zadávanie klinického skúšania liečiv

Poznámka: Podľa § 29 ods. 10   zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) „zadávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúšanie“.

Zákon o liekoch vyžaduje, aby sa klinické skúšanie vykonávalo iba na základe povolenia, ktoré vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Žiadosť o povolenie klinického skúšania podľa paragrafu 34 zákona o liekoch podáva zadávateľ. Vydanie živnostenského oprávnenia na uvedenú činnosť nezbavuje zadávateľa tejto a ďalších povinností ustanovených pre zadávateľa zákonom o liekoch.

Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Reklamné a marketingové služby:

 • Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností
 • Inzertnú činnosť
 • Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu
 • Prenájom reklamných plôch
 • Realizáciu reklamných kampaní
 • Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, v periodikách, v rozhlase, v televízii, na internete a v iných médiách)
 • Výrobu, spracovanie a distribúciu reklamného materiálu
 • Zabezpečenie marketingových kampaní
 • Umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany

Fotografické služby

 • Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely
 • Kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov
 • Portrétové fotografovanie – školská fotografia, fotografovanie na doklady, rodinné udalosti
 • Prevádzkovanie fotoateliérov s vyhotovením fotografií
 • Prevádzkovanie fotokabínky
 • Snímanie dokumentov na mikrofilmy
 • Spracovanie fotofilmov
 • Vyvolávanie fotofilmov a prevádzkovanie fotokopírovacích zariadení
 • Vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient z kinofilmov

Informačná činnosť

 • Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá
 • Činnosť informačných kancelárií

Poznámka: Činnosť nezahŕňa: činnosť sprievodcu cestovného ruchu, cestovných agentúr, cestovných kancelárii, sprostredkovanie prepravy nákladov (zasielateľstvo) a podobne.

Prieskum trhu a verejnej mienky:

 • Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
 • Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať činnosť:

 • Špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií v súlade s podmienkami a povinnosťami vyplývajúcimi aj zo zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať činnosť:

 • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v súlade s podmienkami a povinnosťami vyplývajúcimi aj zo zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Prenájom hnuteľných vecí

 • Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
 • Prenájom prístrojov
 • Prenájom strojov a zariadení
 • Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov

Služby požičovní

 • Požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
 • Požičiavanie spoločenského a svadobného ošatenia a doplnkov
 • Požičiavanie športového tovaru a ošatenia

Prevádzkovanie úschovní

 • Prevádzkovanie úschovní batožín
 • Úschovu kožušinových výrobkov a kožušín

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať úschovu zbraní a streliva.

Čistiace a upratovacie služby (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Čistenie a údržbu bazénov
 • Čistenie a zimná údržba komunikácií
 • Čistenie fasád a pomníkov
 • Generálne a bežné čistenie (kancelárskych budov, rodinných domov alebo bytov, továrne, obchodné centra, inštitúcie)
 • Prevádzkovanie autoumyvárne
 • Ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel
 • Upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel
 • Úpravu lyžiarskych tratí
 • Úpravu tenisových kurtov a športových plôch

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Čistenie a farbenie hotových výrobkov z kože a kožušín
 • Čistenie a údržbu textilu, odevov
 • Čistenie kobercov a pokrývok
 • Čistenie peria, vlny
 • Chemické čistenie odevov a textilu
 • Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne
 • Zberňu bielizne

Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení (voľná živnosť)

Poznámka:

V rámci tejto činnosti je potrebné dodržiavať aj podmienky a povinnosti vyplývajúce z príslušných  osobitných predpisov vzťahujúcich sa na oblasť požiarnej ochrany, najmä zo zákona o ochrane pred požiarmi.

Mimoškolská vzdelávacia činnosť (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

 • Doučovanie žiakov a študentov (formou skupinového alebo individuálneho doučovania)
 • Mimoškolskú činnosť v záujmových krúžkoch
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: ­ vyučovanie v odbore cudzích jazykov a vyučovanie v odbore umenia ani vybrané špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, najmä v oblasti uskutočňovania tanečných aktivít (viazané živnosti; výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách (podľa § 3 ods. 2 písm. z) živnostenského zákona nie je živnosťou)

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Poznámka: Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sa vyžaduje akreditácia MPSVaR SR príslušného vzdelávacieho programu.

Prevádzkovanie jaslí (voľná živnosť)

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Odbornú prípravu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií).

Poznámka: V rámci tejto činnosti je potrebné dodržiavať aj podmienky a povinnosti vyplývajúce z príslušných osobitných predpisov – zo zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Činnosť, ktorá je zameraná na odbornú prípravu environmentálnych audítorov a vedúcich environmentálnych audítorov, environmentálnych overovateľov a členov tímu environmentálneho overovateľa, predstaviteľov vrcholového manažmentu zodpovedných za uplatňovanie schémy, ako aj zamestnancov poradenských a konzultantských subjektov v tejto oblasti.

Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby (voľná živnosť)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je poskytovanie vodnej záchrannej zdravotnej služby.

Poskytovanie sociálnych služieb (voľná živnosť)

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi, ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov.

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

 • Prevádzkovanie botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácii
 • Prevádzkovanie cirkusov
 • Prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov
 • Prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií
 • Prevádzkovanie kín
 • Prevádzkovanie knižníc
 • Prevádzkovanie múzeí a galérií
 • Prevádzkovanie zábavných hier o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura
 • Prevádzkovanie hier žrebových vecných lotérií a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur
 • Prevádzkovanie hier prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení
 • Prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia
 • Prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier
 • Prevádzkovanie kvízov spočívajúcich v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách

Prevádzkovanie športových zariadení

 • Prevádzkovanie fitnescentra
 • Prevádzkovanie atletických dráh a štadiónov
 • Prevádzkovanie bazénov a plavární
 • Prevádzkovanie bowlingových dráh
 • Prevádzkovanie boxerských hál
 • Prevádzkovanie golfových ihrísk
 • Prevádzkovanie hál a štadiónov pre zimné športy
 • Prevádzkovanie pretekárskych dráh
 • Prevádzkovanie strelnice
 • Prevádzkovanie štadiónov
 • Prevádzkovanie tenisových kurtov
 • Prevádzkovanie športových podujatí vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

 • Prevádzkovanie solária
 • Prevádzkovanie kryokomôr (nemedicínska kryoterapia -poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou pre regeneračný účinok)
 • Prevádzkovanie sauny
 • Prevádzkovanie služieb kavitačného prístroja
 • Prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení (masáže poskytované prostredníctvom termomasážnych technických zariadení)
 • Prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne

Prevádzkovanie umeleckej agentúry

 • Prevádzkovanie modelingovej agentúry
 • Prevádzkovanie zoznamovacej agentúry
 • Prevádzkovanie svadobnej agentúry

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Organizovanie rekreačných jázd na koňoch
 • Organizovanie športových akcií a podujatí
 • Diskotekársku činnosť
 • Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)
 • Organizovanie kongresov a výstav
 • Organizovanie módnych prehliadok
 • Organizovanie tanečných zábav a diskoték
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Službu predvádzania autorských modelov

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Opravu a údržbu potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky:

 • Čistenie skiel hodín a hodiniek ultrazvukom
 • Inštaláciu elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
 • Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení
 • Opravu a servis športových potrieb, bicyklov a náradia
 • Opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc
 • Opravu dáždnikov, slnečníkov
 • Opravu detských kočíkov
 • Opravu hračiek
 • Opravu hudobných nástrojov
 • Opravu mechanických šijacích strojov
 • Opravu optických prístrojov
 • Opravu vonkajších skriniek hodín napúšťaním, lakovaním
  • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať opravu hodín
 • Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, opravu a údržba meracej a regulačnej techniky
 • Projektovanie, montáž, opravu, revíziu a údržbu telekomunikačných zariadení
 • Servis mobilných telefónov
 • Údržbu a opravu mechanických častí kancelárskych strojov
 • Výmenu batérií hodiniek a hodín
 • Výmenu remienkov na hodinkách
 • Výmenu skiel na hodinách a hodinkách
 • Opravu obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov:

Opravu obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

 • Poznámka: V rámci tejto činnosti nie je možné vykonávať opravu ortopedickej obuvi.
 • Úpravu kožených odevov a doplnkov
 • Úpravu kožuchov a kožušinových výrobkov

Opravu odevov, textilu a bytového textilu:

 • Obťahovanie gombíkov
 • Opravu bytového textilu
 • Opravu odevov, odevných doplnkov, sceľovanie textílií
 • Opravu pančúch

Služby súvisiace so skrášľovaním tela (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling
 • Koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela
 • Nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole
 • Navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou výpočtovej techniky
 • Nástrekové opaľovanie tela
 • Ozdobné tetovanie, ozdobná maľba tela – bodypating
 • Zhotovovanie príčeskov, parochní
 • Úpravu vlasov zapletaním
 • Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať:
  • Manikúru – pedikúru(remeselná živnosť); aplikácia a modelovanie umelých nechtov spadá od 1.6.2010 pod remeselnú živnosť.
  • Kozmetické služby (remeselná živnosť).
  • Pánske, dámske a detské kaderníctvo (remeselná živnosť).

Poskytovanie služieb osobného charakteru (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Poskytovanie služieb osobného charakteru

 • Činnosť astrológov a numerológov
 • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  • Poznámka: Jedná sa o činnosť spočívajúcu v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.
 • Poskytovanie služieb informátora
 • Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti).
 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu
 • Prevádzkovanie erotického salónu
 • Prevádzkovanie verejných WC
 • Služby verejných nosičov a poslov
 • Služby traťového kormidelníka
 • Spracovávanie rodokmeňov
 • Vedenie domácnosti – obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom domácnosti
 • Veštenie z karát a iných podkladov

Dizajnérske činnosti

 • Zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom a doplnkami, činnosti interiérových dekoratérov
 • Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov

Pravidelná kontrola detského ihriska (voľná živnosť)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Kontrolu detského ihriska so zameraním najmä na bezpečnosť konštrukčného vyhotovenia, umiestnenia a inštalácie zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz a celkovú bezpečnosť detského ihriska.

