Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Martina Ivanová Michaleková

Martina Ivanová Michaleková

Kvalita podnikateľského prostredia je téma, ktorá ma zaujíma už od školských čias. Preto sa snažím v článkoch spracovávať dôležité fakty, či už pre podnikateľov, alebo širokú verejnosť.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Minimálna mzda od 1.1.2024 – výpočet, čistá minimálna mzda, hodinová minimálna mzda, stupne náročnosti

Minimálna mzda od 1.1.2024 – výpočet, čistá minimálna mzda, hodinová minimálna mzda, stupne náročnosti

21. novembra 2023

V našom článku sa venujeme výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročností, zvýšeniu odvodov od januára 2024, zvýšeniu príplatkov za neštandardnú prácu, ale aj negatívnemu dopadu zvyšovania minimálky na zamestnanosť.

peniaze v ruke

Minimálnu mzdu definuje zákon o minimálnej mzde

Podľa zákona č. 663/2007 Z.z. je minimálna mzda suma pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou za každú odpracovanú hodinu zamestnancom. Minimálna mzda sa môže vzťahovať na mesačnom mzdu pri plnom úväzku, alebo na hodinovú sadzbu. Suma za každú odpracovanú hodinu predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Zamestnancovi odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky dni, patrí minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Zamestnancovi patrí minimálna (mesačná) mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

  Od 1.1.2024 je minimálna (mesačná mzda) zamestnanca 750 €

  Táto mesačná mzda prislúcha 1. stupňu náročnosti práce. Niektoré povolania však majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov. V Zákonníku práce podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. existuje 6 stupňov náročnosti práce. Nájdete tam presné znenia zákonov, ktoré hovoria o všetkých aspektoch pracovného pomeru.

  Minimálna mzda pre rok 2024 podľa stupňa náročnosti práce

  Zamestnávatelia musia poskytovať zamestnancovi minimálnu mzdu prislúchajúcu pre konkrétny stupeň náročnosti práce a tak sa výsledná mesačná a hodinová minimálna mzda určuje prislúchajúcim koeficientom. Podrobný prehľad uvádzame v tabuľke nižšie.

  Minimálna mzda 2024 – 1. stupeň náročnosti práce – 750 €

  Pre 1. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 750 € mesačne. Minimálna hodinová mzda je 4,31 €. Ide napríklad o tieto pracovné pozície: pomocný pracovník, upratovačka, skladník, dokladač tovaru, operátor výroby.

  Minimálna mzda 2024 – 2. stupeň náročnosti práce – 866 €

  Pre 2. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 866 € mesačne. Minimálna hodinová mzda je 4,977 €. Ide napríklad o tieto pracovné pozície: sanitárny pracovník v zdravotníctve, administratívny pracovník, predavač, pokladník

  Minimálna mzda 2024 – 3 stupeň náročnosti práce – 982 €

  Pre 3. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 982 € mesačne. Minimálna hodinová mzda je 5,644 €. Ide napríklad o tieto pracovné pozície: účtovník, zdravotná sestra, obchodný zástupca, ekonóm, elektrikár, vodič autobusu,

  Minimálna mzda 2024 – 4. stupeň náročnosti práce – 1098 €

  Pre 4. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 1098 € mesačne. Minimálna hodinová mzda je 6,31 €. Ide napríklad o tieto pracovné pozície: hlavný účtovník, nižšia manažérska úroveň, inštruktor autoškoly, vedúci prevádzky,

  Minimálna mzda 2024 – 5. stupeň náročnosti práce – 1214 €

  Pre 5. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 1214 € mesačne. Minimálna hodinová mzda je 6,97 €. Ide napríklad o tieto pracovné pozície: stredná manažérska úroveň, obchodný manažér, manažér výroby, všeobecný lekár

  Minimálna mzda 2024 – 6. stupeň náročnosti práce – 1330 €

  Pre 6. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 1330 € mesačne. Minimálna hodinová mzda je 7,644 €. Ide napríklad o tieto pracovné pozície: výkonný a generálny riaditeľ

