Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Občiansky preukaz s čipom (eID) a jeho využitie v elektronickej komunikácii spoločnosti s.r.o.

Občiansky preukaz s čipom (eID) a jeho využitie v elektronickej komunikácii spoločnosti s.r.o.

14. júla 2021

Spoločnosti s ručením obmedzeným komunikujú so štátom povinne elektronicky. Na plnohodnotné využívanie elektronickej komunikácie potrebuje konateľ spoločnosti s.r.o. občiansky preukaz s čipom eID, ktorý využije na portáloch verejnej správy www.slovensko.sk, www.financnasprava.sk, www.socpoist.sk. Má tiež možnosť splnomocniť inú osobu, aby za neho riešil komunikáciu so štátom.

občiansky preukaz eID s čítačkou čipových kariet

Občiansky preukaz s čipom eID slúži na preukázanie totožnosti v elektronickom styku

Vďaka občianskemu preukazu eID je možné možnosť preukázať svoju totožnosť v elektronickom prostredí. To znamená, preukázať, že za počítačom sedí konateľ spoločnosti s.r.o. a je to práve on, kto „elektronicky“ koná za spoločnosť.

Dá sa predpokladať, že s postupom času budú na preukázanie totožnosti využívať občiansky preukaz s čipom eID aj neštátne organizácie, vďaka čomu si napríklad budeme môcť ušetriť cestu do banky a záležitosti vyriešiť z pohodlia domova.

Čo znamená skratka eID?

Skratka eID znamená „electronic identification“, teda elektronický občiansky preukaz. Keďže skratka ID v angličtine znamená identification a využíva sa na označenie identifikačnej karty osoby (napr. občianskeho preukazu).

Kedy potrebuje konateľ spoločnosti s.r.o. občiansky preukaz s čipom eID

Občiansky preukaz s čipom s eID potrebuje konateľ spoločnosti s.r.o. na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej správy, ktorá zahŕňa viacero oblastí:

 • Elektronické služby a elektronická schránka ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk
 • Komunikácia s daňovým úradom cez financnasprava.sk
 • Komunikácia so sociálnou poisťovňou cez socpoist.sk
 • Podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom

Potrebuje konateľ spoločnosti s.r.o. občiansky preukaz eID aj vtedy, ak za neho so štátom komunikuje niekto iný?

Ako bolo spomenuté vyššie, elektronická komunikácia so štátom zahŕňa viacero oblastí. Väčšina slovenských spoločností s.r.o. využíva svoje účtovnícke spoločnosti na komunikáciu s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v rámci podávania daňových priznaní, výkazov DPH alebo zamestnaneckej agendy.

Správu elektronickej schránky Slovensko.sk, teda prijímanie úradných elektronických zásielok a riešenie daných záležitostí, však spoločnosti riešia vo svojej réžiina prihlásenie sa do elektronickej schránky je občiansky preukaz nevyhnutný.

Na elektronickú komunikáciu so štátom je možné splnomocniť iné osoby. Napr. na prístup do elektronickej schránky slovensko.sk je proces splnomocnenia veľmi komplikovaný a preto odporúčame konateľom vybaviť si občiansky preukaz na elektronickú komunikáciu.

Čo robiť pri technických problémoch s občianskym preukazom eID alebo prihlasovaním sa do elektronickej schránky Slovensko.sk?

V prípade technických alebo iných problémov s občianskymi preukazmi, prihlasovaním sa alebo podpisovaním dokumentov, je potrebné kontaktovať infolinku Slovensko.sk – 02 / 35 803 083 (pondelok – piatok, 8.00 – 18.00 hod).

Operátori infolinky sú veľmi nápomocní a vedia odpovedať na všetky otázky ohľadom eID, prípadne naviesť pri technických problémov.

Čo je potrebné na plnohodnotné využívanie občianskeho preukazu s čipom (eID) na elektronickú komunikáciu?

Na plnohodnotné využívanie občianskeho preukazu s čipom (eID) je potrebný občiansky preukaz s čipom eID, osobný kód BOK, čítačka čipových kariet, nainštalovaný softvér v počítači a platné certifikáty.

Čo je to bezpečnostný osobný kód (BOK)?

Bezpečnostný osobný kód (BOK) slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu eID pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy, alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami. Dá sa povedať, že BOK je heslo, alebo skôr PIN keďže je z číslic, k občianskemu preukazu. Slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím, preto je nevyhnutné ho držať v tajnosti. Po 5-násobnom nesprávnom zadaní sa elektronické použitie občianskeho preukazu zablokuje a odblokovať ho vedia iba na polícii.