Viazané živnosti – zoznam

Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu.

Zlievanie drahých kovov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti zlievanie drahých kovov je činnosť, ktorou sa vykonáva podstatná zmena rýdzosti zliatiny drahých kovov s cieľom získať klenotnícku zliatinu, ktorá bude použitá pri výrobe klenotníckych polotovarov alebo tovarov (napr. príprava zliatiny z rýdzich drahých kovov, úprava rýdzostí drahých kovov z rýdzosti vyššej na rýdzosť nižšiu). Pod touto činnosťou sa nerozumie pretavovanie zliatiny (zliatin) drahých kovov v rámci technologického procesu výroby, ani stavovanie odpadov s obsahom drahých kovov za účelom ich výmeny.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení sú tri rôzne činnosti: opravy vyhradených technických zariadení, odborné prehliadky vyhradených technických zariadení a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Oprava vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) zahŕňa činnosti: Rozoberanie a skladanie VTZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VTZ . (Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.)

Rozoberanie a skladanie VTZ na účely rekonštrukcie  – oprava a zásah do už zostaveného VTZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel VTZ oproti pôvodnému stavu.

Skladanie VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky – montáž  – zostavenie jednotlivých častí VTZ, skladajúcich sa napr. z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. (Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení  v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.)

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti VTZ po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky.

Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C:

 • V skupine A – sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia → považujú sa za VTZ,
 • V skupine B – sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia → považujú sa za VTZ,
 • V skupine C – sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • oprávnenie na činnosť alebo
 • osvedčenie na vykonávanie činnosti

Poznámka: § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka autora: je potrebné špecifikovať o aké technické zariadenia sa jedná (tlakové, elektrické, plynové, zdvíhacie). A tiež špecifikovať, či ide len o opravy zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky, alebo aj opravy a aj prehliadky a skúšky.

Vyberá sa z nasledovných možností:

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
 • Opravy vyhradených technických zariadení tlakových
 • Opravy vyhradených technických zariadení elektrických
 • Opravy vyhradených technických zariadení plynových
 • Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy) (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení. Vyhradenými technickými zariadeniami sú technické zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, ktoré podliehajú hlavnému dozoru Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov. Sú to tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové technické zariadenia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti

Poznámka: § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Hlavný banský úrad SR

 

Vývoj a výroba zbraní alebo streliva (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vývoj a výroba zbraní alebo streliva. Zbraňou sa rozumie zariadenie, v ktorom sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie; zbraňou sú aj jej hlavné časti, a to hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, mechanizmus záveru. Strelivom sa rozumie súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
 • 6 rokov praxe v odbore

Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti sú činnosti opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní. Technický postup pre znehodnotenie zbrane je buď vložením oceľového kolíka do nábojovej komory zbrane a jeho zvarením, odstránením úderníka a zápalníka,  vyvŕtaním otvoru do hlavne kolmo cez jej jednu stenu v mieste priechodu medzi nábojovou komorou a vodiacou časťou vývrtu; priemer otvoru sa musí rovnať 0,8 až 0,9 priemeru vývrtu, vyhotovením spojenia iným nerozoberateľným spojom. Rez zbrane sa vykonáva tak, že hlaveň musí byť odfrézovaná, alebo rám, prípadne telo a lôžko zbrane (baskula) sa odfrézujú najmenej na troch miestach, pričom musí byť zrejmá funkcia jednotlivých mechanizmov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
 • 6 rokov praxe v odbore

 

Opravy a montáž určených meradiel (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je oprava a montáž určených meradiel, napr.: merače tepla, vodomery, manometre, prevodníky tlaku. Opravárom meradla je podnikateľ, ktorý vykonáva opravy, nastavovanie alebo údržbu určeného meradla alebo meracej sústavy alebo ich dielov, ktoré majú vplyv na ich metrologické vlastnosti. Montážnikom meradla je podnikateľ, ktorý vykonáva montáž určených meradiel, t.j. zostavuje alebo inštaluje určené meradlá alebo meracie sústavy na mieste ich používania. Pri zostavovaní meradla používa komponenty schváleného typu. Montážnik nesmie meradlo označiť svojím obchodným menom.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Slovenský metrologický ústav

 

Očná optika (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je očná optika. Očné optiky poskytujú služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami zhotovovaním, opravou, úpravou, výdajom a predajom optických zdravotníckych pomôcok. Očná optika môže vykonávať činnosť spojenú so zaobchádzaním so zdravotníckymi pomôckami na základe živnostenského oprávnenia a na základe súhlasného posudku vydaného štátnym ústavom.  Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydá súhlasný posudok, ak očná optika spĺňa požiadavky na materiálne a priestorové vybavenie.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax
 • súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Poznámka: § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zubná technika (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti zubná technika je na základe objednávky zubného lekára individuálne zhotovenie, oprava a úprava stomatologických zdravotníckych pomôcok na mieru a ich vydanie zubnému lekárovi, ktorý objednávku vystavil.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax

Poznámka: § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb je projektová činnosť, ktorá súvisí s projektom stavby (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb), ktorú vypracovala osoba s príslušným odborným vzdelaním. Táto činnosť sa nepovažuje za vybranú činnosť vo výstavbe, preto nevyžaduje autorizačné oprávnenie podľa zákona č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. A teda postačuje živnostenské oprávnenie na uvedenú viazanú živnosť.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru

Poznámka: § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Územnoplánovacie podklady sú urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady. Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán, územný plán obce, územný plán zóny.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • preukaz o odbornej spôsobilosti

Poznámka: § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Ide o dokumentáciu: koncepcia ochrany prírody a krajiny, dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu, dokumenty územného systému ekologickej stability, dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny, dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumenty starostlivosti o lesy.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (viazaná živnosť)

Viac informácii o tejto viazanej živnosti nájdete na Výkon činnosti vedenia a uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo
 • odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore

Poznámka: § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

Výkon činnosti stavbyvedúceho (viazaná živnosť)

Viazaná živnosť výkon činnosti stavbyvedúceho možno definovať ako činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie stavebných a montážnych prác v súlade s projektom pre stavebné povolenie; v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení, potrebných pre výstavbu; tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; tak, aby neboli ohrozené iné verejné záujmy; v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Výkon činnosti stavebného dozoru (viazaná živnosť)

Výkon činnosti stavebného dozoru je vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania stavieb. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Energetická certifikácia (viazaná živnosť)

Energetická certifikácia je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je dobrovoľná. Vykonanie energetickej certifikácie budov sa osvedčuje energetickým certifikátom, ktorý platí najviac 10 rokov. Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie budov je živnosťou, ktorú môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, ktorá má potrebné vzdelanie a prax a odbornú spôsobilosť preukáže skúškou odbornej spôsobilosti podľa príslušného predpisu. Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby člení na: tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov; vykurovanie a prípravu teplej vody; vetranie a klimatizáciu; elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Výkon činnosti energetického audítora (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je výkon činnosti energetického audítora. Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Činnosť energetického audítora možno vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo ako podnikanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). Energetický audit môže vykonať aj osoba iného členského štátu Európskej únie, ak je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie (viazaná živnosť)

Poskytovateľ tzv. garantovanej energetickej služby vypracováva projekty energetickej hospodárnosti (tzv. Energy Performance Contracting – EPC) s garantovanou úsporou energie. Projekt obsahuje viacero povinných častí, napríklad spracovanie analýzy a opatrení, auditu  a opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku, zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor, financovanie projektu, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, zabezpečenie palív, dodávku zariadení alebo záruku prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z.

 

Vykonávanie trhacích prác (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie trhacích prác. Trhacími prácami sú práce, pri ktorých sa využíva energia chemickej výbuchovej premeny výbušnín, zahŕňajúce súbor pracovných operácií, najmä nabíjanie trhavín, prípravu a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovovanie roznetnej siete, odpálenie náloží (odpal) a výbuch náloží (odstrel), pričom tieto pracovné operácie sa obvykle vykonajú na jednom pracovisku pri jednom uzavretí bezpečnostného okruhu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo
 • oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
 • oprávnenia vydáva Hlavný banský úrad

Poznámka: § 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je uskutočňovanie krajinno-architektonických sadových diel. Krajinno-architektonické dielo je projekt,  ktorého  realizátorom je  (sadovník   výsadieb) odborník so vzdelaním (praxou). Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadových diel je tvorivá činnosť, pri ktorej sa využíva prevažne priestorová kompozícia, a pracuje sa tak so živým biotickým materiálom ako aj s neživým, či umelým materiálom.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo
 • odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a jeden rok praxe v odbore

Technické osvedčovanie stavebných výrobkov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je technické osvedčovanie stavebných výrobkov. Technické osvedčovanie sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok  neexistuje nijaká z technických noriem. Obsahom technického osvedčovania je overovanie vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe a určovanie podmienok preukazovania zhody.  Ak pre výrobok existuje predpis na technické osvedčovanie vydaný Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie (ETAG) alebo zvláštny postup technického osvedčovania stavebného výrobku vydaný a schválený podľa pravidiel tejto organizácie (CUAP), osvedčovacie miesto vydá ETA (európske technické osvedčenie), v inom prípade osvedčovacie miesto vydá technické osvedčenie platné len pre územie SR.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Poznámka: § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti. Obsahom činnosti koordinátora bezpečnosti je koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Prevádzkovanie autoškoly (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie autoškoly. Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie na vykonávanie: výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá; doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení, osobných výcvikov a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení; výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia; doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a dopravnej výchovy obyvateľstva. Autoškola môže okrem výučby a výcviku vykonávať aj kurzy prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci. Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci, účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Poznámka: § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Inštruktor autoškoly (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je inštruktor autoškoly. Inštruktor autoškoly je pracovník, ktorý pripravuje účastníkov kurzov autoškoly na skúšku z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • inštruktorský preukaz vydaný okresným úradom v sídle kraja

Poznámka: § 10 zákona č. 93/2005 Z. z.