  Minimálna mzda v čistom pre rok 2024

  Uvedená minimálna mzda pre rok 2024 a teda 750 € je suma uvádzaná v hrubom. Potom po odpočítaní daní a odvodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 616,50€. Konečná výška čistej mzdy však závisí aj od toho, koľko má zamestnanec detí a či podpísal nezdaniteľnú časť základu dane. Aspoň trochu pozitívnou správou je, že väčšinou aj daňové zaťaženie je minimálne, oproti ľuďom ktorí zarábajú viac.

  Ak zamestnávateľ odpočíta z hrubej mzdy všetky povinné odvody, na výplatnej páske zamestnanec nájde položku čistá mzda. To ale nemusí znamenať, že tieto peniaze mu aj reálne budú vyplatené. zamestnancovi môžu byť zrazené ďalšie zrážky ako napríklad:

  • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie tzv. tretí pilier, ak v ňom zamestnanec je,
  • suma za stravné, ktorou prispieva zamestnanec na stravné lístky podľa ich hodnoty,
  • zrážky za iné vymoženosti v práci, ako napríklad telefón a auto na súkromné účely, alebo dodatočné vzdelanie pre zamestnanca, ale napr. aj exekúcie.

  Minimálna mzda v hrubom pre rok 2024

  Pojem hrubá mzda je pomerne často používaným výrazom a to nielen v súvislosti s ponukami práce, pričom rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou je pomerne veľký. Jednoducho povedané, hrubá mzda je cena práce, ktorú zaplatí zamestnávateľ zamestnancovi za prácu, ktorá ešte nie je znížená o dane a odvody.

  Výška daní a odvodov sa vyrátava práve z tejto sumy, teda zo sumy v hrubom. Táto suma je riadne zakotvená v pracovnej zmluve, avšak nepredstavuje výšku nákladov zamestnávateľa na celkovú cenu práce.

  Do hrubej mzdy, ktorú si nájde zamestnanec na výplatnej páske môžu byť zarátané aj ďalšie položky, ako sú napríklad príplatky za prácu nadčas, príplatok za sviatky a pod.

  Superhrubá minimálna mzda v roku 2024 – cena práce pre zamestnávateľa

  Hrubá mzda nie je konečným nákladom zamestnávateľa na zamestnanca. Pri výpočte nákladov zamestnávateľa sa berú do úvahy okrem hrubej mzdy aj výška zaplatených odvodov zamestnávateľom.

  Superhrubú mzdu vypočítame jednoduchým vzorcom a to súčtom hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tieto odvody predstavujú zo strany zamestnávateľa sadzbu 35,20% .

  V ilustračnom príklade si uvedieme koľko reálne stojí zamestnanec zamestnávateľa od 1.1.2024 s hrubou mzdou 750 €.

  Výpočet: 750 € x 35,20%  = 264 € – odvody zamestnávateľa

  Cena práce v našom príklade je: 750 € (hrubá mzda) + 264 € (odvody zamestnávateľa) = 1014 €

  Reálne stojí zamestnávateľa zamestnanec s minimálnou mzdou 1014 €.

  Hodinová minimálna mzda pre rok 2024

  Podľa zákona o minimálnej mzde predstavuje minimálna hodinová sadzba 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

  A teda výpočet vyzerá nasledovne: 750 € x 1/174 = 4,310 €

  S touto sumou môžu rátať zamestnanci, ktorí majú pracovný fond 40 hodín týždenne a pracujú v 1. stupni náročnosti práce. Táto suma je zároveň akýmsi odrazovým mostíkom pre výpočet minimálnych mzdových nárokov aj pre ďalšie stupne náročnosti práce.

