Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Vláda schválila novelu zákona o účtovníctve, podnikateľom sa zjednoduší elektronické archivovanie účtovníctva

Vláda schválila novelu zákona o účtovníctve, podnikateľom sa zjednoduší elektronické archivovanie účtovníctva

26. augusta 2021

Dátum účinnosti novely zákona o účtovníctve navrhuje rezort financií na 1. januára 2022. Novela prinesie dve hlavné zmeny. Prvou je možnosť jednoduchšej elektronickej archivácie účtovných dokumentov, druhou je rozšírenie povinnosti zverejňovať účtovné závierky na všetky právnické osoby.

farebné zakladače letia do laptopu

Novela umožní skenovať účtovné dokumenty bez použitia zaručenej konverzie

Pri prevádzaní dokumentov z papierovej do elektronickej podoby je aktuálne nutná zaručená konverzia. Novela umožní dokumenty skenovať bez nutnosti použitia zaručenej konverzie. Práve zaručená konverzia bola bariérou pre podnikateľov, kvôli ktorej ostávali pri papierovej archivácii.

Zaručenú konverziu totiž môžu vykonávať len oprávnené osoby (napr. pošta, advokáti alebo notári) a táto služba je spoplatnená. Zaručená konverzia spôsobuje aj administratívnu záťaž.

Novelou sa umožňuje uchovávanie účtovnej dokumentácie aj priamo v účtovnom systéme podnikateľov

V analýze vplyvov tejto novely na podnikateľské prostredie sa uvádza, že sa účtovná jednotka môže rozhodnúť riešiť povinnosť zabezpečenia archivácie účtovnej dokumentácie priamo v účtovnom systéme napríklad modulom archivácie alebo certifikáciou účtovnej dokumentácie časovou pečiatkou.

Ak budú chcieť spoločnosti zaoberajúce sa účtovným softvérom zabezpečiť svojim klientom elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie, budú musieť prispôsobiť účtovný softvér napr. o moduly archivácie a zabezpečiť tiež ochranu účtovných dokladov.

Elektronická archivácia pomôže podnikateľom, účtovníkom, ale aj kontrolným inštitúciám

Ako povedal štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík, Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok.“

Aj ja osobne dúfam, že sa firmy nenechajú odradiť potrebnými zmenami v procesoch pri prechode na elektronickú archiváciu a prejdú z papierovej archivácie na elektronickú. Digitalizácia je nevyhnutnou súčasťou efektívnejšieho podnikania.

Vo verejnej časti registra účtovných závierok budú všetky právnické osoby

Novela zvýši transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok, keďže budú do verejnej časti registra účtovných závierok zaradené všetky právnické osoby. Ministerstvo financií uviedlo, že to okrem väčšej transparentnosti pomôže napríklad aj pri analýze dát či vyhodnocovaní finančnej kondície jednotlivých subjektov.

Účtovné závierky za rok 2021 ešte dotknuté subjekty nebudú musieť zverejniť, keďže ako sa uvádza v predkladacej správe. „Zmena pri zverejňovaní účtovných dokumentov vo verejnej časti registra sa bude uplatňovať na účtovné dokumenty ukladané za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2022 a neskôr.“

Povinnosť zverejniť účtovnú závierku budú mať teda napríklad aj občianske združenia

Ako uvádza dôvodová správa k rozšíreniu povinnosti zverejnenia účtovných závierok pre všetky právnické osoby, „Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie.“

Fyzické osoby – podnikatelia naďalej nemajú povinnosť zverejniť účtovnú závierku

V neverejnej časti registra majú zostať účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb. V tomto ohľade sa nemení aktuálne znenie zákona o účtovníctve.

Z pohľadu transparentnosti podnikateľského prostredia je podľa môjho osobného názoru škoda, že napr. živnostníci (fyzické osoby – podnikatelia) stále nemajú povinnosť zverejniť svoju účtovnú závierku a nezmení to ani aktuálna novela. Podnikatelia, ale aj potenciálni zákazníci, si tak nemôžu overiť finančnú dôveryhodnosť svojich potenciálnych obchodných partnerov. Tak ako je to napríklad možné overiť ú obchodných spoločností vďaka www.finstat.sk.

Na obsah výročných správ občianskych združení a neziskových organizácií budú jasne zadefinované pravidlá

Zmeny pocítia aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Ako uviedlo Ministerstvo financií. „Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom budú tieto pravidlá jasné zadefinované.“

Novela zákona o účtovníctve bola 25. augusta 2021 schválená vládou

Ako uviedlo Ministerstvo financií na svojej webovej stránke, novela zákona o účtovníctve, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2022, bola v stredu 25. augusta 2021 schválená vládou. O zmenách bude ešte rozhodovať parlament. Legislatívny proces LP/2021/256, tak vstúpil do ďalšej fázy. K dispozícii je aj sprievodná dokumentácia k danému legislatívnemu procesu.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k novele zákona o účtovníctve

Kedy by mal nadobudnúť účinnosť novelizovaný zákon o účtovníctve?

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2022.

Bude vďaka novele možné uchovávať účtovné doklady v elektronickej podobe jednoduchšie?

Áno, vďaka odstráneniu povinnosti použiť zaručenú konverziu sa zjednoduší elektronická archivácia účtovníctva.

Bude nutné skenovať dokumenty s použitím tzv. zaručenej konverzie?

Nie, použitie zaručenej konverzie nebude potrebné.

Akým spôsobom bude zabezpečené, že nedošlo k modifikácii účtovného dokladu pri prevode z listinnej podoby do elektronickej podoby, ak sa nepoužije zaručená konverzia?

Zaručená konverzia by sa mala nahradiť inými prostriedkami, ktoré zabezpečia vysoký stupeň zabezpečenia účtovného záznamu proti jeho modifikácii pri prevode z listinnej podoby do elektronickej podoby.

Majú všetky právnické osoby povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok?

Áno, od 1.1.2022 majú všetky právnické osoby povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok.

Má občianske združenie povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok?

Áno, od 1.1.2022 má občianske združenie túto povinnosť.

Majú pozemkové spoločenstvá povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok?

Áno, od 1.1.2022 majú pozemkové spoločenstvá túto povinnosť.

Majú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok?

Áno, od 1.1.2022 majú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov túto povinnosť.

Majú živnostníci (fyzické osoby – podnikatelia) povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok?

Nie, živnostníci (fyzické osoby – podnikatelia) aj naďalej túto povinnosť nemajú.

Súvisiace články