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vyučovanie v odbore cudzích jazykov. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov je vyučovanie cudzích jazykov v rôznych vzdelávacích inštitúciách (napr. vlastné kurzy). Ohlásenie živnosti sa musí vzťahovať vždy na príslušný jazyk, v ktorom je preukazovaná odborná spôsobilosť. Z hľadiska požiadaviek odbornosti sa obdobné nároky kladú i na zamestnancov podnikateľa.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
 • preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať

Prekladateľské a tlmočnícke služby (viazaná živnosť)

Prekladateľské a tlmočnícke služby sú prekladanie a tlmočenie z jedného jazyka do druhého. Z činnosti prekladateľské a tlmočnícke služby sú vylúčené služby tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
 • preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má prekladať alebo tlmočiť

Poznámka: nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyučovanie v odbore umenia (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vyučovanie v odbore umenia. V rámci živnosti je možné vykonávať jednotlivé druhy umenia: výtvarné, literárne, hudobné, tanečné, divadelné, úžitkové, audiovizuálnej a filmovej tvorby a pod.

 • Vyučovanie v odbore výtvarného umenia
 • Vyučovanie v odbore literárneho umenia
 • Vyučovanie v odbore hudobného umenia
 • Vyučovanie v odbore tanečného umenia
 • Vyučovanie v odbore divadelného umenia
 • Vyučovanie v odbore úžitkového umenia
 • Vyučovanie v odbore umenia audiovizuálnej a filmovej tvorby

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo
 • spôsobilosť preukázaná 6-ročnou praktickou činnosťou v odbore

Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ale len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ako podnikateľskú činnosť len na základe oprávnenia, ktoré vydáva a odníma Hlavný banský úrad.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.

Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti  odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie je riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka: § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu je vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie; vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi. Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj evidenčná činnosť; informačné a poradenské služby; vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie; zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a ďalších masovokomunikačných prostriedkoch; zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry; vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry záujemcov o zamestnanie s ohľadom na dopyt zamestnávateľov; sledovanie procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie a sledovanie dĺžky obdobia jeho zotrvania v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania; poskytovanie informačných a poradenských služieb zamestnávateľovi zameraných na uľahčenie adaptácie jeho zamestnanca v novom zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*)

Poznámka: § 25 zákona č. 5/2004 Z. z., *)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z.

Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov; na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom  a hlbokom snehu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Národná asociácia horských vodcov

Horská sprievodcovská činnosť (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z.

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ zabezpečuje vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi pre: technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, preventivárov požiarnej ochrany obce alebo zamestnancov a členov hasičskej jednotky v určenom rozsahu, v  priestoroch, ktorých opis a vybavenie boli schválené. Lektorskú činnosť vykonáva prostredníctvom lektorov (tí spĺňajú odbornú kvalifikáciu a boli uvedení v žiadosti o vydanie oprávnenia) z pedagogickej dokumentácie, ktorá bola predmetom žiadosti a je schválená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – prezídiom Hasičského a záchranného zboru.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Technik požiarnej ochrany (viazaná živnosť)

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie vydané príslušným krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru

Poznámka: § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

Špecialista požiarnej ochrany (viazaná živnosť)

Špecialistom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 2  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie vydané príslušným krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru

Poznámka: § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

Preskúšavanie komínov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je odborné preskúšavanie komínov. Odborne preskúšavať komíny môže len revízny technik komínov. Preskúšanie komína sa vykonáva na účely predchádzania vzniku požiarov:

 • skúškou plynotesnosti (STN EN)  konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
 • posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
 • kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.

V rámci tejto činnosti môže revízny technik vykonávať aj kontrolu a čistenie komínov. Na vykonávanie uvedených prác musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Geodetické a kartografické činnosti (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti geodetické a kartografické činnosti

 • geometrické plány,
 • geodetické činnosti na pozemkové úpravy,
 • vytyčovanie hraníc pozemkov,
 • zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
 • meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou,
 • meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou,
 • budovanie vytyčovacích sietí,
 • vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov,
 • meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola
 • geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení,
 • geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo
 • úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore

Poznámka: § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy. Program starostlivosti o lesy  je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Stanovuje vhodné spôsoby hospodárenia v danom chránenom území (napr. v lesnom), stanovuje limity na využívanie územia pre účely výstavby, rekreácie, turistiky, poľovníctva, rybárstva, športu atď. Po schválení vládou SR sa program starostlivosti stane záväzný. Program starostlivosti sa vyhotovuje na obdobie spravidla 10 rokov. Vyhotovenie programu starostlivosti je postup, ktorého výsledkom je program starostlivosti pre lesný celok. Súčasťami programu starostlivosti vyhotoveného pre lesný celok sú najmä: všeobecná časť, opis dielcov, plán hospodárskych opatrení, plochová tabuľka, prehľadové tabuľky. Okrem súčastí vyššie uvedených môže program starostlivosti alebo výpis z programu starostlivosti obsahovať aj iné súčasti. 

Vyhotovovateľ programu starostlivosti je právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti, a ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia na výkon tejto činnosti.

Doplňujúce informácie k živnosti:

Poznámka: § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Činnosť odborného lesného hospodára (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je činnosť odborného lesného hospodára. Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Odborný lesný hospodár pripravuje podklady pre vyhotovenie a schválenie 10-ročných lesných hospodárskych plánov, kontroluje ich plnenie, dohliada na vhodnosť osiva a sadeníc lesných drevín, kontroluje a eviduje práce vykonané v lese a vedie príslušnú evidenciu, sleduje stav a vývoj škodlivých činiteľov a predkladá o nich hlásenia, upozorňuje vlastníka resp. užívateľa a následne lesný úrad na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, vyznačuje ťažbu dreva pred jej vykonaním a vydáva písomný súhlas. Odborného lesného hospodára je povinný mať každý vlastník a užívateľ lesa.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.

Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín. Lesným reprodukčným materiálom je:

 • semeno alebo semenná surovina, ktorou sú plody, šišky alebo súplodia,
 • osivo, ktorým sú semená určené na výsev,
 • časti rastlín určené na produkciu sadbového materiálu,
 • sadbový materiál, ktorým sú semenáčiky a sadenice získané z osiva, častí rastlín alebo z prirodzeného zmladenia,
 • semenáčik, ktorým je mladá rastlina vyrastená zo semena, ktorej koreňový systém nebol upravovaný,
 • sadenica, ktorou je mladá rastlina vypestovaná zo semena alebo z časti rastliny, ktorej koreňový systém bol upravovaný.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výroba tabakových výrobkov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti výroba tabakových výrobkov je triedenie, zrenie, vlhčenie, upravovanie, miešanie surovín, rezanie, aromatizácia alebo pridávanie zložiek a technologických pomocných látok, tvarovanie, balenie a skladovanie pri výrobe tabakových výrobkov určených na umiestňovanie na trh. Tabakovým výrobkom je výrobok určený na fajčenie, žuvanie, šnupanie a cmúľanie, ak je hoci len čiastočne vyrobený z tabaku, či už geneticky modifikovaného alebo nie. Umiestňovaním na trh je skladovanie na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo inú odplatnú alebo bezodplatnú formu prevodu, predaj a distribúciu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov

Poznámka: § 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

Projektovanie pozemkových úprav (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je projektovanie pozemkových úprav. Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Klasifikácia jatočne opracovaných tiel (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je klasifikácia jatočne opracovaných tiel. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat je spôsob zatrieďovania jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a charakteristík, ich označenie triedou mäsitosti a pretučnenosti, kontrola úpravy tiel alebo polovíc a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave.

Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných  sa vykonáva u jatočných opracovaných tiel ošípaných. Jatočne opracované telá ošípaných sa zatrieďujú do tried kvality podľa hmotnosti, pohlavia a podielu svaloviny.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov

Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov. Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je povinný spotrebiteľovi pri predaji poskytnúť poradenstvo. Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom alebo povolené podľa § 10 ods. 3 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Kontrolný ústav zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov najmenej raz ročne vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov. Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky môže aplikovať a túto aplikáciu zabezpečovať podľa návodu uvedeného na etikete ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov. Každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a každoročne ju predkladať kontrolnému ústavu k 1. decembru.

Každý, kto podniká v lesnom hospodárstve, je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a predložiť ju Národnému lesníckemu centru.

Kontrolný ústav zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov najmenej raz ročne vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Inseminácia (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti inseminácia je osemeňovanie hospodárskych zvierat. Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá čeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur, zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec, ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia. Insemináciu, získavanie, spracúvanie, uchovávanie a prenosy embryí môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, ktorá podniká podľa živnostenského oprávnenia, alebo jej zamestnávateľ. Na insemináciu možno použiť iba spermu z inseminačnej stanice. Zriadenie a prevádzkovanie inseminačných staníc povoľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva akreditované vzdelávacie zariadenie v rámci sústavy vzdelávacích zariadení schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Poznámka: § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Činnosť vykonávaná banským spôsobom (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je činnosť vykonávaná banským spôsobom. Činnosť vykonávaná banským spôsobom je:

 • ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
 • podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
 • práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
 • práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
 • zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
 • strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce, ktoré sú banskou činnosťou, a práce, ktoré sú činnosťami vykonávanými banským spôsobom,
 • čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané obvodným banským úradom

Poznámka: § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z., § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Hlavný banský úrad

Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (viazaná živnosť)

Obsahom projektovania a navrhovania objektov, zariadení a prác, ktoré sú  súčasťou  banskej činnosti je:

 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
 • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri hore uvedených činnostiach,
 • osobitné zásahy do zemskej kôry,
 • zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel,
 • sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

Obsahom projektovania a navrhovania objektov, zariadení a prác, ktoré sú  súčasťou  činnosti vykonávané banským spôsobom je:

 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané obvodným banským úradom

Poznámka: § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z., § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu (viazaná živnosť)

Na  trhacie práce veľkého rozsahu sa musí vypracovať technický projekt odstrelu. Technický projekt  odstrelu  ako vyšší stupeň projektovej činnosti musí obsahovať najmä technickú správu s posúdením nežiaducich vplyvov vedľajších účinkov trhacích prác na okolie, výpočet predpokladaných seizmických účinkov a výkresovú časť, vypracovanú podľa povahy odstrelu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané obvodným banským úradom

Poznámka: § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z., § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín. Výrobou výbušnín sa rozumie len výrobná činnosť, ktorej finálnym výrobkom je výbušnina alebo výbušný predmet. Spracovaním výbušnín sa rozumie taká výrobná činnosť, pri ktorej sa používajú výbušniny a finálny výrobok je výbušnina alebo výbušný predmet, pyrotechnický výrobok. Výrobou pyrotechnických výrobkov je spracúvanie výbušnín.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E

Poznámka: § 31 zákona č. 58/2014 Z. z.

Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je ničenie a zneškodňovanie výbušnín pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín je každá činnosť smerujúca k jeho znefunkčneniu resp. zamedzeniu jeho uvedenia do činnosti (odstránenie iniciačných zariadení).

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Hlavný banský úrad

Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z.

Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z.

Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

Vykonávanie ohňostrojných prác (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie ohňostrojných prác. Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. Pri príprave a vykonávaní ohňostrojných prác sa postupuje podľa technologického postupu vypracovaného podľa § 36g ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

Po ukončení ohňostrojných prác sa musí bezodkladne vykonať prehliadka odpaľovacích zariadení a miesta odpalu, ich vyčistenie od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí. Prehliadka a vyčistenie ohrozeného priestoru od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musí vykonať bezodkladne po ukončení ohňostrojných prác (musí sa zopakovať pri dennom svetle, najbližšie ráno po rozvidnení). Nájdené neodpálené, zlyhané alebo nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musia po skončení prehliadky bezodkladne zničiť v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu. Zničenie vykoná vedúci odpaľovač ohňostrojov alebo ním poverený odpaľovač a o ich zničení vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou zápisnice. Zápisnicu do dvoch pracovných dní po vykonaní úkonov  doručí  obci  a príslušnému obvodnému banskému úradu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z.

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Hlavný banský úrad 

Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je predaj pyrotechnických predmetov kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1. Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené na trh.

Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie mu podať potrebné vysvetlenie o použití týchto pyrotechnických výrobkoch a o príslušných bezpečnostných opatreniach. Pyrotechnické výrobky kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1 sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu, v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať a vo výkladoch predajní sa môžu vystavovať len ich napodobeniny. Pyrotechnické výrobky sa nesmú skladovať a predávať v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest z predajne. V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky kategórie F2 až F3, kategórie T1 a kategórie P1.

Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie. Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z.

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Hlavný banský úrad 

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 6, § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 34 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 34 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 33 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 33 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 4, § 35 ods. 6, § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 5, § 35 ods. 6, § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 6, § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Vyhľadávanie nevybuchnutej munície (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 35 ods. 6, § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z.

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde“). Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia ďalej:

 • organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na účel jej ďalšieho podnikania,
 • ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie,
 • sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí),
 • sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
 • predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety
 • organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc, poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.

Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou tkvie v tom, že cestovná kancelária môže poskytovať kombináciu služieb(ubytovanie, stravovanie, doprava, sprievodca, atď.). Cestovná agentúra ponúka len jednu službu (napríklad ubytovanie) a predáva produkty iných cestovných kancelárií. Cestovné kancelárie sú povinné mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo mať uzatvorenú bankovú vinkuláciu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore

Prevádzkovanie cestovnej agentúry (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie cestovnej agentúry. Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou tkvie v tom, že cestovná kancelária môže poskytovať kombináciu služieb (ubytovanie, stravovanie, doprava, sprievodca, atď.). Cestovná agentúra ponúka len jednu službu (napríklad ubytovanie) a predáva produkty iných cestovných kancelárií. Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a šesť mesiacov praxe v odbore alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore

Sprievodca cestovného ruchu (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti sprievodca cestovného ruchu je sprevádzanie objednávateľov a podávanie v dohodnutom jazyku výkladu o kultúrnom a prírodnom dedičstve. Sprievodca cestovného ruchu má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní. Sprievodca cestovného ruchu vykonáva činnosť buď v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom právnom vzťahu – možnosť vykonávať túto činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Poznámka: § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušným orgánom pre túto živnosť je Vzdelávacie zariadenie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Masérske služby (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti masérske služby sú kondičné, rekondičné a regeneračné masáže účelovo zamerané na poskytovanie posilňovacích a relaxačných masáži. Na rozdiel od liečebných masáži, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ich môže vykonávať každá  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa osobitné podmienky odbornej spôsobilosti.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
 • absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
 • absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru

Wellness masérske služby (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • Osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou

Poznámka: § 19 zákona č. 568/2009 Z. z.

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach je poskytovanie ubytovacích služieb a zároveň služieb stravovania. Ubytovacím zariadením sa rozumie budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku.

Živnostenské oprávnenie na ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach sa viaže na jeden podnikateľský subjekt, čo je podmienkou prevádzkovania tejto viazanej živnosti. Nemôže dochádzať ku kombinácii, aby v danom ubytovacom zariadení  jedna osoba vykonávala ubytovacie služby a druhá osoba by vykonávala pohostinskú činnosť. Išlo by o dve  odlišné živnosti. Osoba, ktorá  poskytuje len ubytovacie služby, vykonáva voľnu živnosť, kde sa nevyžaduje odborná spôsobilosť,  a osoba, ktorá vykonáva len pohostinskú činnosť,  vykonáva  remeselnú živnosť. Taktiež  nie je možné vykonávať tieto služby v ubytovacom zariadení jednou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie na remeselnú živnosť – pohostinstvo a  živnostenské oprávnenie na ubytovacie služby – voľná živnosť. 

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je reštaurovanie s výnimkou národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia. Reštaurovať je obnovovať, uvádzať do pôvodného stavu vecí, ktoré nemajú umeleckú, výtvarnú či umelecko-remeselnú hodnotu, predmetom reštaurovania sa stávajú v záujme zabezpečenia ich obnovy.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 2 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
 • úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 4 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
 • vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a šesť mesiacov praxe v odbore reštaurovania

Činnosť vodohospodára (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je činnosť vodohospodára. Povinnosťou vodohospodára je najmä:

 • sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so škodlivými látkami alebo obzvlášť škodlivými látkami,
 • viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na zmenšovanie strát vody a na zmenšovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd,
 • oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní so škodlivými látkami alebo obzvlášť škodlivými látkami,
 • vyjadrovať sa k plánom zmeny výroby a k projektovej dokumentácii stavieb pri zmenách a rekonštrukciách stavieb a prevádzkarní, ktoré môžu ovplyvniť osobitné užívanie vôd a zaobchádzanie so škodlivými látkami alebo obzvlášť škodlivými látkami.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne
 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax

Poznámka: § 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru

Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo,
 • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,
 • stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,
 • nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo
 • úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva.

Poznámka: § 33 a § 6 ods. 9 zákona č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Činnosť bezpečnostného poradcu (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je činnosť bezpečnostného poradcu. Bezpečnostným poradcom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti, ktoré zahŕňajú  prepravu alebo s touto prepravou súvisiace balenie, nakládku, alebo vykládku nebezpečného tovaru: v cestnej doprave, v  železničnej doprave, v vnútrozemskej vodnej doprave musí mať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru, ktorí sú zodpovední za pomoc pri predchádzaní rizikám spojených s týmito činnosťami, pokiaľ ide o osoby, majetok a životné prostredie. Bezpečnostný poradca je zodpovedný za bezpečnú prepravu nebezpečných vecí od výroby cez dopravu až k príjemcovi. Úlohou bezpečnostného poradcu je napomáhať procesu bezpečnej manipulácie, nakládky, vykládky a prepravy nebezpečných vecí.

Delenie živnosti (Predmet poskytovanej služby):

 • Činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
 • Činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave
 • Činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru vo vnútrozemskej vodnej doprave

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie o odbornej príprave alebo
 • osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu

Poznámka: § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.

Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. Hlavným účelom školenia je poskytnúť uchádzačom dostatočné znalosti o rizikách pri preprave nebezpečného tovaru, dostatočné znalosti právnych a administratívnych predpisov platných pre príslušné druhy dopravy, znalosť druhov následkov, ktoré môžu byť spôsobené pri nehode s nebezpečným tovarom a znalosť hlavných príčin nehôd, atď. Cieľom skúšky je zistiť, či uchádzači majú potrebnú úroveň znalostí potrebných na výkon funkcie bezpečnostného poradcu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • poverenie

Poznámka: § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z., § 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z.

