Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Faktúra – užitočné informácie o faktúrach z článkov od SuperFaktúra.sk

Faktúra – užitočné informácie o faktúrach z článkov od SuperFaktúra.sk

22. júna 2021

Pripravili sme pre Vás zhrnutie článkov z blogu SuperFaktura.sk k téme fakturácie. Dozviete sa aké sú obsahové náležitosti, alebo špecifiká pre platiteľov a neplatiteľov DPH.

pracovník vystavuje faktúry a zakladá ich do šanónov

Faktúra ako daňový a účtovný doklad

Pojem faktúra pozná každý podnikateľ, ale aj väčšina nepodnikateľov. Faktúra slúži ako daňový doklad pre platiteľov DPH, ale využívajú ju aj neplatitelia DPH ako účtovný doklad. Faktúra je doklad o dodaných službách a tovaroch.

Zákon o DPH hovorí o tom, kto je faktúru povinný vystaviť alebo aké povinné náležitosti musí obsahovať. Podnikatelia využívajú na vystavenie faktúr vzory faktúr, alebo je možnosť využiť služby fakturačných systémov, pri ktorých je istota, že sú faktúry vystavené podľa zákonných požiadaviek. Našim klientom odporúčame online účtovný softvér Superfaktura.sk, ktorú si vďaka našej spolupráci so SuperFaktúrou vedia vyskúšať až na 90 dní zadarmo.

V SuperFaktúre sa faktúram naozaj rozumejú, o čom svedčí aj ich blog. V tomto článku sme pre Vás pripravili zhrnutie ich článkov k téme fakturácie.

Článok „Faktúra sa týka iba DPH, no používajú ju všetci“

Povinnosť vystaviť faktúru majú len platitelia DPH, keďže pojem „faktúra“ definuje len jediný zákon – zákon o DPH. Napriek tomu faktúru používajú aj neplatcovia DPH z dôvodu, že faktúra slúži ako účtovný doklad, ktorý sa vyžaduje tak od platcov DPH, ako od neplatcov DPH. Viac v článku od SuperFaktúry – Faktúra sa týka iba DPH, no používajú ju všetci.

Článok „Faktúra je super. Ale nie vždy stačí.“

Ak Vám dodávateľ fakturuje vyššiu sumu a na faktúru uvedie len jednu položku, aj to všeobecnú, môžete mať pri daňovej kontrole problém. Na uplatnenie takejto faktúry v daňových výdavkoch a odpočítania DPH je potrebných viac „dôkazov“.

V článku Faktúra je super. Ale nie vždy stačí sa dozviete ako a čím preukázať oprávnené daňové výdavky a odpočítanie DPH-čky. Dôležité sú tiež informácie, že dôkazná povinnosť nie je absolútna a či je potrebné mať podrobne zdokladované aj malé sumy.

Článok „Neplatiteľ DPH fakturuje platiteľovi DPH: ako na to?“

Zákazníci SuperFaktúry – neplatcovia DPH, sa ich častokrát na zákazníckej linke pýtajú či fakturovať platcovi DPH s DPH alebo bez DPH. Štandardne platí, že neplatca DPH fakturuje bez DPH, v praxi ale sú situácie, kedy to nie je jednoznačné. V článku Neplatiteľ DPH fakturuje platiteľovi DPH: ako na to? sú rozobraté jednotlivé situácie fakturácie neplatcu DPH v týchto situáciách.

  • Fakturácia slovenskému platiteľovi DPH
  • Faktúra slovenskému neplatiteľovi DPH či nepodnikateľovi
  • Fakturácia firme z inej krajiny EÚ s prideleným IČ DPH
  • Fakturácia subjektu z inej krajiny EÚ bez prideleného IČ DPH
  • Fakturácia do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ)

Článok „Neplatca DPH: vzor faktúry“

Neplatca DPH postupuje pri vystavovaní faktúr podľa zákona o účtovníctve. V článku Neplatca DPH: vzor faktúry sa dozviete, čo je podstatné na faktúre uviesť a čo neuviesť. K dispozícii je tiež ukážka fakturácie neplatcu DPH.

Článok „Dátum vystavenia vs. dátum dodania na faktúre. Ktorý je dôležitejší?“

Na faktúre sa uvádzajú rôzne dátumy. Okrem dátumu splatnosti je veľmi podstatný dátum dodania, ktorý je niekedy zamieňaný s dátumom vystavenia. V článku Dátum vystavenia vs. dátum dodania na faktúre. Ktorý je dôležitejší? je rozdiel medzí týmito dvomi dátumami vysvetlený a je poukázané aj na špecifiká platiteľov a neplatiteľov DPH. Dozviete sa tiež, či je správne uvádzať oba dátumy a základné informácie kedy a do koľko dní je potrebné faktúru vystaviť.

