Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Návod na oznámenie bankových účtov daňovému úradu

Návod na oznámenie bankových účtov daňovému úradu

16. novembra 2021

Pre subjekty, ktoré sú k 15. 11. 2021 registrované na DPH, sme pripravili návod na oznámenie bankového účtu daňovému úradu. Danú povinnosť je potrebné si splniť do 30. 11. 2021. V budúcnosti je potrebné bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu bankového účtu daňovému úradu.

ruky pišúce na klávesnici

Povinnosť oznámenia bankových účtov platiteľov DPH

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, účinná od 15. 11. 2021, priniesla obnovenie povinnosti oznámiť bankový účet daňovému úradu.

Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH podľa § 4, § 4b alebo § 5 zákona o DPH. Na neplatiteľov DPH, alebo zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa povinnosť oznamovania účtov nevzťahuje.

Finančná správa vydala aj metodický pokyn k oznamovaniu účtu. Návod na oznámenie tam ale nie je uvedený.

Všeobecné podanie nestačí, je potrebné použiť špeciálny formulár

Ak ste sa snažili si povinnosť oznamovania bankového účtu splniť pred 15.11.2021 a použili ste všeobecné podanie, povinnosť nemáte splnenú.

Na oznamovanie bankových účtov je zákonom vyžadované použiť špeciálny formulár (OZN6DPHv21). Vo formulároch ho nájdete nasledovne: „Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie“.

Majitelia webstránok pozor – zmena legislatívy ohľadom cookies

Oznamovanie bankových účtov nie je jednorazová povinnosť

Dôležité je podotknúť, že oznamovanie účtov nie je jednorazová povinnosť, ale je potrebné, aby finančná správa mala vždy aktuálne informácie o bankovom účte, ktorý subjekt používa na podnikanie, ktoré je predmetom DPH.

Formulár „Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie“ OZN6DPHv21 je potrebné použiť aj pri zmene bankového účtu, začatí používania nového bankového účtu, alebo ukončení používania bankového účtu na podnikanie.

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s oznamovaním bankového účtu, alebo máte technické problémy, kontaktujte infolinku www.financnasprava.sk na telefónnom čísle 048 / 43 17 222. najprv „voľba č. 9“, potom „voľba č. 1“.

Skrátený návod na oznámenie bankového účtu

Návod pre účtovníkov alebo tých, ktorí sa orientujú na www.financnasprava.sk:

Po prihlásení sa do osobnej zóny na www.financnasprava.sk je potrebné v prijatých dokumentoch vyhľadať správu „Predvyplnené oznámenie o bankových účtoch podľa § 6 a § 85kk zákona o DPH“. V tejto správe je potrebné stiahnuť prílohu XML, ktorú následne nahráte do formuláru OZN6DPHv21 „Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie“. Formulár a nahraté bankové účty skontrolujete, poprípade opravíte. Potom formulár podpíšete a odošlete. Odoslanie formuláru si viete skontrolovať v odoslaných dokumentoch. Stav spracovania by mal byť „prijaté a potvrdené“.

Podrobný návod na oznámenie bankového účtu

1. Prejdite na webstránku Finančnej správy financnasprava.sk a kliknite na „Prihlásenie“ vpravo hore.

postup

 

2. Vyberte spôsob prihlásenia – „OP s čipom eID“ alebo „Identifikátor a heslo“. Pri prihlásení cez „Občiansky preukazom s čipom (eID)“ je potrebné mať v čítačke Váš občiansky preukaz.

postup

 

 

3. Po prihlásení vyberte subjekt, ktorého bankový účet chcete daňovému úradu oznámiť a kliknite na „Nastaviť“.

postup

 

4. Po nastavení subjektu kliknite na „Prijaté dokumenty“.

postup

 

 

5. V prijatých správach by ste mali mať správu s označením „Predvyplnené oznámenie o bankových účtoch podľa § 6 a § 85kk zákona o DPH“. Kliknite na lupu pri správe vľavo – Zobraziť zásielku.