Činnosť autorizovanej osoby (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Sprostredkovateľ vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou . Sprostredkovateľ (realitná kancelária) vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v tejto zmluve. Sprostredkovateľská zmluva je odplatnou zmluvou, keď výsledok je dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo
 • úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Poznámka: § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bezpečnostnotechnické služby (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti bezpečnostnotechnické služby je poskytovanie poradenských služieb zamestnávateľovi v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • oprávnenie alebo
 • osvedčenie bezpečnostného technika alebo
 • osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
 • oprávnenia vydáva Národný inšpektorát práce

Poznámka: § 2123, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Bezpečnostný technik (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti bezpečnostný technik je vykonávanie preventívnych a ochranných služieb. Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi. Do pracovných povinností bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika určite patrí oboznamovanie zamestnancov:

 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, vrátane overenia ich znalostí,
 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
 • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Autorizovaný bezpečnostný technik (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti autorizovaný bezpečnostný technik je vykonávanie preventívnych a ochranných služieb. Autorizovaný bezpečnostný technik je bezpečnostný technik, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika po získaní osvedčenia bezpečnostného technika úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce.

Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi. Do pracovných povinností autorizovaného bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika určite patrí oboznamovanie zamestnancov:

 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, vrátane overenia ich znalostí,
 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
 • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Pracovná zdravotná služba (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonáva zdravotný dohľad.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.

Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie. Verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a hromadného odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. Kategórie
 • osvedčenia vydáva Ministerstvo životného prostredia

Poznámka: § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

Správa registratúry (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti správa registratúry je zabezpečenie akejkoľvek manipulácie s registratúrnymi záznamami, komplexnej starostlivosti o ich uloženie a ochranu až do uplynutia potrebnej lehoty. Manipulácia s registratúrnymi záznamami zahŕňa prijímanie, triedenie, evidovanie, tvorbu, obeh, vybavovanie, odosielanie záznamov, ukladanie, ochranu, vyraďovanie týchto záznamov. Predmetom správy registratúry je zabezpečenie osôb s ustanoveným vzdelaním, ako aj  materiálno-technické zabezpečenie registratúry.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo
 • vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore

Poznámka: § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov

Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie a hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie a hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie a hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.

Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti. Vzdelávacia inštitúcia na základe oprávnenia vykonáva skúšku na overovanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností pre čiastočnú kvalifikáciu (čiastočnou kvalifikáciou sa rozumie súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom) alebo úplnú kvalifikáciu (úplnou kvalifikáciou sa rozumie stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom) podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných v Národnej sústave kvalifikácií. Dokladom potvrdzujúcim úspešné vykonanie skúšky je osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii, ktoré oprávňuje držiteľa vykonávať odborné činnosti zodpovedajúcej čiastočnej kvalifikácii alebo úplnej kvalifikácii. Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii je verejnou listinou  a vydáva ho oprávnená vzdelávacia inštitúcia v štátnom jazyku.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, škodlivosť, toxicitu, rakovinotvornosť, leptavosť, infekčnosť a mutagénnosť.  Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale  a riadne označený.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia

Poznámka: § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti posudzovanie vplyvov na životné prostredie je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti potrebných na vypracovanie dokumentácie a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj medzinárodných dohovorov upravujúcich problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia; oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia; oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia; oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia; oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydávané Ministerstvom životného prostredia v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.

Poznámka: § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Na vykonávanie viazanej živnosti Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia je potrebné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydávané Ministerstvom životného prostredia v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.

Poznámka: § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Na vykonávanie viazanej živnosti Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia je potrebné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydávané Ministerstvom životného prostredia v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.

Poznámka: § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Na vykonávanie viazanej živnosti Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia je potrebné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydávané Ministerstvom životného prostredia v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.

Poznámka: § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Na vykonávanie viazanej živnosti Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia je potrebné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydávané Ministerstvom životného prostredia v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.

Poznámka: § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov je aj posúdenie účinnosti kotla a jeho výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy a vypracovanie opatrení o nahradení kotla, iných úpravách vykurovacej sústavy a alternatívne riešenia a postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov, ktorej obsahom je aj posúdenie účinnosti a výkonu klimatizačného systému vzhľadom na potrebu chladu budovy a vypracovanie opatrení o nahradení klimatizačného systému, úpravách klimatizačného systému a alternatívne riešenia.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 7 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Prevádzkovanie pohrebiska (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby alebo krematória. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 • vykonávanie exhumácie,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 • správu pohrebiska,
 • správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
 • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve., § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovanie pohrebnej služby (viazaná živnosť)

Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:

 • počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,
 • úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
 • prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 • miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie,
 • predaj rakiev a smútočných potrieb,
 • zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,
 • poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve., § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovanie krematória (viazaná živnosť)

Prevádzkovanie krematória zahŕňa:

 • prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich dočasné uloženie do spopolnenia,
 • spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
 • úpravu popola, uloženie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve., § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie balzamovania a konzervácie. Balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom. Konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom.

Prevádzkovanie balzamovania alebo konzervácie zahŕňa:

 • prevzatie ľudských pozostatkov na balzamovanie alebo konzerváciu a ich dočasné uloženie,
 • balzamovanie,
 • konzerváciu,

– odovzdanie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov s dokladom o vykonaní balzamovania alebo konzervácie.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.

Zmenárne (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti zmenárne je vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti. Zmenárenská činnosť, ktorá podlieha režimu živnostenského zákona, je:

 • predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,
 • nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny. Poskytovateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s viruálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. Virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny. Poskytovateľom je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny. Virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Zasielateľstvo (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je zasielateľstvo. Pre tuzemskú alebo medzinárodnú  výmennú  tovaru  sa zúčastňujú spravidla tri subjekty: prepravca, zasielateľ a dopravca. Prepravca (príkazca) sa podieľa na zmene vlastníctva tovaru, zasielateľ sa podieľa na celkovom zabezpečení týchto zmien a dopravca sa podieľa na premiestnení tovaru. Zasielateľ je teda spojnicou medzi prepravcom a dopravcom, medzi výrobcom a spotrebiteľom, medzi exportérom a importérom. Vymedzenie definície zasielateľa vyplýva zo znení jednotlivých paragrafov zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a základnou úpravou pre jej stanovenie je „Zasielateľská zmluva“, ktorou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a ďalšie služby s tým spojené a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

Zo zasielateľstvom sú spojené služby napr.: balenie a označovanie tovaru, nakládku, prekládku a vykládku tovaru, jeho skladovanie, volí vhodný dopravný prostriedok, zabezpečuje potrebné služby pri colnom odbavovaní tovaru, môže ručiť za colný dlh. Zabezpečuje poistenie tovaru počas prepravy a skladovania, poskytuje služby pri vystavovaní potrebných sprievodných a iných dokladov, chráni záujmy prepravcu. Poskytuje rôzne logistické výkony a služby v záujme starostlivosti o tovar a jeho distribúciu a ďalšie výkony a služby spojené s obstaraním dopravy a prekládky tovaru). Ide o komplex činností, ktoré službovým spôsobom zabezpečuje zasielateľ pre odosielateľa zásielky (prepravcu). Zasielateľ vo vzťahu k dopravnému prostriedku je neutrálny a spolupracuje so všetkými dopravcami t.j. využíva najvhodnejšie dopravné prostriedky.

Zasielateľ môže prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť sám (a to vtedy, ak to neodporuje zmluve, alebo ak to nezakáže príkazca najneskôr do začiatku uskutočňovania prepravy) alebo obstarať u iných dopravcov – preprava sa uskutočňuje vždy v právnom rámci zasielateľskej zmluvy.

Rozsah živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie zasielateľstva nezahŕňa: poskytovanie poštových  služieb, ani poskytovanie cestnej nákladnej dopravy.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo
 • stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore

Poznámka: § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je prevádzkovanie závodného hasičského útvaru. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže zriadiť závodný hasičský útvar na ochranu svojich objektov alebo na poskytovanie služieb v rámci viazanej živnosti. Ak to charakter objektov vyžaduje, môže byť závodný hasičský útvar zriadený už počas výstavby. O povinnosti zriadiť závodný hasičský útvar môže rozhodnúť aj krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v rozhodnutí zároveň určí minimálny počet zamestnancov a základné materiálno-technické vybavenie závodného hasičského útvaru.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru

Poznámka: § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.

Organizovanie dobrovoľných dražieb (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je organizovanie dobrovoľných dražieb. Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby. Dobrovoľná dražba môže byť aj neúspešná, ak bola licitátorom ukončená z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie cenové podanie na kúpu predmetu dražby.

Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie, a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo
 • úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe

Poznámka: § 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla. Malým plavidlom je plavidlo s dĺžkou trupu menej ako 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie, vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, tlačných člnov, prievozných lodí a plávajúcich strojov alebo plavidlo podľa osobitného predpisu.

Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná:

 1. vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
 2. vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,
 3. vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,
 4. vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
 5. zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
 6. oznámiť deň, miesto a časový harmonogram alebo komunikačnú platformu konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,
 7. poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
 8. vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
 9. viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,
 10. oznámiť Dopravnému úradu akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,
 11. zabezpečiť schválené výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,
 12. prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na skúšku.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z.

Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva a vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. Súčasťou plánu ochrany obyvateľstva majú byť aj úlohy a opatrenia zamerané na jeho ochranu aj pri iných druhoch mimoriadnych udalostí, ako aj ďalšia dokumentácia civilnej ochrany, napríklad plán evakuácie a plán ukrytia. Z hľadiska ochrany života, zdravia a majetku sa vyžadujú špecifické vedomosti, zručnosti a schopnosti. 

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.

Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti je vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva a vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. Súčasťou plánu ochrany obyvateľstva majú byť aj úlohy a opatrenia zamerané na jeho ochranu aj pri iných druhoch mimoriadnych udalostí, ako aj ďalšia dokumentácia civilnej ochrany, napríklad plán evakuácie a plán ukrytia. Z hľadiska ochrany života, zdravia a majetku sa vyžadujú špecifické vedomosti, zručnosti a schopnosti. 

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.

Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (viazaná živnosť)

Obsahom viazanej živnosti vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva sú postupy pri vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vrátane pedagogických a didaktických zásad vo vzdelávacom procese s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.

Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvádzanie kontrolovaných látok na trh (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z.

Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 35/2014 Z. z.

Dohľad nad pracovnými podmienkami (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
 • diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
 • asistent hygienickej služby
 • iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010
 • iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002

Poznámka: § 30aa ods. 2 písm. c) a d)§ 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z.

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Poznámka: § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.

Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Osvedčenie o odborných znalostiach vydávané Ministerstvom životného prostredia

Poznámka: § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Osvedčenie o odborných znalostiach vydávané Ministerstvom životného prostredia

Poznámka: § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Osvedčenie o odborných znalostiach vydávané Ministerstvom životného prostredia

Poznámka: § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Osvedčenie o odborných znalostiach vydávané Ministerstvom životného prostredia

Poznámka: § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh (viazaná živnosť)

Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Osvedčenie o odborných znalostiach vydávané Ministerstvom životného prostredia

Poznámka: § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Remeselné živnosti – zoznam

Remeselnými živnosťami je 34 tradičných živností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Obsahová náplň jednotlivých remeselných živností je stanovená na základe učebných plánov a osnov, charakteristiky učebného odboru a profilu absolventa príslušného študijného odboru. 

Na prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania. 

Zámočníctvo (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť zámočníctvo zahŕňa odborné práce na zhotovovanie kovových súčiastok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkresovej dokumentácie. Montážne  a  demontážne  práce pri opravách, údržbe a nastavovaní strojov a strojných zariadení, okrem strojov a strojných zariadení spadajúcich do inej reglementovanej živnosti.  Zhotovovanie,  montáž, osadzovanie, opravy, údržba a nastavovanie stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov, s využitím unifikovaných a normalizovaných dielov a výrobkov používaných v stavbách. Montáž, bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení, nastavovanie a uvádzanie do chodu nových pracovných prostriedkov podľa dispozícií výrobcu, inštalácia strojov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2466 2 – mechanik opravár

2431 2 – operátor v kovoobrábaní a službách

2424 2 – zámočník

2434 2 – zámočník

2429 2 – zámočník stavebný

2424 4 – zámočník prevádzkový

2427 4 – zámočník koľajových vozidiel

Nástrojárstvo (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť nástrojárstvo zahŕňa zhotovovanie, zostavovanie, opravy a servis, nastavovanie rezných a tvárniacich nástrojov, nestanovených meradiel, upínacích, montážnych, kontrolných a iných prípravkov, foriem pre spracovanie plastov, tlakové liatie kovov a kovových zlievarenských modelov technológiami ručného trieskového spracovania kovov a plastov. Tepelné spracovanie kovov za účelom dosiahnutia požadovaných vlastností výrobkov. Technológie opracovania kovov (napr. elektroiskrové, laserové). Práce jemnej mechaniky. Montáž nástrojov a pomôcok pre humánne a veterinárne lekárstvo.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2423 2 – nástrojár

2464 2 – strojný mechanik

2431 2 – operátor v kovoobrábaní a službách

2433 2 – obrábač kovov

2466 2 02 – mechanik opravár – stroje a zariadenia

Kovoobrábanie (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť kovoobrábanie zahŕňa výrobu a opravy kovových (aj nekovových) polotovarov, dielov a jednotlivých výrobkov všetkými druhmi strojného trieskového obrábania, najmä sústružením, frézovaním, brúsením, hobľovaním, obrážaním, vŕtaním, vyvrtávaním, preťahovaním a ďalšími špeciálnymi spôsobmi obrábania na obrábacích strojoch, vrátane nových (napr. laser) technológií obrábania kovových (aj nekovových) materiálov (napr.: železo, plasty, drevo a pod.).

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2433 2 – obrábač kovov

2431 2 – operátor v kovoobrábaní a službách

2464 2 – strojný mechanik

2477 0 – obrábanie kovov

2478 0 – strojárska výroba

2441 4 – sústružník kovov

2442 2 – frézar

2462 2 – úpravár kovov

2446 2 – obrábač kovov

2446 2 – úpravár kovov

2478 2 – strojárska výroba – obrábanie kovov

2413 4 – mechanik strojov a zariadení

Opravy pracovných strojov  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť opravy pracovných strojov zahŕňa opravy pracovných strojov (ide o stroje, ktoré sú prispôsobené vykonávať pracovné činnosti) a ich funkčných celkov. Demontáž, kontrola a opravy jednotlivých súčiastok, podskupín a skupín a ich montáže; všetky stupne opravárenských prác. Kontrola funkcií po vykonaných opravách a uvádzanie opravených pracovných strojov do prevádzky.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II –

kód 24

2466 2 – mechanik opravár

2464 2 – strojný mechanik

2466 2 04 – mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

4574 2 – opravár poľnohospodárskych strojov

2414 4 01 – strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2466 2 05 – mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby

2466 2 06 – mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby 

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel zahŕňa diagnostiku, opravy, údržbu, servis, záručné a pozáručné prehliadky – mopedov, motocyklov, osobných automobilov, autobusov, nákladných automobilov, ťahačov, prípojných vozidiel a traktorov; diagnostika, opravy, úpravy a výmeny mechanických, pneumatických, hydraulických skupín a podskupín vozidiel ako aj elektrického vybavenia motorových vozidiel.

Obsahom živnosti je renovácia systémov, konštrukčných častí a samostatných technických celkov vozidiel, diagnostika a nastavovanie prevádzkových parametrov vozidiel vrátane nastavenia emisií.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2487 2 – auto-opravár

2466 2 14 – mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve

2466 2 04 – mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

2466 2 09 – mechanik opravár – cestné motorové vozidlá

2466 2 06 – mechanik opravár – poľnohospodárskej techniky

2466 2 04 – mechanik opravár – lesné stroje

2451 2 – automechanik

Opravy karosérií  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť opravy karosérií zahŕňa opravy karosérií motorových i nemotorových osobných, nákladných a špeciálnych vozidiel, pracovných strojov (samohybných a prípojných, účelových nadstavieb a ich dielov, opravy poškodených častí ručným alebo strojným tvárnením, rovnaním, vyťahovaním, vyklepávaním vyváraním alebo vyvaľovaním. Skompletizovanie výstroje karosérií, povrchová úprava.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2487 2 – auto opravár

2439 2 – lakovník

2435 2 – klampiar

2437 2 – karosár

Výroba a opravy protetických výrobkov  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť výroba a opravy protetických výrobkov zahŕňa navrhovanie, výroba a opravy individuálne vyrábaných protetických pomôcok, bandáží všetkých druhov, kompresívnych výrobkov, kompenzačných pomôcok (osobných), vybavenia bytu (bez zásahu do stavebníctva), sedacích klinov a bedrových opierok.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Zdravotníctvo – kód 53

53 14 6 – ortopedický technik

Výroba a opravy ortopedickej obuvi  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť výroba a opravy ortopedickej obuvi zahŕňa odber mier pre ortopedickú obuv, zhotovenie pozitívnych a negatívnych odliatkov vrátane korekcie a úpravy kopýt, výroba, skúšky, úpravy a opravy ortopedickej obuvi, kontrola funkčnosti vrátane aplikácie a výdaj individuálnej ortopedickej obuvi.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Spracovanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi – kód 32

3274 2 – obuvník

3274 2 – obuvník – ortopedická obuv

Hodinárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť hodinárstvo zahŕňa zostavovanie, nastavovanie, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časomerných prístrojov. Montáž, demontáž, údržba, čistenie, mazanie, skúšanie a nastavovanie hodinových strojčekov a výroba, opravy, úpravy a údržba jednotlivých mechanických súčastí hodinových prístrojov s využitím technologických postupov z oblasti jemnej mechaniky ručným alebo strojným obrábaním.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2463 2 – hodinár

Kamenárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť kamenárstvo zahŕňa kamenárske práce spojené s ručnou alebo strojovou úpravou a spracovaním prírodného a umelého kameňa, polotovarov a výrobkov delením (napríklad rezaním, štiepaním, lámaním), opracovaním a povrchovou úpravou kameňa (napríklad leštením, bosovaním, lemovaním, pretĺkaním, zrnovaním, sekaním, hrotovaním), údržba a povrchové úpravy dekoračných a úžitkových výrobkov z kameňa, zhotovovanie profilov a nápisov (sekanie písma), osadzovanie a špárovanie kamenných dielov a blokov. Zhotovovanie slohových a figurálnych výrobkov podľa zvláštnych zákaziek a ich osadzovanie. Vykonávanie obkladov stavieb (vnútorné a vonkajšie) prírodným alebo umelým kameňom (mokrým spôsobom).

