Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Podnikateľské príbehy > Lektorka Mindfulness Marta Dömöková: Mindfulness je prospešný v práci, podnikaní, ale aj v bežnom živote

Lektorka Mindfulness Marta Dömöková: Mindfulness je prospešný v práci, podnikaní, ale aj v bežnom živote

03. novembra 2021

V rozhovore s lektorkou Mindfulness Martou Dömökovou sa dozviete čo je to Mindfulness, ako dokáže Mindfulness znížiť stres a že sa dá robiť formálne – meditáciou, ale aj neformálne -uvedomovaním si toho, čo práve robíme pri bežných činnostiach.

žena sedí na balkóne a všímavo pije kávu

Moja osobná skúsenosť s mindfulness

Lektorku Mindfulness Martu Dömökovú poznám od roku 2019, keď som sa pravidelne zúčastňoval jej pondelkových Mindfulness stretnutí. Bola jeseň 2019 a prípravy na projekt zápisu KUV do ORSR vrcholili. Dolaďoval sa systém na vybavovanie objednávok, rozbiehal sa predaj cez telefonických operátorov.

Bolo to naozaj veľmi hektické obdobie a pondelkové Mindfulness stretnutia boli pre mňa výraznou pomocou. Asi vďaka nim ma hneď prvý pracovný deň úplne neodrovnal, ale každý pondelok po práci som načerpal energiu a pokoj na dobré fungovanie na celý pracovný týždeň.

Je síce pravda, že formálnej meditácii sa nevenujem, snažím sa ale vnášať neformálne techniky Mindfulness (všímavosť) do bežného života. Mindfulness chvíľky zažívam veľmi intenzívne aj pri otužovaní.

Možno sa niekedy stáva aj Vám, že si napríklad spravíte kávu, o chvíľu sa pozriete do šálky, že sa idete napiť a šálka je prázdna. Ani si nepamätáte, že ste kávu vypili. Evidentne ste neboli prítomný, keď ste kávu pili, mysľou Vám prúdili rôzne myšlienky, Váš „autopilot“ chytil šálku a kávu ste vypili. Bez toho, aby ste sa sústredili na jej chuť, vôňu, alebo vôbec na to, že ju pijete. Vďaka Mindufulnessu a jeho neformálnym technikám si viete vychutnať každú šálku kávy.

Ak Vás mindfulness zaujme, odporúčam Vám sledovať aj Martinu Facebook stránku Mindfulness na každý deň.

Skúšobné online stretnutie mindfulness zadarmo

S Martou sme sa dohodli, že návštevníkom efektívnejšie.sk ponúkne skúšobné online stretnutie zadarmo. Ideálna príležitosť pre tých, čo by si radi mindfulness nezáväzne vyskúšali.

Ak máte záujem, pri prihlásení na stretnutie na jej webstánke Mindfulness na každý deň uveďte, že ste z efektívnejšie.sk.

Ale poďme už na rozhovor s Martou, ktorá nám bližšie porozpráva o mindfulness.

Čo je to vlastne mindfulness?

Mindfulness, po slovensky všímavosť, je zámerné venovanie pozornosti tomu, čo sa práve deje, všetkými zmyslami. Uvedomujeme si to, čo vidíme, cítime a počujeme. Sme si vedomí svojich telesných pocitov, myšlienok a emócií. Jednoducho sme plne prítomní, tu a teraz. Bez nutného hodnotenia, či je to dobré alebo zlé.

Ako deti, u nich je táto schopnosť úplne prirodzená. A je prirodzená aj u nás, dospelých, len ju trochu oslabuje naša túlavá myseľ. Veľkú časť dňa sme totiž myšlienkami niekde inde, či už v minulosti alebo budúcnosti.

Jedna harvardská štúdia odhalila, že zhruba 47 percent času sme stratení v myšlienkach. Pravidelným tréningom môžeme svoju schopnosť všímavosti obnoviť a posilniť. Môžeme to robiť takzvanou formálnou praxou, to znamená sadnúť si a meditovať alebo pestovať všímavosť pri bežných aktivitách, ako je pitie kávy. Môžeme si tak naplno vychutnať svoju šálku kávy.

Ako si sa Ty dostala k mindfulness a prečo Ťa tak zaujal?

S meditáciou a mindfulness som sa zoznamovala postupne. Keď som mala šestnásť rokov, žila som s rodičmi v Japonsku a mala som možnosť vyskúšať si prvú meditáciu. Vtedy som z nej bola veľmi sklamaná, lebo som sa celý čas nudila, tŕpli mi nohy a všetko ma bolelo. Postupne som sa k meditácii vracala vždy, keď som zažívala ťažšie obdobie. Priebežne som si čítala knihy o meditácii a budhizme.

No skutočný prelom nastal, keď som prechádzala vyhorením a vtedy som si povedala, že nestačí si o meditácii iba čítať, ale treba si sadnúť a meditovať. Zároveň som sa v tom čase zoznámila so sekulárnou podobou mindfulness, ktorá je ideologicky oddelená od budhizmu a je stavaná pre bežného človeka, ktorý chodí do práce a nemá čas venovať sa celé dni a hodiny meditácii ako mnísi v kláštore. Zaujalo ma, že nejde iba o meditáciu, ale že bdelá pozornosť nadobudnutá počas meditácie sa dá praktizovať kdekoľvek a kedykoľvek, aj pri bežných činnostiach ako je pitie kávy, cesta do práce, alebo umývanie riadov.

Po absolvovaní kurzu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) sa moja prax všímavosti viac ustálila a doteraz mi pomáha predchádzať ďalšiemu vyhoreniu, žiť spokojnejší život a robiť lepšie rozhodnutia. Je to ako systém včasného varovania. Oveľa skôr si uvedomujem, že som unavená a že si potrebujem oddýchnuť. Viem si robiť prestávky a tiež dokážem lepšie spracovávať stres a emócie. Neuveriteľne mi to tiež pomáha, keď sa potrebujem na niečo sústrediť.

Je mindfulness pre všetkých?

Mindfulness alebo všímavosť, je naša vrodená schopnosť. Takže pokiaľ dýchame a vnímame seba a ostatných, je to pre nás úplne prirodzené. Pokiaľ ide o tréning tejto schopnosti, v určitej forme by to bolo určite prínosom pre všetkých. Môžete začať kratšími meditáciami, napríklad 10 – 20 minút a takzvanou neformálnou praxou – čiže uvedomovaním si toho, čo práve robíte  – napríklad jedenie či sprchovanie sa.

Ak by ste chceli absolvovať intenzívnejší kurz, ktorý prináša rýchlejšie a trvácnejšie výsledky, ako napríklad 8-týždňový kurz MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Znižovanie stresu pomocou všímavosti), lektor vám v úvodnej konzultácii povie, či je tento kurz pre vás v danom čase vhodný.

Mindfulness sa vyučuje v rôznych vekových kategóriách, od detí, cez dospelých až po seniorov. Existujú aj špecializované programy pre ľudí s depresiami a úzkosťou, pre pacientov s rakovinou, či kurzy zamerané na všímavé jedenie. Mindfulness sa uplatňuje v rôznych oblastiach – kurzy pre širokú verejnosť, na pracovisku, v nemocniciach, či v školstve. V Spojenom Kráľovstve sa mindfulness vyučuje na školách a dokonca aj v parlamente.

V čom môže pomôcť mindfulness? Dokáže mindfulness meditácia znížiť stres?

V súčasnosti existuje obrovské množstvo výskumov o prínosoch mindfulness. Základným štandardom pre tieto výskumy je 8-týždňový program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), ktorý zostavil profesor Jon Kabat-Zinn v roku 1979 na lekárskej fakulte Massachusettskej univerzity v USA. Podľa výskumov, všímavosť môže mať veľmi pozitívny vplyv na náš život. Je dokázané, že znižuje stres, úzkosť a depresiu. Zlepšuje našu koncentráciu, odolnosť a pamäť.

Praktizovanie všímavosti a jednotlivých cvičení tiež podporuje imunitu a zlepšuje kvalitu spánku. Ľudia, ktorí praktizujú všímavosť, sa cítia pokojnejší a šťastnejší, majú lepšie vzťahy a prežívajú väčší pocit spokojnosti a pohody v živote. Pravidelná prax všímavosti nám pomáha budovať si psychickú odolnosť a lepšie zvládať náročné situácie. Meditácia všímavosti môže byť pre naše zdravie a pohodu rovnako dôležitá ako výživné jedlo a pravidelné cvičenie.

Aký je rozdiel medzi mindfulness meditáciou a inými meditáciami?

Na svete je mnoho druhov meditácie. Niektoré sa praktizujú s hudbou, iné v tichu. Pri niektorých druhoch meditácií sa využíva vizualizácia. Takisto cieľ meditácie môže byť rozdielny. Treba povedať, že žiadna meditácia nie je lepšia, ani horšia. Najlepšie je vyskúšať si rôzne typy meditácií a rozhodnúť sa pre tú, ktorá vám najviac sedí.

