Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

24. apríla 2023

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.

lístočky so zoznamom úloh

Vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)

Spoločnosti s ručením obmedzeným komunikujú so štátom povinne elektronicky. Na to potrebujú konatelia občiansky preukaz s čipom eID. Konateľ spoločnosti je zodpovedný za zastupovanie spoločnosti a jej riadenie, a preto je pre neho nevyhnutné mať platný občiansky preukaz s čipom, ktorým môže overiť svoju totožnosť a podpísať sa elektronicky.

Občiansky preukaz s čipom s eID bude spoločnosť s.r.o. (a jeho konateľ) potrebovať a využívať na:

  • prihlásenie sa do portálov verejnej správy (www.slovensko.sk, www.financnasprava.sk)
  • podpisovanie elektronických dokumentov (elektronický podpis pomocou eID je ekvivalentná náhrada fyzického podpisu)

Pre kompletné informácie o vybavení OP s čipom si prečítajte náš návod ako si vybaviť občiansky preukaz s čipom.

Informácie o občianskom preukaze nájdete tiež na stránke Slovensko.sk.

Prihlásenie sa do elektronickej schránky spoločnosti s.r.o. na portáli Slovensko.sk

Elektronická schránka Slovensko.sk je každej s.r.o. povinne a automaticky zriadená.

Slúži na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie (poštou) s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe.

Do svojej elektronickej schránky sa prihlásite cez www.slovensko.sk – vpravo hore „Prihlásiť sa na portál“. Po prihlásení sa budete presmerovaný na stránku „Výber subjektu pre zastupovanie“. Vaša nová spoločnosť bude v zozname automaticky po zápise Vašej spoločnosti do ORSR.

Všetky informácie o elektronickej schránke nájdete na Slovensko.sk.

Označenie poštovej schránky menom novej  spoločnosti s. r. o.

Podľa zákona musí podnikateľ zabezpečiť označenie miesta podnikania (pri spoločnosti s.r.o. ide o sídlo spoločnosti). Je to dôležité hlavne kvôli doručovaniu písomností. Označiť poštovú schránku menom spoločnosti je potrebné čím skôr, nakoľko jednou z prvých zásielok pre spoločnosť je zásielka z daňového úradu o pridelení DIČ.

Dôležité – registráciu novej spoločnosti s.r.o. na daňovom úrade nie je potrebné riešiť

Od 1. januára 2023 zaviedla finančná správa registráciu daňového subjektu z úradnej moci. To znamená, že všetkým novým podnikateľom, aj novým spoločnostiam s.r.o. automaticky a z „vlastnej iniciatívy“ pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ). Logicky sa tým ruší povinnosť do 30 dní zaregistrovať subjekt na daň z príjmov. Z Vašej strany nie je potrebné nič robiť ohľadom daňového úradu. Do 30 dní od zápisu novej spoločnosti do Obchodného registra Vám z daňového úradu prídu dve zásielky:

  1. Rozhodnutie o registrácii pre daň z príjmov PO – pridelenie DIČ
  2. Oznámenie ohľadom označovania platby daní – čísla účtov kam bude Vaša spoločnosť uhrádzať dane daňovému úradu

Je dobré si tiež uvedomiť, že po novom sa už nevydávajú kartičky DIČ.

Registrácia zamestnávateľa v Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Ak spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov, nie je povinná sa registrovať v Sociálnej ani zdravotnej poisťovni. Ak sa spoločnosť stane zamestnávateľom, je povinná sa zaregistrovať v Sociálnej poisťovni a v príslušných zdravotných poisťovniach (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union)

Zamestnancov je potrebné prihlásiť v Sociálnej a zdravotnej poisťovni najneskôr v deň nástupu do zamestnania.

Výber fakturačného programu na vystavovanie faktúr

Vystavovanie faktúr je pre každého podnikateľa veľmi príjemné 🙂 veď peniaze sú už takmer na ceste. Netreba však zabúdať, že faktúra obsahuje určité povinné náležitosti. Treba tiež dbať na číselný rad faktúr, evidenciu úhrad ale aj preposlanie účtovníkovi.

Vďaka správnemu fakturačnému programu môžu byť všetky tieto činnosti oveľa jednoduchšie. My odporúčame online fakturačný program Superfaktura.sk. Môžete si ho vyskúšať na 90 dní zadarmo a následne sa rozhodnúť, či Vám vyhovuje alebo nie.

Výber účtovníka pre novú spoločnosť s. r. o.

Na Slovensku, v súlade so zákonom o účtovníctve, majú podnikatelia povinnosť viesť účtovníctvo. Spoločnosť s.r.o. vedie povinne podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie ako jednoduché účtovníctvo živnostníkov. Výber účtovníka je jednou z kľúčových rozhodnutí podnikateľa. Dobrý účtovník vie tiež odporučiť vhodnú optimalizáciu daňového a odvodového zaťaženia.

Aj naša spoločnosť rieši pre svojich klientov účtovníctvo. Na tejto stránke nájdete viac informácií a cenník.