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Baníctvo, geológia a geotechnika – kód 21:

3672 2 – kamenár

2147 6 – kamenárstvo

2147 6 02 – kamenárstvo, hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba

2147 6 – ťažba a spracovanie kameňa

7115 0 – kamenár, opracovač stavebného kameňa

7115 0 – kamenár, rezač a opracovač kameňa, žuly, mramoru

7121 0 – kamenár stavebný

7331 0 – kamenár umelecký

Mäsiarstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť mäsiarstvo zahŕňa komplexné spracovanie jatočných zvierat (porážka), triedenie, vykosťovanie, porciovanie, balenie a skladovanie mäsa z jatočných zvierat pre predaj, alebo ďalšie spracovanie, vlastný predaj výsekového mäsa. Spracovanie vedľajších jatočných produktov. Ďalšie spracovanie mäsa (solením, chladením, mrazením, tepelnou úpravou a špeciálnymi úpravami). Výroba mäsových polotovarov, tovarov. Výroba živočíšnych tukov. Úprava čriev. Opracovanie hydiny, králikov a zveriny, vrátane výroby polotovarov, konzerv, hotových jedál z nich. Spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov z nich. Mletie mäsa.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

2954 2 – mäsiar

2955 2 – mäsiar, lahôdkar

2960 4 – operátor potravinárskej výroby

2968 2 – mäsiar–údenár – spracovanie mäsa a mäsových výrobkov

2972 0 – priemyselný hydinár

Výroba piva a sladu  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť výroba piva a sladu zahŕňa riadenie a obsluhu chemicko-fyzikálnych a biologických technologických procesov v pivovarníckej a sladovníckej výrobe. Výroba základnej suroviny – sladu, preberanie sladovníckeho jačmeňa, čistenie, triedenie, ošetrovanie, máčanie, klíčenie, odklíčkovanie, praženie a konečná úprava sladu. Varenie piva, zakvasovanie, hlavné kvasenie, dokvasovanie v dozrievacích pivniciach. Filtrácia, pasterizácia, stáčanie piva.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Potravinárstvo – kód 29:

2878 2 02 – biochemik – výroba piva a sladu

2960 4 – operátor potravinárskej výroby

2982 4 08 – potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd

2971 2 – sladovník

2982 4 – pivovarník

2974 2 – chemik kvasných

Výroba mliečnych výrobkov  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť výroba mliečnych výrobkov zahŕňa komplexné technologické spracovanie surového mlieka na mliečne výrobky a polotovary, najmä sortiment mliek tekutých, ochutených, sušených, zahustených, smotany, masla, syrov, zakýsaných výrobkov, jogurtov a krémov, zmrzlinových zmesí, bielkovinových mliečnych výrobkov (napr.: výroba korbáčikov), laktózy, srvátky. Výroba zmrzliny na báze mlieka.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Potravinárstvo – kód 29:

2878 2 01 – biochemik – mliekarská výroba

2960 4 – operátor potravinárskej výroby

2878 2 01 – biochemik – mliekarská výroba

2982 4 04 – potravinárska výroba – mliekarenská výroba

2967 2 – mliekar

2982 4 04 – mliekar, spracovania mlieka

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov zahŕňa príprava mlynárskych zmesí pre výrobu pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba cesta a hmôt, ich spracovanie (valcovaním, lisovaním, delením, šľahaním, modelovaním). Tepelná úprava (pečením, sušením, smažením, varením, pražením, mikrovlnným ohrevom, chladením), plnenie, povrchová úprava (posýpaním, polievaním, glazúrovaním) pekárskych a cukrárenských výrobkov .Výroba zmrzliny na báze mlieka. Výroba cestovín ako aj sušených cestovín. Výroba polotovarov na báze múky, výroba trvanlivého pečiva, rôznych chuťoviek (krekery), čokoládové a nečokoládové cukrovinky a na viac vykonávanie úprav cukrárenských výrobkov, mrazených krémov a špecialít.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Potravinárstvo – kód 29:

2962 2 – pekár

2964 2 – cukrár

2978 2 – cukrár pekár

2960 4 – operátor potravinárskej výroby

2982 4 02 – potravinárska výroba – pekárenská a cukrárska výroba

2963 2 – mlynár a cestovinár

2982 2 02 – pekár na spracovanie obilných výrobkov

2963 2 – pekár na výrobu cestovín

Stolárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť stolárstvo zahŕňa výber, triedenie a opracovanie reziva pre celý sortiment stolárskych výrobkov. Ručné odborné práce a práce na drevoobrábacích strojoch pri kusovej výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov (okien, dverí, stien, schodov, zábradlí a podobne), drevených konštrukcií a rôznych priemyselných a úžitkových výrobkov z dreva. Vykonávanie opráv a rekonštrukcií všetkých druhov výrobkov stolárskym spôsobom. Všetky druhy povrchovej úpravy dreva.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov – kód 33

3355 2 – stolár

3341 4 – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3355 2 01 – stolár – nábytkárska výroba

3355 2 02 – stolár – stavebno-stolárska výroba

3355 2 03 – stolár – poľnohospodárska výroba

3355 2 04 – stolár – priemyselné obrábanie dreva

Zlatníctvo a klenotníctvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť zlatníctvo a klenotníctvo zahŕňa zhotovovanie a opravy šperkov, klenotov a drobných ozdobných predmetov zo všetkých povolených kombinácií drahých a ostatných kovov ako aj perál živočíšneho pôvodu. okovávanie drahými kovmi, osadzovanie šperkových kameňov. Výroba plastických ozdôb z drahých kovov, výroba ručne tepaných výrobkov (kaziet, podnosov a podobne) a ich povrchová úprava rôznymi pracovnými postupmi a technológiami. Výkup drahých kovov (aj zlomkové) a stanovenie rýdzosti drahých kovov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Umenie a umeleckoremeselná tvorba II – kód 85

8545 2 – zlatník a klenotník

Murárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť murárstvo zahŕňa vykonávanie murárskych, obkladačských, šamotárskych prác, kladenie keramických podláh pri výstavbe, rekonštrukciách /mimo reštaurátorských prác/ súčasných i historických objektov. Odborné hlavne murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych materiálov, murovanie kanalizačných stôk a nadväzujúcich kanalizačných a vodárenských objektov. Zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, žiaruvzdorných výmuroviek, striekanie (torkretovanie). Osadzovanie prefabrikovaných prekladov, schodov, zárubní, okien, zábradlí, rímsových dosák, komínových zostáv a podobne. Vykonávanie konštrukcií zo sklobetónu, kyselinovzdorných podláh a obkladov, vykonávanie špeciálnych izolácií historických objektov, zhotovovanie mozaík (výtvarných podľa umeleckého návrhu) i mozaikových obkladov. Zhotovovanie zateplovacieho systému fasád budov vrátane povrchovej úpravy. Vykonávanie špeciálnych dlažieb (kamenné dosky, benátska dlažba). Obkladačské práce so všetkými druhmi obkladových materiálov vo vzťahu ku živnosti. Vykonávanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3661 2 – murár

3656 4 – operátor stavebnej výroby

3668 2 – montér suchých stavieb

3656 4 01 – operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie

3682 2 11 – murár – výroba v stavebníctve

Tesárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť tesárstvo zahŕňa ručnú a strojnú prípravu dreva s následným vykonávaním všetkých potrebných tesárskych úkonov (spojov, detailov, výrobkov) a ich osadzovanie podľa výkresov debnení. Zhotovovanie krovov, debniacich prvkov. Výroba a montáž drevených konštrukcií, altánkov, pergôl, drevených blokov pre exteriéry, drevených schodov, stropov, okeníc, zábradlí, okien dverí, zárubní, kladenie tesárskych (palubovkových) podláh z hobľovaných materiálov a plávajúcich podláh. Zhotovovanie podkladov pre strešné krytiny.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3663 2 – tesár

3684 2 – strechár

3682 2 – tesár – výroba v stavebníctve

Pokrývačstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť pokrývačstvo zahŕňa zhotovovanie a opravy mäkkých a tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií zo všetkých druhov materiálov (napr. lepenky, cementových, keramických pálených materiálov, bridlíc, laminátov, kombinovaných izolačných materiálov). Úpravy krytín, sanácia poškodených krytín, osadzovanie atypických kovových doplnkov (hrotov, krížov, zámočníckych výrobkov).Izolácie plochých striech a zhotovovanie asfaltových náterov a lepenie pásov do asfaltu. Zhotovovanie (osadzovanie) atypických zostáv krytín podľa historických vzorov pri obnove historických pamiatok.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3684 2 – strechár

3677 2 – pokrývač

Klampiarstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť klampiarstvo zahŕňa ručnú a strojnú úpravu plechov zo všetkých druhov materiálov delením a tvárnením. Zhotovovanie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov z rôznych materiálov strihaním, ohýbaním, stáčaním, drážkovaním, falcovaním. Oplechovanie striech, výroba plechových krytín. Zostavovanie plechových dielov do montážnych celkov cínovaním, zváraním, nitovaním. Zhotovovanie plechových nádob, skriniek klampiarskou technológiou, Výroba a montáž vzduchotechnických rozvodov, oplechovanie tepelných izolácií, osadzovanie a opravy odkvapových kompletov a lapačov snehu, klampiarskych stavebných prvkov, vložkovanie komínov plechovými vložkami.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II – kód 24

2435 2 01 – klampiar – strojárska výroba

2435 2 02 – klampiar – stavebná výroba

Izolatérstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť izolatérstvo zahŕňa izolácie stavieb, konštrukcií, potrubí, podláh, izolácie zariadení proti nepriaznivým vplyvom tepla, chladu, hluku , chvenia, proti zemnej a atmosférickej vlhkosti, tlakovej a agresívnej vode, kyselinovzdorné a protipožiarne izolácie za použitia špeciálnych materiálov. Vykonávanie a opravy mäkkých krytín, komplexných strešných plášťov plochých striech, tepelných izolácií striech, zatepľovanie budov obkladaním tepelnoizolačnými materiálmi, tepelná izolácia potrubných rozvodov. Striekanie stavebných oceľových konštrukcií špeciálnymi protipožiarnymi izoláciami.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3676 2 – izolatér

3684 23 – strechár (izolácia striech)

Strechár  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť strechár zahŕňa zhotovovanie, oprava, údržba krovov, debniacich prvkov, drevených konštrukcií, nosných konštrukcií vrátane strešných krytín šikmých a plochých striech, ozdobných prvkov. Poznanie stavebných výkresov, noriem, schém, projektovej dokumentácie stavieb, vlastností charakteristiku a použitie rôznych stavebných materiálov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3684 2 strechár

