Obnovenie živnosti robíme

logo efektívnejšie

OBNOVENIE ŽIVNOSTI ONLINE LEN ZA 22 EUR

Živnosť obnovíte rýchlo a pohodlne online
🏠 Domov > Živnosť > Obnovenie živnosti

Obnovenie živnosti je možné 3 spôsobmi

Obnovenie živnosti je možné len v prípade pozastavenej živnosti. Obnovenie živnosti znamená, že chcete zmeniť dĺžku pozastavenia živnosti na kratšiu, ako ste uviedli pri pozastavení živnosti. Ak máte zrušenú živnosť a chcete opäť podnikať ako živnostník, je potrebné nové založenie (ohlásenie) živnosti.

Obnovenie živnosti je možné vykonať tromi spôsobmi:

 1. Obnovenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade
 2. Obnovenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)
 3. Obnovenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 22 €

1. Obnovenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade

Osobné obnovenie živnosti na živnostenskom úrade prebieha na živnostenskom úrade v mieste trvalého pobytu živnostníka. Súčasťou osobného obnovenia živnosti je formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, vypĺňa sa časť II. žiadosť o zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie. Ak chcete obnoviť živnosť osobne, postupujte podľa nášho postupu na osobné obnovenie živnosti.

Výhody osobného obnovenia živnosti sú, že potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti dostanete na počkanie a nie je nutné „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom.

Nevýhody osobného obnovenia živnosti sú, že musíte osobne navštíviť živnostenský úrad a osobné obnovenie živnosti je mierne menej výhodné z pohľadu poplatkov. Osobne stojí obnovenie živnosti 4 €, elektronicky len 2 €.

2. Obnovenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)

Online obnovenie živnosti cez slovensko.sk sa realizuje cez elektronickú službu „Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti„. Ak si živnosť obnovujete elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Ak chcete obnoviť živnosť online, postupujte podľa nášho postupu na online obnovenie živnosti.

Výhody online obnovenia živnosti cez slovensko.sk sú, že nemusíte osobne navštíviť žiadny úrad a všetko vybavíte z domu cez počítač. Elektronické oznámenie obnovenia živnosti je spoplatnené sumou 2 € (osobne je poplatok 4 €).

Nevýhody online obnovenia živnosti sú, že na obnovenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s čipom a platné certifikáty. Vyplniť elektronický formulár správne tiež nemusí byť pre každého jednoduché. Taktiež je nevýhodou, že potvrdenie o obnovení živnosti (potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti) neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom podaní neodosiela poštou dané potvrdenie.

3. Obnovenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 22 €

Pri osobnom alebo online obnovení živnosti vlastnými silami platíte síce len 2 €, resp. 4 € poplatok, nemusí to byť ale to najefektívnejšie riešenie. Naša spoločnosť ponúka službu obnovenia živnosti online za 22 €. Jediné, čo musíte spraviť, je podpísať splnomocnenie a poslať nám ho emailom.

Výhody online obnovenia živnosti cez efektívnejšie.sk sú, že za Vás vybavíme všetku potrebnú administratívu spojenú s obnovením Vašej živnosti. Nemusíte navštíviť živnostenský úrad, vypĺňať elektronické formuláre, ani „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom. Živnosť obnovíte pohodlne online, aj zo zahraničia.

Nevýhodou online obnovenia cez nás je, že potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti potvrdenie o obnovení živnosti (potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti) neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom podaní neodosiela poštou dané potvrdenie. Podnikať ale môžete už nasledujúci deň po zadaní Vašej objednávky.

Obnovenie živnosti pohodlne online

Šetríme Vaše náklady a čas

Živnosť obnovíme ešte dnes

Nechajte všetko na nás - živnosť obnovíme rýchlo a spoľahlivo

S nami obnovíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás a Vy môžete už o pár dní podnikať.

Cena 22 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Platba až po obnovení živnosti - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom obnovení živnosti a zápise do ZRSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

u

Bezplatné poradenstvo pri obnovení živnosti

Ešte sa len rozhodujete či si obnovíte živnosť? Potrebujete niečo už teraz skonzultovať?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám +421 911 988 531 alebo napíšte email na objednavky@efektivnejsie.sk

Konečná cena: 22 €

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na obnovenie živnosti:

 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu so živnostenským úradom
 • obnovenie živnosti cez slovensko.sk
 • poradenstvo a konzultácie
 • poplatok 2 €

Platba

Po úspešnom obnovení živnosti

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na obnovenie živnosti. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vieme obnoviť živnosť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri obnovení živnosti za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na obnovenie živnosti a formuláru na živnostenský úrad
 • Vyladený proces obnovenia živnosti vďaka skúsenostiam

Postup pri osobnom obnovení živnosti

Na osobné obnovenie živnosti sa využíva nasledovný postup:

 1. Stiahnite formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 2. V časti „II. o zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie“ vyplňte nový dátum pozastavenia živnosti. Teda dátum po ktorom sa Vám živnosť obnoví.
 3. Osobne ho doručte na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).
 4. Na Okresnom úrade uhradíte poplatok 4 €.
 5. Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti Vám vydajú na počkanie.

Postup na elektronické obnovenie živnosti

Na online obnovenie živnosti sa využíva elektronická služba Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

 1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite na Slovensko.sk.
 2. Otvoríte elektronickú službu „Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti“ a vyhľadáte Okresný úrad mesta Vášho trvalého pobytu“.
 3. Zvolíte možnosť „Zmena obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie“ a vyplníte nový dátum „Pozastaviť do“.
 4. Vyplníte všetky požadované údaje vo formulári. Správne vyplnenie si overíte kliknutím na „Skontrolovať“. Pri správnom vyplnení vypíše zeleným „Formulár bol správne vyplnený“.
 5. Podpíšte formulár – kliknutím na „Podpísať“.
 6. Formulár odošlite kliknutím na „Odoslať“.
 7. Do elektronickej schránky Vám prídu platobné údaje na úhradu poplatku 2 €.
 8. Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti Vám bude doručené do elektronickej schránky.

Účinky obnovenia živnosti

Účinky obnovenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Poplatky za obnovenie živnosti

Ak sa obnovenie živnosti oznamuje osobne na živnostenskom úrade, je potrebné zaplatiť poplatok 4 EUR. Pri elektronickom oznámení obnovenia živnosti je poplatok 2 EUR.

Otázky a odpovede k obnoveniu živnosti

Čo je to obnovenie živnosti?

Obnovenie živnosti znamená zmenu dĺžky pozastavenia živnosti.

Prečo sa obnovenie živnosti realizuje prostredníctvom oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti?

Pretože ide o zmenu dĺžky pozastavenia živnosti.

Ako sa realizuje online obnovenie živnosti?

Online obnovenie živnosti sa realizuje prostredníctvom elektronickej služby Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Je potrebné na online obnovenie živnosti disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID)?

Ak si obnovujete živnosť elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom.

Aké sú podmienky na obnovenie živnosti?

Pri obnovení živnosti nie je potrebné spĺňať žiadne podmienky ani uvádzať dôvod obnovenia živnosti. Je len potrebné obnovenie oznámiť príslušnému živnostenskému úradu.

Kedy nadobúda účinnosť obnovenie živnosti?

Účinky obnovenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Aké poplatky sa platia pri obnovení živnosti?

Poplatky sa líšia podľa toho, či sa živnosť obnovuje osobne alebo elektronicky. Pri osobnom oznámení obnovenia živnosti je poplatok 4 €, pri elektronickom 2 €.

Je potrebné po obnovení živnosti platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Áno, odvodové povinnosti sa obnovením živnosti obnovujú tiež.

Je potrebné oznámiť obnovenie živnosti daňovému úradu?

Áno, obnovenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad.

Je potrebné oznámiť obnovenie živnosti zdravotnej poisťovni?

Áno, obnovenie živnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad, pokiaľ v oznámení o obnovení živnosti uvedie svoju zdravotnú poisťovňu.

Je potrebné oznámiť obnovenie živnosti sociálnej poisťovni?

Áno, živnostník ma povinnosť oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni.