Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Ako zistiť, či má spoločnosť splnenú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) v Obchodnom registri?

Ako zistiť, či má spoločnosť splnenú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) v Obchodnom registri?

07. septembra 2021

Údaje o konečných užívateľov výhod spoločnosti nie sú verejne dostupné na www.orsr.sk. Je ale možné ich overiť cez štatistický úrad – register právnických osôb.

ruky ukazujú na zošit s textom

Je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR?

Áno, prostredníctvom Registra právnických osôb je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR. Register právnických osôb poskytuje aj službu Poskytovanie údajov o konečných užívateľoch výhod na právne účely, v prípade ak spoločnosť potrebuje preukázať zápis KUV pred subjektom, ktorý vyžaduje oficiálne potvrdenie zápisu.

Ako zistím, či má spoločnosť zapísaného KUV v ORSR?

Na overenie, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri slúži nasledovný postup.

1. Choďte na webstránku registra právnických osôb rpo.statistics.sk a kliknite na „Pokračovať bez prihlásenia“ (Registrácia ani prihlásenie nie je nutné)

zadanie rpo.statistics.sk do prehliadača a kliknutie na pokračujte bez prihlásenia

 

2. Zadajte IČO alebo meno právnickej osoby a kliknite „Vyhľadať“

zadanie ICO alebo názov subjektu a kliknutie na Vyhľadať

 

3. V údajoch o spoločnosti by mal byť v strednej časti uvedený „Konečný užívateľ výhod“. Ak v údajoch o spoločnosti nie je časť „Konečný užívateľ výhod“, spoločnosť nemá zapísaného konečného užívateľa výhod.

screenshot webstránky statistics.sk - konečný užívateľ výhod

Čo robiť ak spoločnosť nemá splnenú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod v ORSR?

V prípade, ak spoločnosť nemá túto povinnosť ešte splnenú, je potrebné požiadať o zápis konečného užívateľa výhod registrový súd. Naša spoločnosť poskytuje službu zápisu KUV do ORSR. Ak chcete zápis vybaviť sami, potrebujete občiansky preukaz s čipom, čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Kompletný postup a informácie o podaní zápisu KUV nájdete na webstránke Slovensko.sk – Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod. V skratke ide o nasledovný postup:

  1. Vypísanie formulára na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe FUZKUV
  2. Podpísanie vypísaného formulára elektronickým podpisom, napríklad cez portál Qesportal.sk (pred tým zep.disig.sk).
  3. Podanie podpísaného návrhu cez Slovensko.sk – Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod
  4. Informáciu o vybavení podania (potvrdenie o zápise konečných užívateľoch výhod) obdržíte na email, ktorý ste zadali pri návrhu a tiež do elektronickej schránky Slovensko.sk.

Povinnosť zapísať KUV do ORSR majú všetky subjekty zapísané v Obchodnom registri

Povinnosť dodatočného zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) do ORSR majú všetky spoločnosti, ktoré vznikli pred 1.11.2018. Subjekty, ktoré boli do ORSR zapísané po tomto dátume, zapísali KUV povinne už pri založení spoločnosti do ORSR.

Majitelia webstránok pozor – zmena legislatívy ohľadom cookies!

Sú údaje o konečnom užívateľovi súčasťou výpisu z Obchodného registra?

Nie, údaje o konečných užívateľov výhod spoločnosti nie sú súčasťou výpisu z obchodného registra. Údaje KUV neobsahuje žiadny typ výpisu z obchodného registra. Ani oficiálny výpis z ORSR použiteľný na právne účely, ktorý je možné získať napríklad na Slovenskej pošte alebo u notára. Ani elektronický výpis z ORSR dostupný na www.orsr.sk neobsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod.

Subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS) konečného užívateľa výhod do ORSR nezapisujú

Vyplýva to z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, podľa ktorého „Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.“

Založenie spoločnosti s.r.o.

169 €

vrátane poplatku

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k článku

Je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR?

Áno, prostredníctvom Registra právnických osôb je možné zistiť, či má spoločnosť zapísaného konečného užívateľa výhod v ORSR.

Ako sa dá zistiť, či má spoločnosť zapísaného KUV v ORSR?

Je potrebné vyhľadať subjekt v registri právnických osôb rpo.statistics.sk, kde je konečný užívateľ výhod uvedený.

Čo robiť ak spoločnosť nemá splnenú povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod v ORSR?

V prípade, ak spoločnosť nemá túto povinnosť ešte splnenú, je potrebné požiadať o zápis konečného užívateľa výhod registrový súd. Naša spoločnosť poskytuje službu zápisu KUV do ORSR.

Sú údaje o konečnom užívateľovi súčasťou výpisu z Obchodného registra?

Nie, údaje o konečných užívateľov výhod spoločnosti nie sú súčasťou výpisu z Obchodného registra.

Je zápis KUV do ORSR povinný aj pre spoločnosti, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Nie, nie je.

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.