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo zahŕňa montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok, komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií. Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií). Montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných , kanalizačných a vykurovacích systémov. Hydraulické nastavenie (vyváženie) systémov centrálneho vykurovania. Oprava vodovodných batérií a splachovačov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3678 2 – inštalatér

3673 2 – kachliar

3657 4 – mechanik tepelných sústav (len vykurovanie)

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť inštalácia a opravy chladiarenských zariadení zahŕňa inštalácie, opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (chladničiek, mrazničiek, chladiacich skríň, chladiaceho nábytku, distribučných chladiacich zariadení /skrine, vitríny, boxy/), výčapných stolov, chladiacich dopravných zariadení, doskových zmrazovačov. Údržba chladiacich systémov podľa dokumentácie výrobcov. Montáž, servis, technické prehliadky a oprava klimatizačných zariadení (aj autoklimatizácii) a súvisiace stavebno technické práce.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Elektrotechnika – kód 26

2683 2 – elektromechanik

3697 4 – mechanik – elektrotechnik

2683 2 15 – elektromechanik – úžitková technika

2680 2 03 – mechanik – chladiacich zariadení

Podlahárstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť podlahárstvo zahŕňa kladenie a opravy podláh rôzneho druhu na báze dreva (napr. parketových, palubovkových, mozaikových, laminátových) na drevenom, betónovom, anhydritovom alebo inom podklade. Brúsenie, tmelenie, napúšťanie a iná úprava povrchu podláh. Kladenie, lepenie a zváranie povlakových krytín. Úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín. Zhotovenie izolačných a vyrovnávajúcich vrstiev, zhotovenie poteru alebo suchého podkladu pod podlahové krytiny. Montáž ukončovacích, krycích a soklových líšt. Zhotovenie liatych podláh (napr. Epoxidových, Polyuretánových, Cementových, atď.).

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3680 2 – podlahár

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zahŕňa činnosti spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích vyhradených zariadení uvedených v skupinách A a B podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSaR

č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

Elektrotechnika – kód 26

– v oblasti elektrických vyhradených zariadení:

2683 2 – elektromechanik

2466 2 – mechanik opravár

– oblasti plynových vyhradených zariadení:

2466 2 01 – mechanik opravár – plynárenské zariadenia

3678 2 – inštalatér

3658 4 – mechanik stavebnoinštalačných zariadení

– v oblasti tlakových zariadení

2464 2 – strojný mechanik

3658 4 – mechanik stavebnoinštalačných zariadení

3678 2 – inštalatér

2466 2 – mechanik opravár

2464 2 04 – strojný mechanik – výroba a montáž kotlov

– v oblasti zdvíhacích vyhradených zariadení

2466 2 – mechanik opravár

2464 2 – strojný mechanik

2680 2 02 – mechanik – zdvíhacie zariadenia

Kachliarstvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť kachliarstvo zahŕňa navrhovanie, stavby a rekonštrukcie, montáž, demolácia a opravy kachľových pecí, sporákov na pevné palivo, krbov, udiarní, pecí, grilov, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatných individuálne kon-štruovaných i sériovo vyrábaných lokálnych pecí na pevné palivo. Stavba, opravy a rekonštrukcie historických lokálnych pecí. Pripája-nie lokálnych pecí vrátane teplo-vzdušných a teplovodných výmen-níkov ku komínovým prieduchom. Vložkovanie komínov, súvisiace mu-rárske, obkladačské, šamotárske práce, opravy výmuroviek pecí.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3673 2 – kachliar

Pánske, dámske a detské kaderníctvo  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť pánske, dámske a detské kaderníctvo zahŕňa vykonávanie úpravy pánskych, dámskych a detských vlasov strihaním, umývaním, farbením (odfarbovaním), melírovaním, tónovaním, tvarovaním ( vodovou , fúkanou a inou onduláciou). Holenie, farbenie a úprava obočí. Vykonávanie rôznych druhov masáže vlasovej pokožky. Aplikácie schválených kozmetických prípravkov , slúžiacich k regenerácii vlasov. Úprava a strihanie brady a fúzov. Tvorba módnych strihov a účesov. Zahusťovanie a predlžovanie vlasov.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – kód 64

6456 2 – kaderník

6426 4 – vlasová kozmetička

Kozmetické služby  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť kozmetické služby zahŕňa základné činnosti vedúce k regeneračným a skrášľovacím účinkom pleti pôsobením škály postupov na pleť, ošetrovanie pleti. Odborné posúdenie pleti, navrhnutie vhodných postupov ošetrovania pleti, vykonanie požadovaných úkonov na pleti. Povrchové ošetrenie pleti, zhotovenie pleťových masiek, hlboké čistenie, kyslíkové osvieženie pleti (neinváznou cestou), odborné úkony na mihalniciach a obočí, depilácia a epilácia (miestna, plošná), naparovanie, vykonanie masáže (tváre, krku, dekoltu) okrem očnej gule. Poradenstvo, týkajúce sa kozmetického ošetrovania pleti. Predlžovanie rias.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – kód 64

6446 4 – kozmetik

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov zahŕňa činnosti spočívajúce v príprave a predaji jedál (a nápojov) podávaných na priamu konzumáciu na mieste (poskytovanie reštauračnej činnosti vrátane poskytovania donášky jedál pripravených v reštauračnom zariadení pre konečných spotrebiteľov). Výroba (príprava) hotových jedál, ktoré sa neposkytujú na priamu konzumáciu v mieste ich výroby (prípravy), ale sú určené na konzumáciu v mieste ich výdaja.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – kód 64

6445 2 – kuchár

6445 4 – kuchár

6444 2 – čašník, servírka

6444 4 – čašník, servírka

6489 2 – hostinský, hostinská

6421 4 – spoločné stravovanie

6490 2 – kuchár, čašník, kuchárka, servírka

6490 2 02 – kuchár, čašník, kuchárka, servírka – obsluha

6490 2 03 – kuchár, čašník, kuchárka, servírka – pohostinstvo

6493 2 – kuchár, čašník

Čistenie a kontrola komínov  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť čistenie a kontrola komínov zahŕňa čistenie, kontrola komínov a spotrebičov palív, čistenie a kontrola komínových ťahov kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivo, čistenie technologických spotrebičov – pekárenských, cukrárenských, a iných priemyselných pecí vrátane parných a kremačných. Vykonávanie drobných opráv komínov, základné šamotárske práce pri opravách komínov, vložkovanie komínov. Montáž a demontáž stavebných keramických a kovových komínov a komínových systémov. Navrhovanie a realizácia zariadení na zlepšenie komínového ťahu.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Stavebníctvo, geodézia a kartografia – kód 36

3688 2 – kominár

Manikúra  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť manikúra zahŕňa vykonávanie manikérskych služieb. Odborné a kvalifikované posúdenie horných končatín, používanie profesionálnych pracovných nástrojov a pomôcok v manikúre, aplikovanie správnych technologických postupov, kozmetických úkonov a prípravkov pri ošetrovaní a masáži rúk, pri používaní masiek a zábalov, mokrej a suchej manikúry a dezinfekcii rúk. Dodržiavanie hygienických predpisov pre prevádzku manikúry vrátane údržby, dekontaminácie, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov. Prevedenie klasickej, francúzskej a japonskej manikúry. Lepenie, zdobenie, lakovanie, leštenie, predlžovanie, spevňovanie a maľovanie nechtov s použitím rôznych techník nechtového dizajnu, modelovanie a aplikácia gélových a akrylových nechtov. Depilácia, epilácia a peeling horných končatín. Ošetrovanie prirodzených nechtov. Poradenstvo, týkajúce sa manikúry.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – kód 64

6424 2 – manikér – pedikér

64423 00 – starostlivosť o ruky a nohy

Pedikúra  (remeselná živnosť)

Remeselná živnosť pedikúra zahŕňa vykonávanie pedikérskych služieb. Odborné a kvalifikované posúdenie dolných končatín, aplikovanie správnych technologických postupov a prípravkov pri ošetrovaní nechtov a rôznych druhov pokožky na chodidle. Používanie profesionálnych pracovných pedikérskych nástrojov a pomôcok, používanie mokrej a suchej pedikúry. Dodržiavanie hygienických predpisov pre prevádzku a pedikúru vrátane údržby, dezinfekcie a sterilizácie pedikérskych nástrojov.

Masáže dolných končatín.

Modelovanie, lakovanie, odlakovanie, leštenie, zdobenie a spevňovanie nechtov a modelovanie gélových nechtov.

Regeneračné a relaxačné doplnkové ošetrenia (napr. peeling, kúpele nôh, masky). Poradenstvo týkajúce sa starostlivosti o dolné končatiny.

Preukázanie odbornej spôsobilosti vzdelaním v nasledovných odboroch:

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – kód 64

6424 2 – manikér – pedikér

64423 00 – starostlivosť o ruky a nohy

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Založiť s.r.o.

Založenie živnosti

29 €

Založiť živnosť

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k zoznamu živností

Kto môže prevádzkovať voľnú živnosť?

Hocikto, na prevádzkovanie voľných živností sa nevyžaduje odborná spôsobilosť.

Kto môže prevádzkovať viazanú živnosť?

Na prevádzkovanie viazaných živností sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 2 živnostenského zákona.

Kto môže prevádzkovať remeselnú živnosť?

Na prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, podľa prílohy č. 1 živnostenského zákona.

Súvisiace články

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 8. 2021

Ruší sa minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti, predĺži lehota na oznámenie prevádzkarne alebo sa zníži doba potrebnej praxe pri remeselných a viazaných živnostiach.