malé logo efektivnejsie.sk
Pozastavenie živnosti robíme
logo efektívnejšie

POZASTAVENIE (PRERUŠENIE) ŽIVNOSTI ONLINE LEN ZA 17 €

Živnosť pozastavíte rýchlo a pohodlne online
🏠 Domov > Živnosť > Pozastavenie živnosti

Pohodlné pozastavenie živnosti

Šetríme Vaše náklady a čas

Pozastavenie živnosti ešte dnes

Pozastavenie živnosti je možné 3 spôsobmi

Na dočasné pozastavenie podnikania živnostníka slúži pozastavenie živnosti. V prípade, ak je pre Vás výhodné pozastavenie živnosti, máte možnosť oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie (prerušenie) prevádzkovania živnosti. Informácie o pozastavení živnosti sú dostupné na stránke o zmene a prerušení živnosti.

Sú tri možnosti ako pozastaviť živnosť.

Prvou možnosťou je osobné pozastavenie živnosti osobne na živnostenskom úrade. Druhou možnosťou je online pozastavenie živnosti cez slovensko.sk, k čomu je potrebný OP a čítačka čipových kariet. Treťou možnosťou je objednať si u nás pozastavenie živnosti za poplatok 17 €.

1. Pozastavenie živnosti osobne na živnostenskom úrade

Osobné pozastavenie živnosti na živnostenskom úrade prebieha na živnostenskom úrade v mieste Vášho trvalého pobytu. Súčasťou osobného pozastavenia živnosti je formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Ak chcete pozastaviť živnosť osobne, postupujte podľa nášho postupu na osobné pozastavenie živnosti.

Výhody osobného pozastavenia živnosti sú, že potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti dostanete na počkanie a nie je nutné „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom.

Nevýhody osobného pozastavenia živnosti sú, že musíte osobne navštíviť živnostenský úrad a osobné pozastavenie živnosti je mierne menej výhodné z pohľadu poplatkov. Osobne stojí pozastavenie živnosti 4 €, elektronicky len 2 €.

2. Pozastavenie živnosti online cez slovensko.sk (potrebný OP a čítačka)

Online pozastavenie živnosti cez slovensko.sk sa realizuje cez elektronickú službu “Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti“. Ak si živnosť pozastavujete elektronicky sami, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID), čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Ak chcete pozastaviť živnosť online, postupujte podľa nášho postupu na online pozastavenie živnosti.

Výhody online pozastavenia živnosti sú, že nemusíte osobne navštíviť žiadny úrad a všetko vybavíte z domu od počítača. Elektronické oznámenie pozastavenia živnosti je spoplatnené sumou 2 € (osobne je poplatok 4 €).

Nevýhody online pozastavenia živnosti sú, že na pozastavenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s čipom a platné certifikáty. Taktiež je nevýhodou, že potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti neobdržíte na počkanie, ale príde Vám do elektronickej schránky najbližšie dni.

3. Pozastavenie živnosti online cez efektívnejšie.sk za poplatok 15 €

Pri osobnom alebo online pozastavení živnosti vlastnými silami platíte síce len 2 €, resp. 4 € poplatok, nemusí to byť ale to najefektívnejšie riešenie. Naša spoločnosť ponúka službu pozastavenia živnosti online za 17 €. Jediné, čo musíte spraviť, je podpísať splnomocnenie a poslať nám ho emailom.

Výhody online pozastavenia živnosti cez efektívnejšie.sk sú, že za Vás vybavíme všetku potrebné administratívu spojenú s pozastavením Vašej živnosti. Nemusíte navštíviť žiadny úrad, ani „bojovať“ s elektronickými službami štátu, na ktoré je tiež potrebný občiansky preukaz s čipom. Živnosť pozastavíte pohodlne online, aj zo zahraničia.

Nevýhodou online pozastavenia cez nás je, že potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti neobdržíte na počkanie, ale doručíme Vám ho emailom až najbližšie dni. Vaša živnosť bude ale pozastavená nasledujúci deň po zadaní Vašej objednávky.

Nechajte všetko na nás - živnosť pozastavíme rýchlo a spoľahlivo

S nami pozastavíte živnosť rýchlo a z pohodlia domova. Všetky formality vybavíme za Vás.

Cena 17 € je konečná a nie je ničím podmienená.

R

Platba až po pozastavení živnosti - nič neriskujete

Za naše služby nepožadujeme platbu vopred, zaplatíte nám až po úspešnom pozastavení živnosti a zápise do ZRSR.

Je to podľa nás fér, pýtať si peniaze až ked úspešne spravíme svoju prácu.

u

Bezplatné poradenstvo pri pozastavení živnosti

Ešte sa len rozhodujete či si pozastavíte živnosť? Potrebujete niečo už teraz skonzultovať?

Radi Vám poradíme či ste náš klient alebo nie.

Zavolajte nám +421 903 276 531 alebo napíšte email na info@efektivnejsie.sk

Konečná cena: 17 €

Cena zahŕňa všetky úkony potrebné na pozastavenie živnosti:

 • prípravu všetkých potrebných dokumentov
 • komunikáciu so živnostenským úradom
 • pozastavenie živnosti cez slovensko.sk
 • poradenstvo a konzultácie
 • poplatok 2 €

Platba

Po úspešnom pozastavení živnosti

Interná služba

Túto administratívnu službu poskytuje naša spoločnosť MJSW, s.r.o.. Na efektívnejšie.sk nájdete interné a externé služby

Máte záujem? KONTAKTUJTE NÁS

Zavolajte nám na číslo +421 903 276 531, napíšte email na info@efektivnejsie.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Pozastavenie živnosti

Ako je možné, že vieme pozastaviť živnosť za tak skvelú cenu?