  Najčastejšie sa stretávame so 40 hodinovým pracovným časom za týždeň, no niektoré povolania sú vykonávané v kratšom pracovnom čase. Môže ísť napríklad o:

  • dvojzmennú prevádzku, kde zamestnanec odpracuje maximálne 38 a ¾ hodín týždenne,
  • trojzmennú alebo nepretržitú prevádzku kde odpracuje maximálne 37 a pol hodiny,
  • alebo pri povolaniach, kde hrozí riziko zdravotného poškodenia a to v trvaní maximálne 33 a pol hodiny týždenne.

  Ak zamestnanec odpracuje menej ako 40 hodín týždenne, jeho minimálna hodinová sazdba sa zvyšuje, určí sa pomerne. Výpočet pre jednotlivé kratšie pracovné časy uvádzame v tabuľke nižšie.

  Zvýšenie minimálnej mzdy prinesie aj zvýšenie sociálnych a zdravotných odvodov

  Zvýšením minimálnej mzdy sa úmerne zvyšujú aj výdavky zamestnávateľa na zamestnancov. Vyššie budú odvody platené zamestnávateľom aj zamestnancom. V tejto časti článku sa budeme venovať minimálnym sociálnym a zdravotným odvodom, ktoré budú musieť zamestnávatelia ale aj zamestnanci po novom platiť.

  O nových sumách odvodov rozhodla priemerná mzda za predchádzajúci rok, ktorá predstavovala sumu 1304 € mesačne. Od budúceho roka tak vzrastie aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50 € na 652 € mesačne. Prehľadné porovnanie odvodov uvádzame v tabuľke nižšie. Z tabuľky vidíme, že celkovo narastú odvody minimálne o takmer 22 €.

  Zvýšením minimálnej mzdy sa zvyšujú aj príplatky za prácu

  Zvyšovať sa budú príplatky v neštandardnom čase a to za prácu cez víkend alebo nočné smeny. Sumy minimálneho mzdového nároku zodpovedajú práci zamestnanca pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase.

  Nočná práca je vymedzená časovým rozpätím a to od 22:00 do 06:00. Pokiaľ zamestnanec pracuje napríklad 10 alebo 12 hodín, nie celá smena spadá do nočnej práce.

  Príklad: Ak zamestnanec nastúpi do práce o 20.00 a končí o 8:00, za nočnú prácu sa považuje iba 8 hodín z odpracovaných 12.

  Prehľadné porovnanie mzdových príplatkov za rok 2023 a 2024 uvádzame v tabuľke nižšie.

  Doplatok k minimálnej mzde od 1.1.2024

  Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

  Pri výpočte doplatku k minimálnej mzde sa nezahŕňa mzda za:

  • neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku ( 96 ods. 3)
  • mzda za prácu nadčas ( 121)
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok ( 122)
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu ( 122a)
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu ( 122b)
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu ( 123)
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce ( 124)

  Minimálna mzda sa podľa zákona zvyšuje každý rok

  Na Slovensku poznáme dve formy ustanovenia minimálnej mzdy. Tou prvou je dohoda medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov a druhá forma je tzv. zákonný automat. Ak sa medzi zástupcami nedosiahne dohoda o výške minimálnej mzdy, na rad prichádza Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky. Ak sa však ani táto rada nedohodne na výške minimálnej mzdy pre nasledujúci rok, minimálna mzda sa určuje zákonom.

  Suma mesačnej minimálnej mzdy tak bude predstavovať 57%  priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok dva roky spätne.

  Porovnanie vývoja minimálnej a priemernej mzdy uvádzame v tabuľke.

  Do roku 2022 rozhodoval o výške minimálnej mzdy zákonný automat. Tento rok bol historicky druhý, kedy sa na minimálnej mzde dohodli zástupcovia a teda suma minimálnej mzdy na rok 2024 je o 6 € vyššia než by bola na základe zákonného automatu.

