Znižovať náklady je

logo efektívnejšie

Virtuálne sídlo pre firmy a živnostníkov 7,90 € / mesiac

Prenájom virtuálneho sídla v BA, KE, NR s preposielaním korešpondencie
🏠 Domov > Spoločnosť s.r.o. > Virtuálne sídlo

Viac ako 12 000 zákazníkov

Menej daňových kontrol

Online evidencia doručenej pošty

Založenie spoločnosti s.r.o. s virtuálnym sídlom

Cena za založenie – 219 € s DPH
(vrátane súdneho poplatku 150 €)

Cena za virtuálne sídlo – 7,90 € / mesiac

CHCEM ZALOŽIŤ SPOLOČNOSŤ S.R.O.

Zmeny sídla v spoločnosti na virtuálne sídlo

Cena za zmenu sídla – 89 € s DPH
(vrátane súdneho poplatku 33€)

Cena za virtuálne sídlo – 7,90 € / mesiac

CHCEM ZMENIŤ SÍDLO SPOLOČNOSTI

Cena – od 7,90 € / mesiac

Cena závisí od lokality a doplnkových služieb

Platba

Na rok vopred

Externá služba

Túto službu poskytuje MojeSidlo.sk

Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Kontaktný formulár

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako funguje virtuálne sídlo?

Virtuálne sídlo je služba určená pre obchodné spoločnosti a živnostníkov. Každá spoločnosť musí uviesť sídlo svojej firmy (tzv. registračné sídlo firmy). Na zápis sídla do Obchodného registra je potrebný notárom overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Ak spoločnosť nevie získať takýto súhlas, alebo preferuje mať sídlo inde ako v prenajatej kancelárii, môže využiť služby virtuálneho sídla.

Poskytovateľ virtuálne sídla poskytne spoločnosti za poplatok súhlas so zriadením sídla, aby si ho spoločnosť mohla zapísať do Obchodného registra a taktiež sa stará o administratívu spojenú s prichádzajúcou poštou.

Koľko stojí virtuálne sídlo?

Najobľúbenejší balík virtuálneho sídla za 7,90 € bez DPH / mesiac obsahuje preberanie listových zásielok do 100 kusov ročne a tiež:

Služby za príplatok

Aký je postup pri vybavení virtuálneho sídla?

  1. Podľa toho, či chcete mať virtuálne sídlo v novej spoločnosti s.r.o., alebo v už existujúcej spoločnosti, zvolíte príslušnú službu – Založenie s.r.o. (nová spoločnosť), alebo Zmeny v s.r.o. (už existujúce spoločnosť).
  2. Vo formulári zvolíte v časti „Sídlo spoločnosti“ možnosť „virtuálne sídlo“ a vyberiete si o ktorú adresu máte záujem.
  3. Po potvrdení objednávky Vám je na email zaslaný link na dokončenie a potvrdenie objednávky virtuálneho sídla.
  4. Po platbe obdržíte súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nahráte v našom systéme.
  5. My zabezpečíme zápis nového sídla v ORSR, resp. založenie s.r.o. s virtuálnym sídlom.

Naše virtuálne sídlo ponúka online evidenciu doručenej pošty

Po prijatí Vašej poštovej zásielky na adresu virtuálneho sídla je pošta do 30 minút zaevidovaná do systému a ste o nej notifikovaný emailom a SMS. Zoznam prijatej pošty vidíte aj v prehľadnej online aplikácii. Tu môžete zvoliť, čo sa má s danou zásielkou spraviť:

  • Oskenujeme Vám ju, aby ste videli jej celý obsah
  • Prepošleme Vám ju, aby ste ju mali fyzicky v rukách
  • Skartujeme ju, keďže ju nepotrebujete

Istota stability – nehnuteľnosť, kde je virtuálne sídlo, je v našom vlastníctve

Iní poskytovatelia nevlastnia danú nehnuteľnosť kde ponúkajú virtuálne sídlo. Máte istotu stability, keďže virtuálne sídlo je vo vlastníctve poskytovateľa. U nás sa teda nestane, že by ste museli sídlo spoločnosti presúvať, ako to hrozí pri iných poskytovateľoch virtuálneho sídlo, ktorý majú priestory len v prenájme a môže sa im kedykoľvek skončiť nájomná zmluva.

Menšia pravdepodobnosť daňovej kontroly vďaka virtuálnemu sídlu

Daňový kontrolóri stíhajú kontrolovať len určitý počet firiem. Nakoľko sídli v Bratislave obrovské množstvo firiem, kontrolóri z finančnej správy vedia spraviť daňovú kontrolu na percentuálne menšom počte spoločností ako tomu je v menších regiónoch.

Pre zásielku si viete prísť osobne na adresu virtuálneho sídla, alebo Vám ju prepošleme

Zásielky, ktoré boli doručené Vašej spoločnosti si viete vyzdvihnúť osobne na našom výdajom mieste. Ak Vám osobné vyzdvihnutie nevyhovuje, zásielku Vám vieme preposlať kdekoľvek na Slovensku, alebo v prípade potreby aj do zahraničia.

Naše virtuálne sídlo poskytuje odfotenie a odváženie každej prijatej zásielky

Po prijatí zásielky a jej zaevidovaní do systému je zásielka prijatá na adresu virtuálneho sídla odfotená a odvážená. Fotografiu zásielky a informáciu o váhe zásielky vidíte v online webovej aplikácii.

Email a SMS notifikácia o prijatí zásielky na adresu virtuálneho sídla

Emailová notifikácia je štandardom iných poskytovateľov virtuálneho sídla. U nás ste ale o novej zásielky informovaný nielen emailom, ale aj SMS notifikáciou.

Naše virtuálne sídlo ponúka skenovanie obsahu Vašich zásielok

Je obrovskou výhodou, že sa viete k obsahu zásielky vďaka oskenovaniu dostať takmer okamžite. Nie je potrebné navštíviť virtuálne sídlo. Po vyžiadaní skenovanie je zásielka oskenovaná do 15 minút a sken obsahu zásielky si viete následne pozrieť v online aplikácii prijatej pošty.

Pri zmene kancelárie nemusíte vďaka virtuálnemu sídlu meniť sídlo spoločnosti

Väčšina spoločností sa z času na čas sťahuje z jedných priestorov do druhých. Pri sťahovaní musíte potom riešiť nielen samotné sťahovanie, ale aj zmenu sídla spoločnosti, a administratívne povinnosti, ktoré sú späté so zmenou sídla.

Virtuálne sídlo má nízke mesačné náklady v porovnaní s prenájmom kancelárie

Ak kanceláriu veľmi nepotrebujete, je naozaj zbytočné vyhadzovať peniaze na prenájom, aby ste v danom priestore mohli mať sídlo spoločnosti. V porovnaní s prenájmom kancelárie sú náklady na virtuálne sídlo výrazne nižšie. Nemusíte platiť za nájomné, služby a iné náklady spojené s prevádzkou fyzického sídla.

Profesionálny imidž firmy vďaka virtuálnemu sídlu v Bratislave, Košiciach alebo Nitre

Využitím nášho virtuálneho sídla môžete získať profesionálny imidž s adresou na renomovanom mieste a poskytovať svojim klientom dôveru v spoločnosť. Je totiž pravda, že lepšie pôsobí na partnerov a zákazníkov, ak je sídlo firmy v meste, ako na dedine.

Virtuálne sídlo je ideálnym riešením pre zahraničné spoločnosti

Ak máte firmu v zahraničí a nechcete mať na Slovensku fyzickú pobočku, virtuálne sídlo môže byť výhodné riešenie, keďže vám umožní mať sídlo na Slovensku.

Pri virtuálnom sídle nemusíte riešiť označenie schránky menom spoločnosti

Jednou zo základných povinností novej spoločnosti s.r.o. je označenie schránky menom spoločnosti. Pri virtuálne sídla sa o túto povinnosť nemusíte vôbec starať, poskytovateľ virtuálneho sídla to vyrieši sa Vás.

Založenie spoločnosti s.r.o. s virtuálnym sídlo môže byť rýchlejšie

Pri založení spoločnosti s.r.o. je potrebné získať súhlas vlastníka so zriadením sídla. Ak sa súhlas získava napr. od inej spoločnosti, táto záležitosť môže trvať určitý čas. Ak pri založení spoločnosti využijete virtuálne sídlo, súhlas obdržíte prakticky ihneď. Sídlo spoločnosti sa tiež uvádza v spoločenskej zmluve.

Ak nemáte trvalý pobyt na konkrétnej adrese, živnosť si viete otvoriť len vďaka virtuálnemu sídlu

Živnostníci majú miesto podnikania štandardne v mieste trvalého pobytu. Živnostenský úrad nevyžaduje súhlas s umiestnením miesta podnikania aj napriek tomu, že daná nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve živnostníka. Postačuje, že má živnostník na danej adrese trvalý pobyt. Ak ale nemáte trvalý pobyt na konkrétnej adrese, ale len na „miestnom úrade“ na to aby ste si mohli založiť živnosť potrebujete súhlas s miestom podnikania. Toto Vám poskytne práve virtuálne sídlo.

Pre živnostníkov cudzincov je virtuálne sídlo ideálnym riešením

Cudzinci živnostníci veľmi často využívajú virtuálne sídlo ako miesto podnikania. Podľa živnostenského zákona musí fyzická osoba s trvalým pobytom mimo EÚ preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť. Na tento účel je potrebné aby preukázala písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom vlastníkov nehnuteľnosti.

