malé logo efektivnejsie.sk
Obnovenie živnosti robíme
logo efektívnejšie

OBNOVENIE ŽIVNOSTI ONLINE LEN ZA 17 €

Živnosť obnovíte rýchlo a pohodlne online
🏠 Domov > Živnosť > Obnovenie živnosti

Obnovenie živnosti pohodlne online

Šetríme Vaše náklady a čas

Živnosť obnovíme ešte dnes

Obnovenie živnosti je možné 3 spôsobmi

Obnovenie živnosti je možné len v prípade pozastavenej živnosti. Ak máte zrušenú živnosť a chcete opäť podnikať ako živnostník, je potrebné nové založenie (ohlásenie) živnosti.

Obnovenie živnosti znamená, že chcete zmeniť dĺžku pozastavenia živnosti na kratšiu, ako ste uviedli pri pozastavení živnosti. Napr. ste živnosť pozastavili k 31.8.2021 a v oznámení o pozastavení živnosti ste uviedli, že žiadate o pozastavenie do 30.6.2022. V prípade, ak by ste nevykonali žiadnu činnosť, Vaša živnosť by sa automaticky obnovila k 30.6.2022. V marci 2022 sa Vám však zmenila situácia a chcete živnosť obnoviť čím skôr, alebo k inému dátumu ako ste pôvodne plánovali.

Sú tri možnosti ako obnoviť živnosť:

Prvou možnosťou je osobné obnovenie živnosti osobne na živnostenskom úrade. Druhou možnosťou je online obnovenie živnosti cez slovensko.sk, k čomu je potrebný OP a čítačka čipových kariet. Treťou možnosťou je objednať si u nás obnovenie živnosti za poplatok 17 €.

1. Obnovenie živnosti osobne na živnostenskom úrade

Osobné obnovenie živnosti na živnostenskom úrade prebieha na živnostenskom úrade v mieste Vášho trvalého pobytu. Súčasťou osobného obnovenia živnosti je formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, vypĺňa sa časť II. žiadosť o zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie. Ak chcete obnoviť živnosť osobne, postupujte podľa nášho postupu na osobné obnovenie živnosti.

Výhody osobného obnovenia živnosti sú, že potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti dostanete na počkanie a nie je nutné „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom.

Nevýhody osobného obnovenia živnosti sú, že musíte osobne navštíviť živnostenský úrad a osobné obnovenie živnosti je mierne menej výhodné z pohľadu poplatkov. Osobne stojí obnovenie živnosti 4 €, elektronicky len 2 €.

2. Obnovenie živnosti online cez slovensko.sk (potrebný OP a čítačka)

Online obnovenie živnosti cez slovensko.sk sa realizuje cez elektronickú službu “Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti“. Ak si živnosť obnovujete elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Ak chcete obnoviť živnosť online, postupujte podľa nášho postupu na online obnovenie živnosti.

Výhody online obnovenia živnosti sú, že nemusíte osobne navštíviť žiadny úrad a všetko vybavíte z domu od počítača. Elektronické oznámenie obnovenia živnosti je spoplatnené sumou 2 € (osobne je poplatok 4 €).

Nevýhody online obnovenia živnosti sú, že na obnovenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s čipom a platné certifikáty. Taktiež je nevýhodou, že potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti neobdržíte na počkanie, ale príde Vám do elektronickej schránky najbližšie dni.

3. Obnovenie živnosti online cez efektívnejšie.sk za poplatok 15 €

Pri osobnom alebo online obnovení živnosti vlastnými silami platíte síce len 2 €, resp. 4 € poplatok, nemusí to byť ale to najefektívnejšie riešenie. Naša spoločnosť ponúka službu obnovenia živnosti online za 17 €. Jediné, čo musíte spraviť, je podpísať splnomocnenie a poslať nám ho emailom.

Výhody online obnovenia živnosti cez efektívnejšie.sk sú, že za Vás vybavíme všetku potrebné administratívu spojenú s obnovením Vašej živnosti. Nemusíte navštíviť žiadny úrad, ani „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom. Živnosť obnovíte pohodlne online, aj zo zahraničia.

Nevýhodou online obnovenia cez nás je, že potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti neobdržíte na počkanie, ale doručíme Vám ho emailom až najbližšie dni. Vaša živnosť bude ale obnovená nasledujúci deň po zadaní Vašej objednávky.

Nechajte všetko na nás - živnosť obnovíme rýchlo a spoľahlivo

S nami obnovíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás a Vy môžete už o pár dní podnikať.

