Všetko ohľadom živnosti vieme zabezpečiť

logo efektívnejšie

KOMPLETNÝ SERVIS K ŽIVNOSTI

Založenie, rozšírenie, obnovenie, pozastavenie, zrušenie a zmeny v živnosti
🏠 Domov > Živnosť

Pohodlne online z celej SR

Šetríme Vaše náklady a čas

Rýchlo a profesionálne

Naše služby k živnosti

Založenie živnosti – 29 €

 • Živnosť založíte pohodlne online z celej SR
 • Neobmedzený počet voľných živností
 • Nepožadujeme platbu vopred

Založenie živnosti pre cudzincov – 89 €

 • Pre osoby s trvalým pobytom mimo SR
 • Neobmedzený počet voľných živností

Rozšírenie živnosti – 29 €

 • Živnosť rozšírite pohodlne online z celej SR
 • Neobmedzený počet voľných živností
 • Nepožadujeme platbu vopred

Zmeny v živnosti – 22 €

 • Zmeny v živnosti vykonáte pohodlne online z celej SR
 • Zmena mena, zmena trvalého pobytu, zmena miesta podnikania, zmena prevádzkarne, zmena zodpovedného zástupcu a iné zmeny v živnosti
 • Bezplatné poradenstvo pri zmenách živnosti
 • Nepožadujeme platbu vopred

Pozastavenie živnosti – 22 €

 • Živnosť pozastavíte pohodlne online z celej SR
 • Bezplatné poradenstvo pri pozastavení živnosti
 • Nepožadujeme platbu vopred
 • Vrátane poplatku 2 €

Zrušenie živnosti – 22 €

 • Živnosť zrušíte pohodlne online z celej SR
 • Bezplatné poradenstvo pri zrušení živnosti
 • Nepožadujeme platbu vopred

Obnovenie živnosti – 22 €

 • Živnosť obnovíte pohodlne online z celej SR
 • Bezplatné poradenstvo pri obnovovaní živnosti
 • Nepožadujeme platbu vopred
 • Vrátane poplatku 2 €