  Zvyšovanie minimálnej mzdy má aj negatívny dopad

  Od roku 2013 rástla minimálna mzda doteraz dvakrát rýchlejšie ako produktivita práce a o 50% rýchlejšie ako priemerná mzda. Výrazne prevýšila životné minimum, čo v súčasnosti predstavuje jeho trojnásobok. Tento trend zvyšujúcej sa minimálky so sebou prináša aj negatíva a to predovšetkým pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v ekonomicky zaostávajúcich regiónoch.

  Podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) by sa namiesto zvyšovania minimálnej mzdy mala zaviesť odpočítateľná položka na sociálne odvody nízkopríjmových zamestnancov. INESS upozorňuje, že do dnešného dňa prišli v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy o prácu desiatky tisíc ľudí, čo sa odráža vo fakte, že dnes máme na Slovensku 16 okresov, kde je miera nezamestnanosti  vyššia ako 10%.

  Faktom je, že zamestnávatelia jednoducho nemajú peniaze na to, aby dokázali plniť politický marketing.

  Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

  Vláda, odborári a zástupcovia zamestnávateľov sa 21.8.2023 na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na výške minimálnej mzdy pre rok 2024.  Historicky sa druhýkrát dohodli na vyššej sume, ako určuje zákonný automat. V prípade ak by zástupcovia nedospeli k dohode, výška minimálnej mzdy by podľa automatu predstavovala 57% priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok 2022, teda sumu 744 € za mesiac v hrubom. Oproti roku 2023 stúpla minimálna mzda o 7,14 % a v roku 2025 sa predpokladá na úrovni okolo 800 €.

  Budúci vývoj minimálnej mzdy

  Ministerka by chcela ísť v budúcnosti cestou rastu príplatkov a znižovania celkového objemu príplatkov pre zamestnancov a teda aj znižovania pracovného času v neštandardných pracovných časoch.

  V najbližších mesiacoch sú taktiež naplánované ďalšie diskusie, kde predmetom rokovania bude Európska smernica o primeraných minimálnych mzdách a jej transpozičnom procese tejto obrovskej smernice do našej legislatívy. V rámci tejto smernice je zadefinovaný istý referenčný rámec o tom ako by mala byť zadefinovaná minimálna mzda na úrovni členských štátov Európskej únie a aké by mala zohľadňovať kritéria tak, aby sme mohli hovoriť o dôstojnej minimálnej mzde.

  Ešte dôležitejší je však akčný plán, ktorý bude musieť byť vypracovaný každou členskou krajinou, ktorý bude transponovať túto smernicu a ktorý navrhne to, ako dosiahnuť 80%tné pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Na Slovensku je to pokrytie asi 25%, z toho zhruba 8% tvoria zamestnanci verejného sektora. Čiže v súkromnom sektore, v priemysle je to zhruba 17-18% zamestnancov pokrytých kolektívnymi zmluvami. Tu chce vláda dosiahnuť úroveň 80%. Tento akčný plán zásadne ovplyvní nie len výšku minimálnej mzdy, ale úroveň miezd ako takých naprieč všetkými odvetviami priemyslu.

  Minimálna mzda v Európskej únii

  Minimálna mzda v Európskej únii sa líši od krajiny k krajine, pretože každá členská krajina má svoje vlastné nariadenia a politiky týkajúce sa minimálnej mzdy. Európska únia nespresňuje presné hodnoty minimálnej mzdy, ale stanovuje určité minimálne normy a zásady týkajúce sa pracovných práv a podmienok.

  Minimálna mzda v rôznych krajinách EÚ je rôzna v závislosti od ekonomickej situácie, životných nákladov a politickej vôle vlády. Niektoré krajiny majú vysokú minimálnu mzdu, zatiaľ čo iné majú nižšie minimálne mzdy. Niektoré krajiny majú aj regionálne rozdiely v minimálnej mzde.

  Najvyššie minimálne mzdy v Európskej únii má Luxembursko (2 508 €), Holandsko (1 995 €) a Nemecko (1 987 €). Najnižšie minimálne mzdy má naopak Lotyšsko (620 €), Rumunsko (604 €) a Bulharsko (399 €).

  V Rakúsku, Fínsku, Švédsku, Dánsku, a Nórsku minimálna mzda nie je stanovená zákonom . V týchto krajinách stanovujú minimálne zárobky pre jednotlivé profesie kolektívne zmluvy.

  Zhrnutie

  V súčasnosti je naša minimálne mzda na úrovni Chorvátska, teda 700 €. V rámci Európskej únie je na tom najlepšie Luxembursko, kde sa minimálna mzda blíži k trojnásobku tej našej. V tomto rebríčku sme na treťom mieste od konca.

  Do budúcna požadujú odborári preformulovať súčasný ekonomický model a systém národného hospodárstva, ktorý bol podľa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej doteraz posledné tri dekády postavený na politike nízkych miezd, na lákaní priamych zahraničných investícií a na vysokom počte odpracovaných hodín. Tento ekonomický model sa už vyčerpal a ak na ňom budeme naďalej zotrvávať, tak to bude ťahať mzdy ku dnu. Preto podľa nej ak nedôjde k zmenám ekonomického modelu, ktorý bude predstavovať oveľa vyššiu mieru diverzifikácie v rámci národného hospodárstva, v oveľa vyššej miere inovácií a investícií, vo vyššej miere modernizácie a podpore odvetví s vyššou pridanou hodnotou, tým pádom s vyššou mierou produktivity práce a tým pádom aj s generovaním vyšších miezd tak potom budeme naďalej uviaznutí v pasci nízkych príjmov.

  Na druhej strane je dôležitá aj podpora, alebo ochota zamestnancov organizovať sa a kolektívne vyjednávať, pretože to je nástroj na to, ako dosiahnuť lepšie pracovné podmienky a tým aj vyššie mzdy priamo v mieste pracoviska.

  Autor článku:

  kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
  Martina Ivanová Michaleková

  zakladateľ efektívnejšie.sk

  Kvalita podnikateľského prostredia je téma, ktorá ma zaujíma už od školských čias. Preto sa snažím v článkoch spracovávať dôležité fakty, či už pre podnikateľov, alebo širokú verejnosť.

  Zdieľať článok:

  Zdieľať článok:

  Otázky a odpovede k minimálnej mzde

  Čo je to minimálna mzda?

  Minimálna mzda  je minimálna suma pre zamestnanca odmeňovaného za týždenný pracovný čas 40 hodín. Ak zamestnanec odpracuje menej ako 40 hodín, patrí mu mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Výšku minimálnej mzdy upravuje Zákon č. 663/2007 Z.z.

  Ako rástla minimálna mzda na Slovensku?

  Historicky sa výška minimálnej mzdy určovala zákonným automatom, teda predstavovala 57% priemernej mesačnej nominálnej mzdy za predchádzajúci rok. Posledné dva roky určila výšku minimálnej mzdy Hospodárska a sociálna rada SR a to v sume vyššej ako určuje zákonný automat. V roku 2022 bola minimálna mzda vo výške 646€, v roku 2023 predstavovala sumu 700€ a v roku 2024 bola odklepnutá suma 750€, čím si zamestnanci prilepšia o 50€ v hrubom.

  Aká bude minimálna mzda v čistom v roku 2024?

  Výška minimálnej čistej mzdy bude v roku 2024 okolo 616,50€. Konečná výška čistej mzdy však závisí aj od toho, koľko má zamestnanec detí a či podpísal nezdaniteľnú časť základu dane.

  Aká bude minimálna mzda v hrubom v roku 2024?

  Minimálna suma pri 40 hodinovom pracovnom čase bude 750 eur v hrubom. Do hrubej mzdy, ktorú si nájde zamestnanec na výplatnej páske môžu byť zarátané aj ďalšie položky, ako sú napríklad príplatky za prácu nadčas, príplatok za sviatky a pod.

  Aká bude superhrubá minimálna mzda v roku 2024? (Cena práce pre zamestnávateľa)

  Superhrubú mzdu vypočítame jednoduchým vzorcom a to súčtom hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tieto odvody predstavujú zo strany zamestnávateľa sadzbu 35,20%.