Pri meditácii všímavosti (mindfulness meditácii) trénujeme pozornosť. Meditácia sa robí v tichu, nepoužíva sa pri nej hudba ani žiadne špeciálne zvuky. Meditácia sa môže robiť v sede, ľahu, stoji alebo chôdzi. Pri meditácii všímavosti obvykle zameriavame pozornosť na určitý objekt, napríklad dych alebo telo. A zakaždým, keď si uvedomíme, že sme myšlienkami niekde inde, vrátime pozornosť naspäť k vopred vybranému objektu. Takto si trénujeme „sval všímavosti“.

Už samotné uvedomenie si, že sme pozornosťou niekde inde, je všímavosť. Pri meditácii môžeme zameriavať pozornosť postupne na dych, telo, telesné pocity, zvuky, myšlienky a emócie. Keď už je meditujúci trochu vytrénovaný, nemusí zameriavať pozornosť na vopred vybraný objekt, ale praktizuje takzvanú otvorenú pozornosť. A uvedomuje si objavovanie sa a miznutie rôznych javov, ako sú zvuky, telesné pocity, či myšlienky.

Je mindfulness len o meditácii?

Mindfulness obvykle praktizujeme v rámci takzvanej formálnej a neformálnej praxe. Formálna prax je vlastne meditácia, ako ju poznáme – v sede, v ľahu, stoji či chôdzi.

Neformálna prax je uvedomovanie si toho, čo práve robíme pri bežných činnostiach, ako je jedenie, umývanie riadu, či pitie čaju.

Ako využiť mindfulness v práci?

Pomocou meditácie všímavosti si trénujeme myseľ a pozornosť. Dá sa to prirovnať k tréningu tela pri fyzickom cvičení. Pri tréningu mysle pracujeme na skrotení jej tendencie túlať sa do budúcnosti a minulosti a venovať viac pozornosti prítomnému okamihu. To nám pomôže lepšie sa sústrediť, byť efektívnejší a kreatívnejší. Lepšie zvládať náročné situácie a riešiť problémy. Pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. Mindfulness podporuje aj kvalitnejší spánok, čo prispeje k tomu, aby sme sa cítili oddýchnutejší a v lepšej nálade. Praktizovanie všímavosti môže tiež podporiť medziľudské vzťahy a zlepšiť komunikáciu na pracovisku.

Všímavosť nám pomáha lepšie vnímať seba a svoje potreby a postarať sa o to, aby sme boli počas pracovného dňa viac v pohode a menej v strese.

V súčasnosti zamestnávatelia aj na Slovensku ponúkajú ako benefit pre svojich zamestnancov vzdelávanie v oblasti duševného zdravia, jogu a meditácie. V krajinách, kde sú mindfulness techniky už dobre etablované je bežné, že zamestnanci sa môžu zúčastňovať mindfulness tréningov. Ponúkajú ich aj také spoločnosti ako Google, Nike, Apple, General Mills či Goldman Sachs.

Vedia podnikatelia využiť mindfulness?

Určite áno. Podnikanie v sebe nesie riziko. Podnikateľ nedostane každý mesiac na účet garantovanú sumu. Ak má podnikateľ firmu a zamestnancov, nesie zodpovednosť aj za nich a ich rodiny. Je preto veľmi užitočné poznať a zvládať náročné emócie ako strach či hnev a kultivovať podporné emócie a stavy ako radosť, súcit či vďačnosť. Mindfulness nám pomáha byť psychicky odolnejší a to je pri podnikaní veľkou výhodou.

Odporučíš nám nejaké knihy o mindfulness?

V súčasnosti je veľa kníh o mindfulness aj v slovenčine alebo češtine. Na prvom mieste by som odporučila knihu „Život samá pohroma“ od zakladateľa programu MBSR Jon Kabat-Zinna. Pre úplných začiatočníkov by mohla byť vhodná kniha od Brendy Salgado „Mindfulness pre začiatočníkov“. Dobrou knihou je tiež „Všímavost“ od Dannyho Penmana a Marka Williamsa.

Asi najznámejšou osobnosťou mindfulness je tvorca programu MBSR Jon Kabat-Zinn. Ako ho vnímaš?

Jon Kabat-Zinna vnímam ako jedného z najväčších učiteľov mindfulness a umenia života. Lebo mindfulness nie je iba technika, ale je to spôsob života. Ak s tým raz začneš a chytí Ťa to, môže Ti to zmeniť celý život. K lepšiemu. Jon Kabat-Zinn dokázal sprostredkovať učenie, ktoré bolo predtým spojené s budhizmom a jogou, pre široké spektrum ľudí, bez ohľadu na náboženské vyznanie či rasu. Každý môže praktizovať mindfulness.

Poznajú Slováci mindulness? Má mindfulness na Slovensku zázemie?

Mindfulness je na Slovensku stále relatívne nový pojem. Čoraz viac ľudí však už má nejakú skúsenosť so všímavosťou alebo o nej aspoň počuli. Ale zatiaľ sa u nás nedá hovoriť o mainstreame, ako je to napríklad v USA, či niektorých západoeurópskych krajinách.

Minulý rok sme spolu s kolegami mindfulness lektormi a lektorkami založili Mindfulness inštitút Slovensko. Cieľom inštitútu je vytvorenie odbornej platformy pre šírenie mindfulness programov medzi odbornou a laickou verejnosťou, ako aj združovanie a profesionálny rozvoj certifikovaných lektorov mindfulness programov.

Chcel by som sa venovať mindfulness, aké mám možnosti?

Určite by som odporučila zúčastniť sa mindfulness kurzu pod vedením skúseného certifikovaného mindfulness lektora/lektorky. Pre začiatok je užitočné tiež vyskúšať niektorú z mnohých mobilných aplikácií (pokiaľ viem, zatiaľ iba v iných jazykoch), alebo vyskúšať si meditácie podľa kníh.

Myslím, že nezvládnem meditovať, môžem sa aj tak venovať mindfulness?

Najskôr to treba vyskúšať. Pre začiatok stačí aj 5-10 minút meditácie, napríklad zameranej na dýchanie. Postupne môžeš čas meditácie predlžovať na 15, 20, či 30 minút. Je lepšie mať menšie ciele a ísť na to postupne. Zo začiatku pomôže meditovať podľa nahrávky alebo s lektorom. V skupine to ide ľahšie, lebo sa všetci môžu navzájom podporiť. Súčasťou skupinových meditácií je aj zdieľanie a diskusia, v rámci ktorej Ťa lektor môže povzbudiť a usmerniť.  Ako hovorí obľúbená učiteľka meditácie Sharon Salzberg: „Ak dýchaš, môžeš meditovať“.

Ak ale niekomu meditácia naozaj nejde, môže sa mindfulness venovať neformálnou formou. Tak, že bude všímavosť a uvedomovanie vnášať do bežných činností ako je pitie kávy, jedenie, alebo aj umývanie zubov.

Je mindfulness viazaný na nejaké náboženstvo?

Moderná forma mindfulness, ako sa vyučuje napríklad v rámci programu MBSR nie je viazaná na žiadne náboženstvo. Ako som spomínala, je to tréning pozornosti, ktorý je podporený poznatkami z oblasti neurovedy, medicíny, psychológie a pedagogiky.

Ak niekto naozaj nemá čas na meditáciu, čo má robiť?

Existuje jedno zenové príslovie: „Mal by si sa venovať meditácii 20 minút denne, pokiaľ nie si príliš zaneprázdnený. V tom prípade by si mal meditovať hodinu denne.“ Pravidelná meditácia totiž naozaj prináša pokoj a znižuje stres. A je to tiež otázka priorít. Čomu venujem prioritu? Čo tak urobiť seba a svoju duševnú rovnováhu prioritou?

Ak naozaj nemáš čas na meditáciu, skús si ráno, predtým ako vstaneš z postele, sadnúť na jednu minútu. A vnímaj svoje telo, svoj dych. Až potom sa postav a venuj ďalším činnostiam. Ak toto zvládneš, budeš schopný sedieť len tak, bez akejkoľvek aktivity aj 3 minúty a dlhšie.

Ako vniesť mindfulness do bežného života?

Odporučila by som najskôr skúsiť si vytvoriť čas a priestor na pravidelnú formálnu meditáciu. Môže to byť meditácia v sede, body scan v ľahu, či meditácia v chôdzi. Bdelú pozornosť tak potom môžeme využívať v bežnom živote, napríklad pri jedení, pití čaju, či varení 😊.

Výhodou mindfulness je, že s trochou praxe sa dá robiť kedykoľvek a kdekoľvek. Napríklad aj počas cesty vo verejnej doprave.

Autor článku:

burgundy favicon efektívnejšie
Mgr. Martin Jurkovič
Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdroje článku:

Mindfulnessnakazdyden.sk

Zdieľať článok:

Súvisiace články