Vybavenie občianskeho preukazu s čipom (eID) a zadanie osobného kódu BOK

Ak ešte nemáte občiansky preukaz s čipom (eID) o jeho vydanie môžete požiadať na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (aj mimo Vášho trvalého pobytu). Na stránke ministerstva vnútra nájdete informácie o stránkových hodinách na jednotlivých pracoviskách. Je možné si tiež zarezervovať termín na konkrétny dátum a čas prostredníctvom rezervačného systému elektronických služieb ministerstva vnútra.

Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo z dôvodu skončenia platnosti občianskeho preukazu s čipom je tiež možné cez elektronickú službu ministerstva vnútra. Nový doklad je kvôli kontrole nutné ísť si osobne vyzdvihnúť na polícii, avšak je možné si vybrať pracovisko dokladov a evidencií.

Pri procese vybavenia občianskeho preukazu sa zadávajú osobné kódy. Ide o BOK, ZEP PIN a ZEP PUK. Žiadateľ si ich volí sám a je potrebné si ich zapamätať alebo uschovať na bezpečnom mieste.

Vybavenie občianskeho preukazu na klientskom centre Bratislava

Klientské centrum Bratislava ponúka vybavenie rôznych záležitosti občanov. Je možné tu vybaviť cestovné doklady, vodičské preukazy, evidenciu vozidiel, kataster a samozrejme aj občianske preukazy. Pred návštevou odporúčame skontrolovať Stránkové dni a hodiny na OR PZ Bratislava I.

Čítačka čipových kariet k občianskemu preukazu

Čítačka čipových kariet je malé hardwarové plastikové zariadenie, pomocou ktorého občiansky preukaz komunikuje s počítačom. Do čítačky sa vkladá občiansky preukaz a pomocou USB portu sa čítačka spojí s počítačom. K novému občianskemu preukazu vydávajú čítačku čipových kariet zadarmo. Pri strate je vydanie náhradnej za poplatok. Je možné ju kúpiť aj online, odporúčame ale použiť čítačku s odporúčanými parametrami.

Inštalácia softvérového vybavenia do počítača

Na správnu komunikáciu občianskeho preukazu s počítačom je potrebné správne nainštalované softvérové vybavenie. Ide o ovládač na čítačku čipových kariet, aplikáciu pre eID na prihlásenie a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS).

Na úvod inštalácie softvérového vybavenia je potrebné vložiť občiansky preukaz s čipom do čítačky a tú pripojiť k počítaču. Následne sa na stránke Slovensko.sk – na stiahnutie nainštalujú všetky inštalačné súbory podľa zisteného operačného systému. Sprievodca inštaláciou navedie užívateľa v procese inštalácie.

Platné kvalifikované certifikáty občianskeho preukazu

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Koniec, resp. zrušenie platnosti kvalifikovaného certifikátu neznamená koniec platnosti funkcie prihlasovania sa na ústredný portál alebo špecializované portály.

Neplatnosť certifikátu ale znamená nemožnosť vytvárania kvalifikovaného elektronického podpisu pomocou daného občianskeho preukazu. S neplatným certifikátom teda osoba nemôže podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak po zadaní BOK okno zmizne, certifikáty sú v platné a v poriadku

Aplikácia eID detekuje prítomnosť a stav certifikátov v čipe občianskeho preukazu po vložení občianskeho preukazu do čítačky. Aplikácia si vypýta BOK a ak po zadaní BOK okno zmizne, znamená to, že certifikáty sú platné a v poriadku.

Iný spôsob overenia platnosti certifikátov je služba Ministerstva vnútra Overenie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom.

Ak aplikácia vyhodnotí certifikáty ako neplatné, jedinou možnosťou na získanie platných certifikátov je výmena občianskeho preukazu

Držitelia, ktorí majú súčasné elektronické identifikačné karty bez certifikátov, a nenahrali si ich pomocou aplikácie do 25. júna 2021, v prípade potreby e-podpisu budú musieť vymeniť občiansky preukaz. Informovalo o tom Ministerstvo v tlačovej správe Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude možné až do konca roku 2022 z 25.5.2021. a tlačovej správe Certifikáty pre e-podpis bez výmeny občianskeho preukazu možno bezplatne získať už len do 25. júna z 16.6.2021.

Agentúra NASES prevádzkuje Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a rieši aj certifikáty k občianskym preukazom

Fungovanie, prevádzku a základné funkcionality Ústredného portálu verejnej správy upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Správcom ústredného portálu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a prevádzkovateľom ÚPVS je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES.

