Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Kedy sa podnikateľovi oplatí byť platca DPH?

Kedy sa podnikateľovi oplatí byť platca DPH?

15. júna 2021

Veľa našich klientov chce byť hneď po založení s.r.o. platcom DPH. Je možné stať sa dobrovoľným platcom DPH aj ihneď po založení, nie pre všetkých je to však výhodné. V našom článku sa snažíme vysvetliť DPH laicky, aby ju pochopil aj človek, ktorý nepodnikal a nemá s DPH skúsenosti.

Kocky s písmenami VAT TAX

Ako funguje DPH + príklad

DPH (daň z pridanej hodnoty) je nepriama daň, kedy sa zdaňujú produkty a služby pri spotrebe. Konečný spotrebiteľ zaplatí DPH pre daný výrobok/službu v cene výrobku.

Základná sadzba DPH je 20%.

Príklad: Do obchodu (obchod je platca DPH) príde zákazník a kúpi si tlačiareň za 120 €. Táto cena sa skladá zo základu dane 100 € (tzv. cena bez DPH) a samotnej DPH 20 €. Obchod zo sumy 120 € odvedie (zaplatí) štátu 20 € DPH a ostane mu 100 €. Konečný spotrebiteľ zaplatil 20 € DPH v rámci ceny tlačiarne.

Je ale rozdiel aký zákazník si tlačiareň kúpil.

  1. Zákazník NIE JE platca DPH (bežný človek, alebo živnostník/firma neplatca DPH) – Tlačiareň ho reálne stojí 120 €.
  2. Zákazník JE platca DPH(živnostník/firma) – Tlačiareň ho reálne stojí 100 €. A to vďaka tomu, že DPH 20 € mu štát vráti.

Výber DPH je pre štát veľmi dôležitý, v roku 2020 plánuje štát vybrať na DPH 4,47 mld €, čo je asi polovica štátneho rozpočtu! Tlačiareň z nášho príkladu prispela do štátneho rozpočtu sumou 20 € :).

Kedy je pre podnikateľa výhodné byť platcom DPH?

Existujú štyri dôvody, prečo je výhodné, aby bol podnikateľa platca DPH. Dôvody sú zoradené od najdôležitejšieho, po najmenej dôležitý.

  1. dôvod – zákazníci (odberatelia) podnikateľa sú platcami DPH
  2. dôvod – dodávatelia podnikateľa sú platcami DPH
  3. dôvod – podnikanie si na začiatku vyžaduje veľké investície
  4. dôvod – na svojich partnerov by mohol podnikateľ pôsobiť ako neadekvátny partner, ak by nebol platca DPH

1. dôvod – zákazníci/odberatelia podnikateľa sú platcami DPH

Ak by totiž zákazníci neboli platcovia DPH (napr. obyčajní občania), tovar/služby od podnikateľa nakupujú o 20% drahšie (nevedia si odpočítať DPH), tzn. neoplatí sa mu byť platcom DPH.

Príklad: Podnikateľ je platca DPH, jeho zákazník neplatca DPH

Tlačiareň podnikateľ predáva za 240 € (200 € + 40 € DPH). Z tlačiarne má 200 € (keďže DPH 40 € odvedie štátu). Zákazníka ale tlačiareň stála 240 €. Ak by podnikateľ nebol platca DPH, tlačiareň zákazníkovi predá za 200€. Alebo môže navýšiť cenu na 240 € a reálne bude 240 € aj jeho príjem. Tlačiareň podnikateľ samozrejme musel aj kúpiť, takže ako neplatca DPH prichádza o možnosť odpočtu DPH, ale predáva za viac ako nakupuje, takže je podstatnejšia DPH na výstupe (pri predaji), ako na vstupe (pri kúpe).

2. dôvod – dodávatelia podnikateľa sú platcami DPH

Ak sú dodávatelia podnikateľa platcami DPH, tovary a služby od nich podnikateľ nakupuje s DPH. Zoberme si príklad s tlačiarňou za 120 € s DPH.

  1. ak je podnikateľ platca DPH, tlačiareň ho reálne stojí 100 €. DPH 20 € mu štát vráti.
  2. ak podnikateľ nie je platca DPH, tlačiareň ho reálne stojí 120 €. Je pra neho o 20 € drahšia ako keby bol platca DPH.

To znamená: Ak sú dodávatelia podnikateľa platcovia DPH, v prípade, že podnikateľa nie je platca DPH, stojí ho tovar od nich o 20 % drahšie.

Je podstatnejšie, či sú zákazníci platcovia DPH (dôvod 1), alebo dodávatelia platcovia DPH (dôvod 2)?

URČITE zákazníci! Prečo? Pretože predávame za viac ako nakupujeme. DPH na výstupe je vyššia ako DPH na vstupe.

Oveľa dôležitejšie je to pri službách. Ak podnikateľ poskytuje služby a jeho zákazníci sú neplatcovia DPH, určite sa mu neoplatí byť platca DPH.