Cena 17 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Platba až po obnovení živnosti - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom obnovení živnosti a zápise do ZRSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

u

Bezplatné poradenstvo pri obnovení živnosti

Ešte sa len rozhodujete či si obnovíte živnosť? Potrebujete niečo už teraz skonzultovať?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Konečná cena: 17 €

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na obnovenie živnosti:

 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu so živnostenským úradom
 • obnovenie živnosti cez slovensko.sk
 • poradenstvo a konzultácie
 • poplatok 2 €

Platba

Po úspešnom obnovení živnosti

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť MJSW, s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Máte záujem? KONTAKTUJTE NÁS

Zavolajte nám na číslo +421 903 276 531, napíšte email na info@efektivnejsie.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Obnovenie živnosti

Ako je možné, že vieme obnoviť živnosť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri obnovení živnosti za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na obnovenie živnosti a formuláru na živnostenský úrad
 • Vyladený proces obnovenia živnosti vďaka skúsenostiam

Postup pri osobnom obnovení živnosti

Na osobné obnovenie živnosti sa využíva nasledovný postup:

 1. Stiahnite formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 2. V časti „II. o zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie“ vyplňte nový dátum pozastavenia živnosti. Teda dátum po ktorom sa Vám živnosť obnoví.
 3. Osobne ho doručte na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).
 4. Na Okresnom úrade uhradíte poplatok 4 €.
 5. Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti Vám vydajú na počkanie.

Postup na elektronické obnovenie živnosti

Na online obnovenie živnosti sa využíva elektronická služba Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

 1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite na Slovensko.sk.
 2. Otvoríte elektronickú službu “Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti” a vyhľadáte Okresný úrad mesta Vášho trvalého pobytu“.
 3. Zvolíte možnosť „Zmena obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie“ a vyplníte nový dátum „Pozastaviť do“.
 4. Vyplníte všetky požadované údaje vo formulári. Správne vyplnenie si overíte kliknutím na „Skontrolovať“. Pri správnom vyplnení vypíše zeleným „Formulár bol správne vyplnený“.
 5. Podpíšte formulár – kliknutím na „Podpísať“.
 6. Formulár odošlite kliknutím na „Odoslať“.
 7. Do elektronickej schránky Vám prídu platobné údaje na úhradu poplatku 2 €.
 8. Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti Vám bude doručené do elektronickej schránky.

Účinky obnovenia živnosti

Účinky obnovenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Poplatky za obnovenie živnosti

Ak sa obnovenie živnosti oznamuje osobne na živnostenskom úrade, je potrebné zaplatiť poplatok 4 EUR. Pri elektronickom oznámení obnovenia živnosti je poplatok 2 EUR.

Otázky a odpovede k obnoveniu živnosti

Čo je to obnovenie živnosti?

Obnovenie živnosti znamená zmenu dĺžky pozastavenia živnosti.

Prečo sa obnovenie živnosti realizuje prostredníctvom oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti?

Pretože ide o zmenu dĺžky pozastavenia živnosti.

Ako sa realizuje online obnovenie živnosti?

Online obnovenie živnosti sa realizuje prostredníctvom elektronickej služby Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Je potrebné na online obnovenie živnosti disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID)?

Ak si obnovujete živnosť elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom.

Aké sú podmienky na obnovenie živnosti?

Pri obnovení živnosti nie je potrebné spĺňať žiadne podmienky ani uvádzať dôvod obnovenia živnosti. Je len potrebné obnovenie oznámiť príslušnému živnostenskému úradu.

Kedy nadobúda účinnosť obnovenie živnosti?

Účinky obnovenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Aké poplatky sa platia pri obnovení živnosti?

Poplatky sa líšia podľa toho, či sa živnosť obnovuje osobne alebo elektronicky. Pri osobnom oznámení obnovenia živnosti je poplatok 4 €, pri elektronickom 2 €.

Je potrebné po obnovení živnosti platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Áno, odvodové povinnosti sa obnovením živnosti obnovujú tiež.

Je potrebné oznámiť obnovenie živnosti daňovému úradu?

Áno, obnovenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad.

Je potrebné oznámiť obnovenie živnosti zdravotnej poisťovni?

Áno, obnovenie živnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad, pokiaľ v oznámení o obnovení živnosti uvedie svoju zdravotnú poisťovňu.

Je potrebné oznámiť obnovenie živnosti sociálnej poisťovni?

Áno, živnostník ma povinnosť oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni.