Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Účtovníctvo a dane > Finančná správa bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami obojsmerne elektronicky cez Slovensko.sk

Finančná správa bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami obojsmerne elektronicky cez Slovensko.sk

25. októbra 2021

BRATISLAVA – 25.10.2021: Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a úradné dokumenty im bude finančná správa zasielať na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

logo a text Finančná správa

Komunikácia zo strany finančnej správy sa od 1. 1. 2022 nebude uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov ďalšie opatrenie, ktoré im uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi. V súčasnosti naplno pracuje na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti. Po novom sa už od 1.1. 2022 nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade so zákonom o e-Governmente.

Daňovníci by si mali nastaviť notifikácie o novej správe v schránke Slovensko.sk

Daňovníci si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zasielaním oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy. Vďaka notifikáciám sa nebudú musieť pravidelne prihlasovať do ÚPVS Slovensko.sk, aby si skontrolovali, či im neprišla úradná zásielka z daňového úradu.

Rýchly návod na nastavenie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS

Po prihlásení sa na Slovensko.sk je potrebné otvoriť elektronickú schránku s prijatými správami. Následne je vľavo v menu položka „Nastavenia“, na ktorú je potrebné kliknúť. Potom kliknúť na „Nastavenia oznámení“ vľavo a na danej karte nastaviť email/telefónne číslo, kde si želáte zasielať notifikácie o novej správe.

Čo v prípade, ak daňový subjekt nemá schránku ÚPVS aktivovaná na elektronické doručovanie?

V prípade že daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, bude zabezpečené vyhotovenie listinného rovnopisu a doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. Ide o službu „Centrálne úradné doručovanie“.

Právnické osoby majú schránku aktivovanú na doručovanie automaticky, živnostníci majú možnosť voľby

V súvislosti s doručovaním a aktiváciou elektronickej schránky na doručovanie je dôležité podotknúť, že podnikatelia právnické osoby (spoločnosti s.r.o., akciové spoločnosti, …) majú schránky automaticky aktivované na doručovanie a budú sa im teda správy z Finančnej správy doručovať elektronicky a nie poštou.

Podnikatelia živnostníci (fyzické osoby podnikatelia), schránku nemajú automaticky aktivovanú schránku na doručovanie a majú teda možnosť voľby. Buď si schránku aktivujú na doručovanie a budú sa im správy z Finančnej správy doručovať elektronicky, alebo si schránku neaktivujú na doručovanie a budú aj naďalej dostávať zásielky z daňového úradu poštou.

Touto zmenou teda odpadne nutnosť prevziať si úradný dokument z daňového úradu na pošte

Daňovníci navyše získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

Obojsmerná elektronická komunikácia do 31. 12. 2021 funguje iba pre oblasť spotrebných daní

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je „splatiť“ klientom dlh z minulosti a zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu.

Tlačovú správu o zmene komunikácie zverejnila Finančná správa na svojej webstránke

Správa bola publikovaná na webstránke Finančnej správy v článku Meníme spôsob komunikácie s klientmi dňa 25.10.2021.

Tlačová správa Finančnej správy na stiahnutie

Audiozáznam k tlačovej správe (30 s)

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Mária Kučeríková
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak ste sa v článku nedozvedeli všetky informácie, ktoré potrebujete, s radosťou nás kontaktujte

Otázky a odpovede k článku

Čo znamená obojsmerná komunikácia s Finančnou správou?

Doteraz fungovala úradná komunikácia s Finančnou správou len jednosmerne, teda daňové subjekty doručovali daňovému úradu formuláre, podania a žiadosti elektronicky. Od 1. 1. 2022 bude môcť aj Finančná správa komunikovať smerom k daňovým subjektom elektronicky a nie len listinným spôsobom. Elektronická komunikácia tak bude obojsmerná.

Ako doteraz komunikovala Finančná správa smerom k daňovým subjektom?

Do 31. 12. 2021 bolo jedinou možnosťou listinné doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty.

Čo v prípade, ak daňový subjekt nemá schránku ÚPVS aktivovaná na elektronické doručovanie?

Ak daňový subjekt nemá aktivovanú schránku na Slovensko.sk, nič sa pre neho od 1.1.2022 nezmení.

V prípade Slovenskej pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom prevzatia, ako je to pri zásielkach cez ÚPVS Slovensko.sk?

Daňový subjekt obdrží do schránky Slovensko.sk „Oznámenie o doručení správy“, ktoré je povinný elektronicky prevziať do 15 kalendárnych dní. Dňom doručenia je deň, kedy daňový subjekt elektronicky prevezme doručenku k správe.

Čo ak daňový subjekt neprevezme správu Finančnej správy doručenú cez ÚPVS Slovensko.sk?

Do 31. 12. 2021 bolo jedinou možnosťou listinné doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty.

Súvisiace články