Článok „Dobropis: vzor a niekoľko pravidiel“

Vedeli ste, že slovenské zákony pojem „dobropis“ vôbec nepoznajú? V zákone ho hľadajte pod definíciou „doklad o oprave základu dane“. Dobropis teda slúži na zníženie fakturovanej sumy. V článku Dobropis: vzor a niekoľko pravidiel sa dozviete viac ohľadom použitia dobropisu pri reklamácii časti dodávky, dodatočnej zľava na už odobratý tovar, alebo pri storne celej faktúry.

Článok „Zálohové (proforma) faktúry: niekoľko zásad, ako ich vystaviť“

Ak dodávateľ požaduje od odberateľa platbu vopred, vystaví mu podklad k tejto platbe, ktorý nazývame zálohová, príp. preddavková či proforma faktúra. Nazýva sa tak aj napriek tomu, že sa o faktúru v podstate nejedná. V článku Zálohové (proforma) faktúry: niekoľko zásad, ako ich vystaviť sa dozviete na čo slúži zálohová faktúra ale aj aké sú zásady vystavenia zálohovej faktúry.

Článok „Platiteľ DPH je povinný platiť DPH aj z prijatej zálohy – ako na to?“

Predstavte si situáciu, že ste dodávateľom služby a od Vášho odberateľa požadujete zaplatiť zálohovú faktúru, napr. v hodnote 50% celkovej dohodnutej sumy. Vystavíte zálohovú faktúru, odberateľ zaplatí danú sumu, ale dodanie služby neprebehne v danom zúčtovacom období pre DPH. Ste tak povinný vystaviť k prijatému preddavku faktúru a odviesť štátu DPH. Viac informácii sa dozviete v článku Platiteľ DPH je povinný platiť DPH aj z prijatej zálohy – ako na to?.

Článok „Opravná faktúra pri nevymožiteľnej pohľadávke (ktorou viete DPH-čku získať späť)“

Vystavíte odberateľovi faktúru, odvediete štátu DPH, ale odberateľ za faktúru nezaplatí. Nemáte ani peniaze za faktúru a ešte ste aj „v mínuse“ vďaka odvedenej DPH. Od roku 2021 majú podnikatelia možnosť opravy základu DPH a tak dostať aspoň odvedenú DPH späť. Podrobné informácie kedy je to možné spraviť a ako na to, sa dočítate v článku Opravná faktúra pri nevymožiteľnej pohľadávke (ktorou viete DPH-čku získať späť).

Článok „Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry v SuperFaktúre – príklad pre neplatiteľa DPH“

V článku Vystavenie zálohovej a ostrej faktúry v SuperFaktúre – príklad pre neplatiteľa DPH si prejdete celým procesom, od vystavenia zálohovej faktúry, cez priradenie úhrady danej zálohovej faktúry, až po vystavenie vystavenie faktúry zo zálohovej faktúry po dodaní služby. Zodpovie sa tiež otázka „Čo s neuhradenou zálohovou faktúrou?“

Článok „Faktúra do zahraničia: VZOR“

Zahraničná faktúra sa od tej „čisto“ slovenskej v niektorých bodoch odlišuje. V ktorých bodoch sú odlišnosti a vzor faktúry do zahraničia nájdete v článku Faktúra do zahraničia: VZOR

Článok „Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?“

Nie je faktúra ako faktúra a pri dodaní tovaru alebo služby odberateľovi do EÚ sú určité špecifiká, čo by mala takáto faktúra obsahovať. O obsahových náležitostiach si prečítajte v článku Faktúra za služby odberateľovi do EÚ – čo by mala obsahovať?

Článok „Povinné odkazy a „klauzulky“ na faktúre do zahraničia- 2020 a neskôr“

Predchádzajúci článok sa venuje náležitostiam faktúry pri dodaní do EÚ všeobecne. V článku Povinné odkazy a „klauzulky“ na faktúre do zahraničia- 2020 a neskôr sú informácie o povinných odkazoch a klauzulkách rozdelené na:

  • Faktúra pri dodaní služby do EÚ
  • Faktúra pri dodaní služby do krajiny mimo EÚ
  • Faktúra pri dodaní tovaru do EÚ

Článok „Predaj digitálneho produktu a fyzického tovaru na jednej faktúre“

Ak podnikateľ predáva digitálne i fyzické produkty zároveň a jeden zákazník si od neho objedná oba druhy, musí pri vystavovaní faktúry dať pozor na rôzne režimy DPH. Viac sa dozviete v článku Predaj digitálneho produktu a fyzického tovaru na jednej faktúre.

Všetky články o faktúrach a funkcionalitách SuperFaktúry

Ak ste v tomto článku nenašli odpoveď na Vašu otázku ohľadom faktúr, odporúčame Vám vyhľadať si danú informáciu na stránke SuperFaktúra.sk. Okrem informácií o legislatívnych požiadavkách ohľadom faktúr, na stránke nájdete aj návody a funkcionality, ako Vám môže SuperFaktúra uľahčiť vystavovanie faktúr.

Všetky informácie o vystavovaní faktúr a situácie z praxe si môžete tiež prečítať v 33 stranovej brožúre od SuperFaktúry Ako správne vystaviť faktúru.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Súvisiace články