Pozastavenie živnosti robíme

logo efektívnejšie

POZASTAVENIE (PRERUŠENIE) ŽIVNOSTI ONLINE LEN ZA 22 EUR

Živnosť pozastavíte rýchlo a pohodlne online
🏠 Domov > Živnosť > Pozastavenie živnosti

Pozastavenie živnosti je možné 3 spôsobmi

Na dočasné pozastavenie podnikania živnostníka slúži pozastavenie živnosti. V prípade, ak je pre Vás výhodné pozastavenie živnosti, máte možnosť oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie (prerušenie) prevádzkovania živnosti.

Pozastavenie živnosti v roku 2022 je možné vykonať tromi spôsobmi:

 1. Pozastavenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade
 2. Pozastavenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)
 3. Pozastavenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 22 €

1. Pozastavenie živnosti OSOBNE na živnostenskom úrade

Osobné pozastavenie živnosti na živnostenskom úrade prebieha na živnostenskom úrade v mieste Vášho trvalého pobytu. Súčasťou osobného pozastavenia živnosti je formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Ak chcete pozastaviť živnosť osobne, postupujte podľa nášho postupu na osobné pozastavenie živnosti.

Výhody osobného pozastavenia živnosti sú, že potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti dostanete na počkanie a nie je nutné „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom.

Nevýhody osobného pozastavenia živnosti sú, že musíte osobne navštíviť živnostenský úrad a osobné pozastavenie živnosti je mierne menej výhodné z pohľadu poplatkov. Osobne stojí pozastavenie živnosti 4 €, elektronicky len 2 €.

2. Pozastavenie živnosti ONLINE CEZ SLOVENSKO.SK vlastnými silami (potrebný OP a čítačka)

Online pozastavenie živnosti cez slovensko.sk sa realizuje cez elektronickú službu „Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti„. Ak si živnosť pozastavujete elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Ak chcete pozastaviť živnosť online, postupujte podľa nášho postupu na online pozastavenie živnosti.

Výhody online pozastavenia živnosti cez slovensko.sk sú, že nemusíte osobne navštíviť živnostenský úrad a všetko vybavíte z domu cez počítač. Elektronické oznámenie pozastavenia živnosti je spoplatnené sumou 2 € (osobne je poplatok 4 €).

Nevýhody online pozastavenia živnosti sú, že na pozastavenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s čipom a platné certifikáty. Vyplniť elektronický formulár správne nemusí byť pre každého jednoduché. Taktiež je nevýhodou, že potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom podaní neodosiela poštou dané potvrdenie.

3. Pozastavenie živnosti ONLINE CEZ NÁS za poplatok 22 €

Pri osobnom alebo online pozastavení živnosti vlastnými silami platíte síce len 2 €, resp. 4 € poplatok, nemusí to byť ale to najefektívnejšie riešenie. Naša spoločnosť ponúka službu pozastavenia živnosti online za 22 €. Jediné, čo musíte spraviť, je podpísať splnomocnenie a poslať nám ho emailom.

Výhody online pozastavenia živnosti cez efektívnejšie.sk sú, že za Vás vybavíme všetku potrebnú administratívu spojenú s pozastavením Vašej živnosti. Nemusíte navštíviť živnostenský úrad, ani „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom. Živnosť pozastavíte pohodlne online, aj zo zahraničia.

Nevýhodou online pozastavenia cez nás je, že potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti neobdržíte v papierovej podobe, keďže živnostenský úrad pri elektronickom podaní neodosiela poštou dané potvrdenie. Vaša živnosť bude ale pozastavená nasledujúci deň po zadaní Vašej objednávky.

Pohodlné pozastavenie živnosti

Šetríme Vaše náklady a čas

Pozastavenie živnosti ešte dnes

Nechajte všetko na nás - živnosť pozastavíme rýchlo a spoľahlivo

S nami pozastavíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás.

Cena 22 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Platba až po pozastavení živnosti - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom pozastavení živnosti a zápise do ZRSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

u

Bezplatné poradenstvo pri pozastavení živnosti

Ešte sa len rozhodujete či si pozastavíte živnosť? Potrebujete niečo už teraz skonzultovať?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám +421 911 988 531 alebo napíšte email na objednavky@efektivnejsie.sk

Konečná cena: 22 € s DPH

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na pozastavenie živnosti:

 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu so živnostenským úradom
 • pozastavenie živnosti cez slovensko.sk
 • poradenstvo a konzultácie
 • poplatok 2 €

Platba

Po úspešnom pozastavení živnosti

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť efektívnejšie.sk s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Nezáväzná objednávka / Kontaktný formulár

Po kliknutí na „PREJDI NA FORMULÁR“ budete presmerovaný na online formulár, kde zadáte údaje potrebné na pozastavenie živnosti. Ide o nezáväzný záujem.

Telefonický kontakt

Ing. Vladimíra Kubinová

Potrebujete sa poradiť?
Zavolajte na +421 911 988 531 a s radosťou Vám poradím.

Ako je možné, že vieme pozastaviť živnosť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri pozastavení živnosti za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na pozastavenie živnosti a formuláru na živnostenský úrad
 • Vyladený proces pozastavenia živnosti vďaka skúsenostiam

Pozastavenie živnosti v roku 2022

V roku 2022 v zásade neprichádza k zmene podmienok, čo sa týka pozastavenia živnosti. Zásadná zmena prebehla v roku 2021 a platí naďalej aj v roku 2022. Ide o obdobie, na ktoré je možné pozastaviť živnosť. Minimálna lehota (6 mesiacov) a maximálna lehota (3 roky), boli zrušené a živnosť je možné pozastaviť na ľubovoľné obdobie.

Aj v roku 2022 je potrebné si dať pri pozastavení živnosti pozor na oznamovacie povinnosti jednotlivým úradom. Pri pozastavení živnosti nie je potrebné rušiť registráciu na daňovom úrade, platca DPH ale je povinný zrušiť registráciu na DPH. Pozastavenie živnosti sa oznamuje zdravotnej poisťovni prostredníctvom JKM spolu s oznámením pozastavenia živnosti. Ak živnostník platil odvody do sociálnej poisťovne, je potrebné, aby prerušenie poistenia oznámil príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 30 dní od pozastavenia živnosti.

  Postup pri osobnom pozastavení živnosti

  Na osobné pozastavenie živnosti sa využíva nasledovný postup:

  1. Stiahnite a vyplňte formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
  2. Osobne ho doručte na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).
  3. Na Okresnom úrade uhradíte poplatok 4 €.
  4. Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Vám vydajú na počkanie.

   Postup na elektronické pozastavenie živnosti

   Na online pozastavenie živnosti sa využíva elektronická služba Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

   1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite na Slovensko.sk.
   2. Otvoríte elektronickú službu „Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti“ a vyhľadáte Okresný úrad mesta Vášho trvalého pobytu“.
   3. Vyplníte všetky požadované údaje vo formulári. Správne vyplnenie si overíte kliknutím na „Skontrolovať“. Pri správnom vyplnení vypíše zeleným „Formulár bol správne vyplnený“.
   4. Podpíšte formulár – kliknutím na „Podpísať“.
   5. Formulár odošlite kliknutím na „Odoslať“.
   6. Do elektronickej schránky Vám prídu platobné údaje na úhradu poplatku 2 €.
   7. Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Vám bude doručené do elektronickej schránky.

    Účinky pozastavenia (prerušenia) živnosti

    Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

    Na akú dobu je možné živnosť pozastaviť (prerušiť)?

    Novela živnostenského zákona umožňuje pozastaviť živnosť na ľubovoľnú dobu, keďže sa od 1.8.2021 ruší sa minimálna a maximálna lehota pozastavenia živnosti. Pri pozastavení živnosti si živnostník určí, čí chce živnosť pozastaviť „na dobu“, alebo „od do“.

    Pozastavenie prevádzkovania živnosti „na dobu“

    Pri pozastavení živnosti „na dobu“ sa v oznámení pozastavenia živnosti uvedie počet mesiacov, na ktoré sa živnosť pozastavuje. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

    Pozastavenie prevádzkovania živnosti „od do“

    Pri pozastavení živnosti „od do“ sa v oznámení uvedie začiatočný a konečný dátum pozastavenia živnosti. Po pozastavení prevádzkovania živnosti „od do“ podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie dňom uvedeným v oznámení pozastavenia živnosti.

    Zmena obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti

    Živnostník má tiež možnosť zmeniť obdobie pozastavenia už pozastavenej živnosti.

    Poplatky za pozastavenie živnosti

    Ak sa pozastavenie živnosti oznamuje osobne na živnostenskom úrade, je potrebné zaplatiť poplatok 4 EUR. Pri elektronickom oznámení pozastavenia živnosti je poplatok 2 EUR.

    Výhody pozastavenia živnosti

    Hlavnou výhodou a teda dôvodom, prečo živnostníci pristupujú k pozastaveniu živnosti je fakt, že počas doby pozastavenia živnosti nemusia platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, a tiež nemusia platiť preddavky na daň z príjmov.

     Otázky a odpovede k pozastaveniu živnosti

     Čo je to pozastavenie živnosti?

     Pozastavenie živnosti je dočasné pozastavenie podnikania živnostníka.

     Na akú dobu je možné pozastaviť živnosť?

     Živnosť je možné pozastaviť na ľubovoľnú dobu.

     Ako sa realizuje online pozastavenie živnosti?

     Online pozastavenie živnosti sa realizuje prostredníctvom elektronickej služby Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

     Je potrebné na online pozastavenie živnosti disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID)?

     Ak si pozastavujete živnosť elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom.

     Aké sú podmienky na pozastavenie živnosti?

     Pri pozastavení živnosti nie je potrebné spĺňať žiadne podmienky ani uvádzať dôvod pozastavenia živnosti. Je len potrebné pozastavenie oznámiť príslušnému živnostenskému úradu.

     Kedy nadobúda účinnosť pozastavenie živnosti?

     Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

     Aké poplatky sa platia pri pozastavení živnosti?

     Poplatky sa líšia podľa toho, či sa živnosť pozastavuje osobne alebo elektronicky. Pri osobnom oznámení pozastavenia živnosti je poplatok 4 €, pri elektronickom 2 €.

     Je potrebné pri pozastavenej živnosti platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?

     Nie, po pozastavení živnosti živnostník nemusí platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

     Je potrebné pri pozastavenej živnosti platiť preddavky na daň z príjmov?

     Nie, po pozastavení živnosti živnostník nemusí platiť preddavky na daň z príjmov.

     Je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti daňovému úradu?

     Áno, pozastavenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad.

     Je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni?

     Áno, živnostník ma povinnosť oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni. Túto povinnosť za neho živnostenský úrad nesplní.

     Je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni?

     Áno, pozastavenie živnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad, pokiaľ v oznámení o pozastavení živnosti uvedie svoju zdravotnú poisťovňu.