Zahodiť do koša poštové poukážky z falošných registrov

Najbližšie dni po zápise spoločnosti do ORSR Vám poštou prídu do schránky poštové poukážky na úhradu za zápis do rôznych registrov (register obchodu a živnosti, obchodný register… ). Ide o podvody, keď sa firmy tvária ako oficiálne inštitúcie a tým „prinútia“ firmy sa zaregistrovať do nepotrebného registra. Tieto poukážky neplaťte!

Zaobstaranie si výpisu z obchodného registra spoločnosti s.r.o. po zápise do ORSR

Niektoré inštitúcie (napr. banka pri otváraní účtu) od Vás môžu požadovať výpis z obchodného registra. Výpis z ORSR na právne účely viete získať rôznymi spôsobmi.

  1. Osobne na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty – za poplatok 4,5 €
  2. Osobne u notára – za poplatok cca 6 € podľa počtu strán
  3. Zadarmo elektronicky cez portál Slovensko.sk, služba „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe“.

Otvorenie bankového účtu pre podnikateľov

V súčasnosti je pre spoločnosť s.r.o. prakticky nevyhnutné mať bankový účet. Bankový účet umožňuje spoločnosti využívať platobné služby, prijímať platby od zákazníkov a vykonávať platobné transakcie, ako aj využívať rôzne bankové produkty, ako sú úvery, účty pre podnikateľov a podobne.

Okrem toho, ak chce spoločnosť s.r.o. prijímať platby od verejnej správy, napríklad za faktúry za poskytnuté služby alebo tovary, je potrebné, aby mala bankový účet. Verejná správa totiž platby odvádza len na bankový účet.

V prípade, že spoločnosť s.r.o. nemá vlastný bankový účet, môže naraziť na mnoho obmedzení pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti. Preto je odporúčané, aby si spoločnosť s.r.o. zriadila bankový účet čo najskôr po založení a registrácii spoločnosti.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Otázky a odpovede k povinnostiam pri založení spoločnosti s.r.o.

Musí mať konateľ novozaloženej spoločnosti s.r.o. občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)?

Áno, spoločnosti s ručením obmedzeným komunikujú so štátom povinne elektronicky. Na to potrebujú konatelia občiansky preukaz s čipom eID.

Na čo vlastne bude konateľ spoločnosti s.r.o. využívať občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) po založení s.r.o.?

Občiansky preukaz s čipom s eID budete potrebovať a využívať na:

  • prihlásenie sa do portálov verejnej správy (www.slovensko.sk, www.financnasprava.sk)
  • podpisovanie elektronických dokumentov (elektronický podpis pomocou eID je ekvivalentná náhrada fyzického podpisu)

Musí si spoločnosť s.r.o. po založení s.r.o. zriadiť elektronickú schránku na Slovensko.sk?

Elektronická schránka Slovensko.sk je každej s.r.o. povinne a automaticky zriadená.

Prečo musí mať spoločnosť s.r.o. zriadenú schránku na Slovensko.sk?

Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe.
Prostredníctvom schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

Sídlo spoločnosti s.r.o. mám na svojej adrese trvalého pobytu. Musím si pri založení s.r.o. označiť schránku aj názvom mojej spoločnosti s.r.o.?

Áno, podľa zákona musí podnikateľ zabezpečiť označenie miesta podnikania.

Po založení s.r.o. mi prišla do poštovej schránky poukážka na úhradu za zápis do registra obchodu. Mám ju zaplatiť?

Nie, ide o podvody, keď sa firmy tvária ako oficiálne inštitúcie a tým „prinútia“ firmy sa zaregistrovať do nepotrebného registra. Tieto poukážky neplaťte!  – prípadne dať link na článok, ktorý som písala k tejto téme.

Je po založení spoločnosti s.r.o. potrebné zriadiť si aj účet v banke?

Žiadny všeobecne záväzný predpis priamo neprikazuje právnickým osobám mať zriadený bankový účet. Existujú ale predpisy, ktoré transakcie uskutočňované v hotovosti obmedzujú a práve to môže byť dôvod, kvôli ktorému možno povedať, že legislatíva nepriamo núti firmy si bankové účty zriaďovať.

Je potrebné po založení s.r.o. prihlásiť spoločnosť s.r.o. na daňovom úrade?

Nie, krátko po založení s.r.o. Vám daňový úrad pošle poštou rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ).

Je potrebné sa po založení s.r.o. zaregistrovať na www.financnasprava.sk?

Áno, ako spoločnosť s.r.o. máte povinnosť komunikovať s daňovým úradom cez portál www.financnasprava.sk. Komunikovať za Vás bude pravdepodobne Váš účtovník, ale aj na udelenie autorizácie je potrebné, aby ste sa na www.financnasprava.sk zaregistrovali.

Novozaložená s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov. Je potrebné registrovať sa v Sociálnej a zdravotnej poisťovni?

Ak spoločnosť s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov, nie je povinná sa registrovať v sociálnej ani zdravotnej poisťovni.

Spoločnosť s.r.o. prijala prvého zamestnanca. Je potrebná registrácia s.r.o. v Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni?

Áno, ak sa spoločnosť s.r.o. stala zamestnávateľom, je povinná sa zaregistrovať v sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Aká je lehota na nahlásenie zamestnanca v zdravotnej poisťovni na Slovensku?