Virtuálne sídlo dáva právnu istotu

Vaša spoločnosť, alebo vy ako živnostník, nemusíte mať žiadne právne záväzky spojené s nájomnou zmluvou alebo vlastníctvom nehnuteľnosti. Nemusíte tak riešiť potenciálne právne problémy späté s nájomnou zmluvou alebo vlastníctvom nehnuteľnosti.

Poskytovateľ virtuálneho sídla

Poskytovateľom virtuálneho sídla pre našu spoločnosť je MojeSidlo.sk.

Často kladené otázky k virtuálnemu sídlu

Ako funguje virtuálne sídlo?

Virtuálne sídlo je služba určená pre obchodné spoločnosti a živnostníkov. Každá spoločnosť uviesť sídlo svojej firmy (tzv. registračné sídlo firmy). Na zápis sídla do Obchodného registra je potrebný notárom overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Ak spoločnosť nevie získať takýto súhlas, alebo preferuje mať sídlo inde ako v prenajatej kancelárii, môže využiť služby virtuálneho sídla.

Koľko stojí virtuálne sídlo?

Najobľúbenejší balík virtuálneho sídla za 7,90 € bez DPH / mesiac obsahuje preberanie listových zásielok do 100 kusov ročne

Je možné využiť ako sídlo spoločnosti s.r.o. virtuálne sídlo?

Áno, je to možné.

Je možné využiť ako miesto podnikania živnostníka virtuálne sídlo?

Áno, je to možné.

Poskytne virtuálne sídlo súhlas vlastníka so sídlom spoločnosti?

Áno, poskytne.

Zabezpečí virtuálne sídlo označenie poštovej schránky menom spoločnosti?

Áno, zabezpečí.

Zabezpečí virtuálne sídlo preberanie listových zásielok?

Áno, zabezpečí.

Poskytuje virtuálne sídlo online evidenciu doručenej pošty?

Áno, poskytuje.

Posiela virtuálne sídlo email a SMS notifikácie o prijatí zásielky?

Áno, posiela.

Zabezpečí virtuálne sídlo odfotenie každej prijatej zásielky?

Áno, zabezpečí.

Zabezpečí virtuálne sídlo odváženie každej prijatej zásielky?

Áno, zabezpečí.

Je možné si vo virtuálnom sídlo osobne vyzdvihnúť zásielky?

Áno, je to možné.

Zabezpečí virtuálne sídlo preposielanie prijatých listín?

Áno, zabezpečí.

Zabezpečí virtuálne sídlo skenovanie obsahu zásielok?

Áno, zabezpečí.

Zabezpečí virtuálne sídlo skartovanie zásielok?

Áno, zabezpečí.

Je nehnuteľnosť, kde je virtuálne sídlo vo Vašom vlastníctve?

Áno, je.

Je pri virtuálnom sídle menšia šanca daňovej kontroly?

Virtuálne sídlo samo o sebe neprináša menšiu šancu daňovej kontroly. Ak si ale zvolíte virtuálne sídlo v Bratislave, je možné, že sa pravdepodobnosť daňovej kontroly zníži. Nakoľko v Bratislave sídli obrovské množstvo firiem, kontrolóri z finančnej správy vedia spraviť daňovú kontrolu na percentuálne menšom počte spoločností ako je tomu v menších regiónoch.

Je virtuálne sídlo výhodnejšie ako prenájom kancelárie?

V porovnaní s prenájmom kancelárie sú náklady na virtuálne sídlo výrazne nižšie. Nemusíte platiť za nájomné, služby a iné náklady spojené s prevádzkou fyzického sídla.

Získa spoločnosť vďaka virtuálnemu sídlu profesionálny imidž?

Je to teoreticky možné. Ak by inak mala sídlo v malej dedine, určite lepšie pôsobí na zákazníkov a partnerov, že sídli v meste.

Môže byť založenie spoločnosti s.r.o. s virtuálnym sídlo rýchlejšie?

Teoreticky áno. Pri založení spoločnosti s.r.o. je potrebné získať súhlas vlastníka so zriadením sídla. Ak sa súhlas získava napr. od inej spoločnosti, táto záležitosť môže trvať určitý čas. Ak pri založení spoločnosti využijete virtuálne sídlo, súhlas obdržíte prakticky ihneď.

Potrebuje živnostník virtuálne sídlo?

Ak živnostník nemá trvalý pobyt na konkrétnej adrese, ale len na obci, pre miesto podnikania môže využiť práve virtuálne sídlo.

Môže mať spoločnosť s.r.o. virtuálne sídlo?

Áno, môže.

Môže mať živnostník cudzinec virtuálne sídlo?

Áno, môže.