Pozn.: ak danú správu ešte v schránke nemáte, je potrebné čakať, keďže sa táto správa 15.11. posiela vyše 200 000 subjektom a teda správy nabiehajú len postupne.

postup

 

6. V detaile zásielky kliknite na lupu pri XML – Zobraziť prílohu č. 1. Po kliknutí uložte dokument do počítača a následne kliknite na „Osobná internetová zóna“.

postup

 

7. Kliknite na „Katalóg formulárov“.

postup

 

8. Formulár je dostupný v katalógu – Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Kliknite na „4. Vyplnenie formulára“.

postup

 

9. Vo formulári si načítajte stiahnuté XML cez „1. Načítať zo súboru“. Potvrďte vymazanie údajov „2. Áno“.

postup

 

10. Po načítaní údajov skontrolujte aké bankové účty boli načítané. Všimnite si číslo medzi „Predchádzajúci účet“ a „Nasledujúci účet“ (1.). Napr. číslo 1/1, označuje že FS eviduje pri Vašej spoločnosti jeden bankový účet. Skontrolujte načítané bankové účty, či sedia s realitou. V prípade potreby pridajte účet cez „Pridať účet“.

Dátum začatia používania účtu uveďte 15.11.2021, čo je dátum účinnosti novely (2.). Nezadávajte dátum kedy bol účet v minulosti zriadený.

postup

 

11. Ak už bankový účet, ktorý bol načítaný z XML nepoužívate na DPH podnikanie, je potrebné ho vymazať kliknutím na „Odobrať účet“.

postup

 

12. Formulár skontrolujte kliknutím na Kontrolovať (1.) a ak je správne vyplnený, formulár podpíšte a podajte (2.).

postup

 

13. Po oznámení o úspešnom odoslaní elektronického dokumentu môžete kliknúť na „Zatvoriť“ a následne zatvoriť aj okno s formulárom.

postup

14. Odoslanie formuláru si viete skontrolovať aj v histórii komunikácie – Odoslané dokumenty. Stav spracovania by mal byť „prijaté a potvrdené“. Finančná správa neposiela už iné potvrdenie, že zaevidovala daný bankový účet. Bankové účty platiteľov DPH budú od 1. januára 2022 verejne dostupné na webstránke Finančnej správy.

postup

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k článku

Je možné bankový účet nahlásiť daňovému úradu prostredníctvom všeobecného podania?

Nie, všeobecné podanie daňový úrad neakceptuje, keďže zákon vyžaduje použitie špeciálneho formulára.

Je potrebné uviesť pri „dátume začatia používania účtu“ dátum zriadenia bankového účtu?

Nie, uvádza sa dátum 15.11.2021, dátum účinnosti novely.

Je povinnosť oznamovať bankové účty daňovému úradu jednorazová?

Nie, od 15.11.2021 je potrebné v prípade zmeny bezodkladne aktualizovať bankový účet používaný na podnikanie s DPH.

Dostanem potvrdenie, že som nahlásil daný účet na daňový úrad?

Nie, finančná správa neposiela potvrdenie, že zaevidovala daný bankový účet. K dispozícii je len potvrdenie o odoslaní formuláru. Bankové účty platiteľov DPH budú od 1. januára 2022 verejne dostupné na webstránke Finančnej správy.

Čo s bankovým účtom, ktorý sa načítal z XML do formuláru, ale subjekt ho nepoužíva na podnikanie s DPH?

Účet, ktorý subjekt nepoužíva na podnikanie s DPH, je potrebné vymazať kliknutím na „Odobrať účet“.

Ako zistím aký bankový účet eviduje daňový úrad pri mojej spoločnosti?

Bankové účty platiteľov DPH budú od 1. januára 2022 verejne dostupné na webstránke Finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy.

Môžem formulár na oznámenie bankového účtu vyplniť sám, bez použitia XML, ktorý mi zaslala Finančná správa?

Áno, je to možné. XML má len uľahčiť prácu s vypĺňaním, nie je nevyhnutné ho použiť.

Súvisiace články