 • Máme informačný systém, ktorý spraví veľa práce pri pozastavení živnosti za nás
 • Automatizované generovanie dokumentov na pozastavenie živnosti a formuláru na živnostenský úrad
 • Vyladený proces pozastavenia živnosti vďaka skúsenostiam

Postup pri osobnom pozastavení živnosti

Na osobné pozastavenie živnosti sa využíva nasledovný postup:

 1. Stiahnite a vyplňte formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 2. Osobne ho doručte na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa miesta podnikania (trvalého pobytu).
 3. Na Okresnom úrade uhradíte poplatok 4 €.
 4. Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Vám vydajú na počkanie.

  Postup na elektronické pozastavenie živnosti

  Na online pozastavenie živnosti sa využíva elektronická služba Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

  1. Prostredníctvom občianskeho preukazu sa prihlásite na Slovensko.sk.
  2. Otvoríte elektronickú službu “Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti” a vyhľadáte Okresný úrad mesta Vášho trvalého pobytu“.
  3. Vyplníte všetky požadované údaje vo formulári. Správne vyplnenie si overíte kliknutím na „Skontrolovať“. Pri správnom vyplnení vypíše zeleným „Formulár bol správne vyplnený“.
  4. Podpíšte formulár – kliknutím na „Podpísať“.
  5. Formulár odošlite kliknutím na „Odoslať“.
  6. Do elektronickej schránky Vám prídu platobné údaje na úhradu poplatku 2 €.
  7. Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Vám bude doručené do elektronickej schránky.

   Účinky pozastavenia (prerušenia) živnosti

   Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

   Na akú dobu je možné živnosť pozastaviť (prerušiť)?

   Novela živnostenského zákona umožňuje pozastaviť živnosť na ľubovoľnú dobu, keďže sa od 1.8.2021 ruší sa minimálna a maximálna lehota pozastavenia živnosti. Pri pozastavení živnosti si živnostník určí, čí chce živnosť pozastaviť „na dobu“, alebo „od do“.

   Pozastavenie prevádzkovania živnosti „na dobu“

   Pri pozastavení živnosti „na dobu“ sa v oznámení pozastavenia živnosti uvedie počet mesiacov, na ktoré sa živnosť pozastavuje. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

   Pozastavenie prevádzkovania živnosti „od do“

   Pri pozastavení živnosti „od do“ sa v oznámení uvedie začiatočný a konečný dátum pozastavenia živnosti. Po pozastavení prevádzkovania živnosti „od do“ podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie dňom uvedeným v oznámení pozastavenia živnosti.

   Zmena obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti

   Živnostník má tiež možnosť zmeniť obdobie pozastavenia už pozastavenej živnosti.

   Poplatky za pozastavenie živnosti

   Ak sa pozastavenie živnosti oznamuje osobne na živnostenskom úrade, je potrebné zaplatiť poplatok 4 EUR. Pri elektronickom oznámení pozastavenia živnosti je poplatok 2 EUR.

   Výhody pozastavenia živnosti

   Hlavnou výhodou a teda dôvodom, prečo živnostníci pristupujú k pozastaveniu živnosti je fakt, že počas doby pozastavenia živnosti nemusia platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, a tiež nemusia platiť preddavky na daň z príjmov.

    Otázky a odpovede k pozastaveniu živnosti

    Čo je to pozastavenie živnosti?

    Pozastavenie živnosti je dočasné pozastavenie podnikania živnostníka.

    Na akú dobu je možné pozastaviť živnosť?

    Živnosť je možné pozastaviť na ľubovoľnú dobu.

    Ako sa realizuje online pozastavenie živnosti?

    Online pozastavenie živnosti sa realizuje prostredníctvom elektronickej služby Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti.

    Je potrebné na online pozastavenie živnosti disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID)?

    Ak si pozastavujete živnosť elektronicky, je potrebné mať občiansky preukaz s čipom.

    Aké sú podmienky na pozastavenie živnosti?

    Pri pozastavení živnosti nie je potrebné spĺňať žiadne podmienky ani uvádzať dôvod pozastavenia živnosti. Je len potrebné pozastavenie oznámiť príslušnému živnostenskému úradu.

    Kedy nadobúda účinnosť pozastavenie živnosti?

    Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

    Aké poplatky sa platia pri pozastavení živnosti?

    Poplatky sa líšia podľa toho, či sa živnosť pozastavuje osobne alebo elektronicky. Pri osobnom oznámení pozastavenia živnosti je poplatok 4 €, pri elektronickom 2 €.

    Je potrebné pri pozastavenej živnosti platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?

    Nie, po pozastavení živnosti živnostník nemusí platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

    Je potrebné pri pozastavenej živnosti platiť preddavky na daň z príjmov?

    Nie, po pozastavení živnosti živnostník nemusí platiť preddavky na daň z príjmov.

    Je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti daňovému úradu?

    Áno, pozastavenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad.

    Je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni?

    Áno, živnostník ma povinnosť oznámiť pozastavenie živnosti sociálnej poisťovni. Túto povinnosť za neho živnostenský úrad nesplní.

    Je potrebné oznámiť pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni?

    Áno, pozastavenie živnosti je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni. Dobrou správou je, že za živnostníka túto povinnosť splní živnostenský úrad, pokiaľ v oznámení o pozastavení živnosti uvedie svoju zdravotnú poisťovňu.