3. dôvod – podnikanie si na začiatku vyžaduje veľké investície

Ak sú na úvod ekonomickej činnosti potrebné technológie/investície, ktoré sú finančne náročné, platcovia DPH majú nárok na jej odpočitanie. Neplatcovia nemajú.

Napríklad investícia 60 000 € s DPH (50 000 € bez DPH + 10 000 € DPH) stojí reálne platcu DPH 50 000 € (má nárok na odpočet DPH 10 000 €), ale neplatcu DPH stojí 60 000 € (nemá nárok na odpočet DPH 10 000 €).

4. dôvod – na svojich partnerov by mohol podnikateľ pôsobiť ako neadekvátny partner, ak by nebol platca DPH

Firma, ktorá je neplatca DPH, môže navonok pôsobiť ako nová firma, alebo firma s malými obratmi. Väčšie firmy radšej spolupracujú so zabehnutými firmami s väčšími obratmi, a teda uprednostňujú platcov DPH, ktorí tak aj pôsobia. Dáva im to pocit väčšej stability, ktorú by radi u svojho obchodného partnera privítali.

Kedy je pre podnikateľa nevýhodné byť platcom DPH?

Pre podnikateľa je nevýhodné byť platca DPH, ak jeho zákazníci (odberatelia) nie sú platcami DPH.

Platí opačná argumentácia, ako tá, ktorú uvádzame vyššie, že výhodné je byť platca DPH, ak sú zákazníci (odberatelia) platcovia DPH. Ak nie sú zákazníci platcovia DPH, neoplatí sa podnikateľovi byť platcom DPH.

Príklad: Podnikateľ je platca DPH, jeho zákazník neplatca DPH.

Tlačiareň podnikateľ predáva za 240 € (200 € + 40 € DPH). Z tlačiarne má 200 € (DPH 40 € odvedie štátu). Jeho zákazníka ale tlačiareň stála 240€. Ak by podnikateľ nebol platca DPH, tlačiareň zákazníkovi predá za 200€. Alebo môže zvýšiť cenu na 240€ a reálne bude 240€ aj príjem. Tlačiareň samozrejme podnikateľ musel aj kúpiť, takže ako neplatca DPH prichádza o možnosť odpočtu DPH, ale predáva za viac ako nakupuje, takže je podstatnejšia DPH na výstupe (pri predaji), ako na vstupe (pri kúpe).

Kedy sa musí podnikateľ povinne registrovať ako platca DPH?

Rozhodujúcim faktorom pri povinnej registrácii na DPH je obrat za posledných 12 kalendárnych mesiacov.

Podľa § 4 Odsek (1) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň.

Povinnosťou každého podnikateľa (právnickej aj fyzickej osoby) je sledovať, či jeho obrat neprekročil  hranicu 49 790 €. V prípade prekročenia obratu, je podnikateľ povinný do 20. dňa nasledujúceho mesiaca požiadať o registráciu na DPH. Registrácia sa realizuje prostredníctvom formuláru REGDPv20 po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny finančnej správy.

Na stránke finančnej správy sú dostupné kompletné informácie o registračnej povinnosti pre DPH.

Zhrnutie

DPH výrazne ovplyvňuje podnikanie a je potrebné, aby sa v nej každý podnikateľ aspoň v základoch orientoval. Platcovstvo DPH výrazne vplýva aj na fakturáciu a účtovníctvo podnikateľa. Vzhľadom na komplexnosť a zložitosť témy sa však dá predpokladať, že sa podnikateľ ohľadom DPH nebude spoliehať len na svoje vedomosti, ale bude mu nápomocný aj jeho účtovník.

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Založiť s.r.o.

Založenie živnosti

29 €

Založiť živnosť

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k článku

V obchode si ako bežný spotrebiteľ kúpim tričko za 36 € s DPH. Ostáva celá táto suma obchodu, kde som si tričko kúpil?

Nie. Obchod je povinný odviesť štátu DPH 20%, teda 6 €.

Som platiteľ DPH a kúpim tlačiareň od neplatcu DPH za 120 €. Môžem si z tohto nákupu odpočítať DPH?

Nie. DPH nie je súčasťou ceny pri kúpe od neplatcu DPH, takže si ju kupujúci nemôže odpočítať. Aj keď je platca DPH.

Aká je sadzba DPH na Slovensku?

Na Slovensku máme základnú sadzbu DPH, ktorá je vo výške 20% a zníženú sadzbu vo výške 10%. Znížená sadzba sa aplikuje napríklad na vybrané druhy potravín, lieky, knihy, ubytovanie a iné.

Posudzuje sa pri povinnej registrácii na DPH obrat za kalendárny rok?

Nie. Posudzuje sa posledných 12 kalendárnych mesiacov, takže napríklad povinnosť registrácie môže vzniknúť aj za obdobie od júna jedného roka do mája nasledujúceho roka.

Súvisiace články