Youtube kanál agentúry NASES ponúka rôzne návody na prácu s občianskymi preukazmi

Agentúra NASES pripravila pre občanov videonávody na svojom Youtube kanáli NASES. V súvislosti s občianskymi preukazmi tu nájdete napríklad videá na Zistenie aktuálneho stavu certifikátov k elektronickému podpisu cez službu Ministerstva vnútra SR, Overenie platnosti podpisov v elektronickej schránke, alebo Návod na odstránenie certifikátov so zrušenou platnosťou.

Všetky oficiálne informácie o občianskom preukaze s čipom eID sú dostupné na webstránke Slovensko.sk

Na webstránke Slovensko.sk nájdete dve informačné stránky s najčastejšími otázkami a odpoveďami k občianskemu preukazu s čipom.

V článku Občiansky preukaz s čipom – najčastejšie otázky a odpovede sú dostupné odpovede na tieto otázky:

 1. Čo je elektronická identifikačná karta?
  2.   Ako vyzerá občiansky preukaz s čipom?
  3.   Aké sú základné zásady bezpečnosti používania eID karty?
  4.   Ako je možné získať novú elektronickú identifikačnú kartu (eID)?
  5.   Prečo je občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom?
  6.   Čo je bezpečnostný osobný kód?
  7.   Čo má majiteľ občianskeho preukazu robiť, keď ho stratí alebo mu je odcudzený? Môže byť občiansky preukaz s čipom zneužitý?
  8.   Aký je účel občianskeho preukazu s čipom?
  9.   Aké možnosti použitia poskytuje?
  10. Čo je Online eID Funkcia?
  11. Ako funguje Online eID Funkcia?
  12. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie občianskeho preukazu s čipom online?
  13. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môže občan s občianskym preukazom používať? Existujú odporúčania?
  14. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie občianskeho preukazu s čipom?
  15. Čo je softvérové vybavenie pre občiansky preukaz?
  16. Ako si nainštalujem softvérové vybavenie určené pre občianske preukazy?
  17. Občiansky preukaz s čipom – doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

V článku Občiansky preukaz s čipom – doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede sú dostupné odpovede na tieto otázky:

 1. Aká je dĺžka platnosti elektronickej identifikačnej karty (eID)?
 2. Aké údaje sú uložené na čipe elektronickej identifikačnej karty?
 3. Čo je dôležité pri voľbe nového bezpečnostného osobného kódu (BOK)?
 4. Čo sa stane, ak držiteľ zadá nesprávny bezpečnostný osobný kód (BOK)?
 5. Čo sa stane, ak používateľ zabudne svoj bezpečnostný osobný kód (BOK)?
 6. Čo zaručí bezpečnosť údajov uložených na čipe elektronickej identifikačnej karty?
 7. Bude možné vyčítať z elektronickej identifikačnej karty všetky údaje?
 8. Má držiteľ elektronickej identifikačnej karty možnosť pristupovať k dátam uloženým na čipe?
 9. Kto prevádzkuje eID autentifikačný systém (AS-C)?
 10. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie online eID funkcie?
 11. Kto môže akceptovať eID Online Funkciu?
 12. Môže byť Online eID Funkcia použitá len cez Internet?
 13. Čo má občan robiť ak čip javí známky „zošúchania“ a čítačka na neho prestane reagovať?
 14. Existuje podobné riešenie aj v okolitých krajinách?

Záver

Je pravda, že využívanie elektronických služieb na komunikáciu so štátom vyzerá na prvý pohľad odstrašujúco. S postupom času bude ale elektronická komunikácia prevládať nielen v komunikáci B2G/G2B (komunikácia medzi podnikateľmi a verejnou správou) ale aj B2B, takže je prospešné, ak dokážu podnikatelia držať v elektronickej komunikácii krok a mať v nej aký taký prehľad.

Občiansky preukaz s čipom (eID), ktorý slúži na overenie, že komunikuje práve tá osoba, ktorá má na to právomoc, hrá v elektronickej komunikácii kľúčovú úlohu.

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k článku

Na čo slúži občiansky preukaz eID pri elektronickej komunikácii?

Vďaka občianskemu preukazu eID a osobnému kódu BOK preukazuje osoba svoju totožnosť v elektronickom styku.

Čo znamená skratka eID?

Skratka eID znamená „electronic identification“, teda elektronický občiansky preukaz.

Čo robiť pri technických problémoch s občianskym preukazom eID?

Odporúčame kontaktovať infolinku Slovensko.sk – 02 / 35 803 083 (pondelok – piatok, 8.00 – 18.00 hod)

Čo je to bezpečnostný osobný kód (BOK)?

Bezpečnostný osobný kód (BOK) slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu eID a teda na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím.

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.