  Aká bude hodinová minimálna mzda v roku 2024?

  Podľa zákona o minimálnej mzde predstavuje minimálna  hodinová sadzba 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Výsledná suma sa zaokruhľuje na tri desatinné miesta.

  A teda výpočet vyzerá nasledovne: 750 € x 1/174 = 4,310 € (platí pre 1. stupeň náročnosti práce).

  O koľko sa zvýšia odvody v roku 2024 kvôli nárastu minimálnej mzdy?

  Keďže o nových sumách odvodov rozhoduje priemerná mzda za predchádzajúci rok, vzrastie tak  aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50€ na 652€ mesačne. Minimálne sociálne odvody sa zvýšia o 15,41€, zdravotné odvody porastú o minimálne 6,51€. Dokopy si na odvodoch priplatíme o 21,92€ viac oproti roku 2023.

  Zvýšia sa pri zvýšení minimálnej mzdy aj príplatky za prácu?

  Áno, keďže príplatky za prácu sú po novom naviazané na minimálnu mzdu. Tieto príplatky  sú ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy a teda zo sumy 750€ na rok 2024. Podrobný prehľad príplatkov za konkrétne peňažné plnenia nájdete v článku vyššie.

  Ako sa bude vyvíjať minimálna mzda v budúcnosti?

  Isté je, že zvyšovať sa bude aj v nasledujúcich rokoch. Hovorí o tom zákon o minimálnej mzde z roku 2007, v ktorom je uvedené, že výška minimálnej mzdy sa musí každým rokom zvyšovať povinne. V roku 2025 sa predpokladá na úrovni okolo 800€. Vláda taktiež v budúcnosti plánuje vypracovať akčný plán, ktorý bude transponovať obrovskú smernicu o primeraných minimálnych mzdách, kde bude zadefinovaná minimálna mzda na úrovni členských štátov EÚ.

  Aká je definícia minimálnej mzdy podľa zákona č. 663/2007 Z.z.?

  Podľa zákona č. 663/2007 Z.z. je minimálna mzda suma pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.

  Vzťahuje sa minimálna mzda na mesiac alebo na hodinu?

  Minimálna mzda sa môže vzťahovať na mesačnom mzdu pri plnom úväzku, alebo na hodinovú sadzbu.

  Aká minimálna mzda prináleží zamestnancovi, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky dni?

  Zamestnancovi odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky dni, patrí minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

  V akom prípade zamestnancovi prináleží plná suma minimálnej mesačnej mzdy?

  Zamestnancovi patrí minimálna (mesačná) mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

  Aký zákon upravuje minimálnu mzdu?

  Minimálnu mzdu upravuje Zákon č. 663/2007 Z.z.

  Aká je minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti?

  Pre 1. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 750 € mesačne.

  Aká je minimálna mesačná mzda pre 2. stupeň náročnosti?

  Pre 2. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 866 € mesačne.

  Aká je minimálna mesačná mzda pre 3. stupeň náročnosti?

  Pre 3. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 982 € mesačne.

  Aká je minimálna mesačná mzda pre 4. stupeň náročnosti?

  Pre 4. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 1098 € mesačne.

  Aká je minimálna mesačná mzda pre 5. stupeň náročnosti?

  Pre 5. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 1214 € mesačne.

  Aká je minimálna mesačná mzda pre 6. stupeň náročnosti?

  Pre 6. stupeň náročnosti práce platí v roku 2024 minimálna mzda vo výške 1330 € mesačne.

  Aká je minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti?

  Minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti je 4,31 €.

  Aká je minimálna hodinová mzda pre 2. stupeň náročnosti?

  Minimálna hodinová mzda pre 2. stupeň náročnosti je 4,977 €.

  Aká je minimálna hodinová mzda pre 3. stupeň náročnosti?