Na Slovensku, zamestnávateľ je povinný nahlásiť nového zamestnanca do zdravotnej poisťovne najneskôr do jeho prvého dňa práce. Toto nahlásenie musí byť vykonané elektronicky, a to prostredníctvom tzv. „elektronickej evidencie zamestnancov“ (e-Zdravotníctvo).

Zamestnávateľ by mal zabezpečiť, aby bol nový zamestnanec evidovaný v zdravotnej poisťovni predtým, ako začne vykonávať svoju prácu. Ak by sa totiž stalo, že nový zamestnanec by nemal poistenie zdravotnej starostlivosti, mohlo by to znamenať porušenie zákona a prípadné sankcie pre zamestnávateľa.

Je preto dôležité, aby si zamestnávateľ včas zabezpečil nahlásenie nového zamestnanca do zdravotnej poisťovne a aby bol tento proces dokončený pred začatím práce nového zamestnanca.

Aká je lehota na nahlásenie zamestnanca v sociálnej poisťovni na Slovensku?

Na Slovensku je zamestnávateľ povinný nahlásiť nového zamestnanca do sociálnej poisťovne najneskôr do jeho prvého dňa práce. Toto nahlásenie sa musí vykonať elektronicky, a to prostredníctvom tzv. „elektronickej evidencie zamestnancov“ (eSlovensko).

Je dôležité, aby zamestnávateľ toto nahlásenie vykonal čo najskôr, pretože nový zamestnanec môže mať problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti alebo poisteniu v prípade, ak nie je správne registrovaný v sociálnej poisťovni.

Okrem toho je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu o zamestnancoch a ich platoch, ktoré musí pravidelne aktualizovať a odovzdávať sociálnej poisťovni. Tieto informácie sa používajú na výpočet príspevkov na sociálne poistenie pre zamestnancov a pre zamestnávateľa.

V prípade, že zamestnávateľ neplní svoje povinnosti a nehlási zamestnancov včas alebo neaktualizuje informácie v evidencii zamestnancov, môže mu to priniesť sankcie v podobe pokút alebo iných administratívnych opatrení. Preto je dôležité, aby si zamestnávateľ zabezpečil, aby boli jeho zamestnanci včas a správne zaregistrovaní v sociálnej poisťovni.

Musí mať podnikateľ označenú poštovú schránku obchodným menom?

Podľa obchodného zákonníka nie je povinnosťou podnikateľa mať označenú poštovú schránku obchodným menom. Avšak, mnohí podnikatelia si označenie schránky obchodným menom zvolia, aby boli ich zákazníci, obchodní partneri a iní záujemcovia o lepšie identifikovali.

Ak si podnikateľ označí poštovú schránku obchodným menom, je dôležité, aby toto označenie bolo v súlade s obchodným menom firmy a s inými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany obchodného mena.

Ak podnikateľ zvolí označenie schránky iným názvom ako svoje obchodné meno, napríklad menom svojej predajne, je dôležité, aby tieto názvy nezavádzali zákazníkov alebo iných záujemcov o totožnosť firmy.

V každom prípade je vhodné, aby podnikateľ informoval svojich zákazníkov a obchodných partnerov o tom, akým spôsobom môžu komunikovať s jeho firmou, vrátane informácií o poštovej adrese a poštových schránkach, ktoré používa.

Musí podnikateľ viesť účtovníctvo?

Na Slovensku, v súlade so zákonom o účtovníctve, majú podnikatelia povinnosť viesť účtovníctvo. Konkrétna povinnosť vedenia účtovníctva závisí od formy podnikania a veľkosti podniku.

Podnikatelia, ktorí vedú účtovníctvo, musia pravidelne vystavovať faktúry, evidovať príjmy a výdavky, podať daňové priznanie a platiť dane a odvody. Účtovníctvo je dôležité pre riadenie podnikania a pre overenie, či podnikateľ dodržiava zákonné požiadavky.

V niektorých prípadoch, ako napríklad pre živnostníkov, ktorí neprekročia určitú hranicu obratu, existujú zjednodušené formy účtovníctva, ktoré sú menej náročné.

Potrebuje spoločnosť s.r.o. bankový účet?

V súčasnosti je pre spoločnosť s.r.o. prakticky nevyhnutné mať bankový účet. Bankový účet umožňuje spoločnosti využívať platobné služby, prijímať platby od zákazníkov a vykonávať platobné transakcie, ako aj využívať rôzne bankové produkty, ako sú úvery, účty pre podnikateľov a podobne.

Okrem toho, ak chce spoločnosť s.r.o. prijímať platby od verejnej správy, napríklad za faktúry za poskytnuté služby alebo tovary, je potrebné, aby mala bankový účet. Verejná správa totiž platby odvádza len na bankový účet.

V prípade, že spoločnosť s.r.o. nemá vlastný bankový účet, môže naraziť na mnoho obmedzení pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti. Preto je odporúčané, aby si spoločnosť s.r.o. zriadila bankový účet čo najskôr po založení a registrácii spoločnosti.

Súvisiace články