  Minimálna hodinová mzda pre 3. stupeň náročnosti je 5,644 €.

  Aká je minimálna hodinová mzda pre 4. stupeň náročnosti?

  Minimálna hodinová mzda pre 4. stupeň náročnosti je 6,31 €.

  Aká je minimálna hodinová mzda pre 5. stupeň náročnosti?

  Minimálna hodinová mzda pre 5. stupeň náročnosti je 6,97 €.

  Aká je minimálna hodinová mzda pre 6. stupeň náročnosti?

  Minimálna hodinová mzda pre 6. stupeň náročnosti je 7,644 €.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku?

  Nie, nezahŕňa.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde mzda za prácu nadčas?

  Nie, nezahŕňa.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok?

  Nie, nezahŕňa.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu?

  Nie, nezahŕňa.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu?

  Nie, nezahŕňa.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu?

  Nie, nezahŕňa.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce?

  Nie, nezahŕňa.

  Z čoho vychádza výpočet hodinovej minimálnej mzdy v roku 2024?

  Podľa zákona o minimálnej mzde predstavuje minimálna  hodinová sadzba 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Výsledná suma sa zaokruhľuje na tri desatinné miesta.

  Aká bude minimálna hodinová sadzba pre rok 2024 pri skrátených pracovných časoch?

  Ak zamestnanec odpracuje menej ako 40 hodín týždenne, jeho hodinová sadzba sa určuje pomerne. Pri týždennom pracovnom čase 38,75 hod – 4,449 €, pri 37,5 hodinovom pracovnom čase 4,597 € a pri 33,5 hodinách bude mať minimálna hodinová sadzba výšku 5,146 €

  Čo rozhoduje o výške minimálnych odvodov na rok 2024?

  Keďže o nových sumách odvodov rozhoduje priemerná mzda za predchádzajúci rok, vzrastie tak  aj minimálny vymeriavací základ zo súčasných 605,50€ na 652€ mesačne.

  O koľko sa zvýšia odvody do socialnej poisťovne v roku 2024 kvôli nárastu minimálnej mzdy?

  Minimálne sociálne odvody sa zvýšia o 15,41€.

  O koľko zvýši nárast minimálnej mzdy odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2024?

  Zdravotné odvody porastú o minimálne 6,51€. Dokopy si na odvodoch priplatíme o 21,92€ viac oproti roku 2023.

  Zvýšia sa pri zvýšení minimálnej mzdy aj príplatky za prácu?

  Áno, keďže príplatky za prácu sú po novom naviazané na minimálnu mzdu. Tieto príplatky  sú ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy a teda zo sumy 750€ na rok 2024. Podrobný prehľad príplatkov za konkrétne peňažné plnenia nájdete v článku vyššie.

  Aké budú doplatky k minimálnej mzde od 1.1.2024?

  Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

  Zahŕňa sa pri výpočte doplatku k minimálnej mzde neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku?

  Nie, nezahŕňa. Nezahŕňa sa ani práca vo sviatok, práca za nadčas, práca cez víkend, nočná práca a ani kompenzácia za sťažený výkon práce.

  O koľko % sa zvýši minimálna mzda v roku 2024 oproti roku 2023?

  Zvýši sa o 7,14 %.

  Bude sa minimálna mzda zvyšovať aj v budúcnosti?

  Isté je, že zvyšovať sa bude aj v nasledujúcich rokoch. Hovorí o tom zákon o minimálnej mzde z roku 2007, v ktorom je uvedené, že výška minimálnej mzdy sa musí každým rokom zvyšovať povinne. V roku 2025 sa predpokladá na úrovni okolo 800€. Vláda taktiež v budúcnosti plánuje vypracovať akčný plán, ktorý bude transponovať obrovskú smernicu o primeraných minimálnych mzdách, kde bude zadefinovaná minimálna mzda na úrovni členských štátov EÚ.

  Akú výšku minimálnej mzdy majú krajiny EÚ?

  Súvisiace články