Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Je potrebné nahlásiť pri výmene občianskeho preukazu jeho nové číslo Obchodnému registru?

Je potrebné nahlásiť pri výmene občianskeho preukazu jeho nové číslo Obchodnému registru?

03. januára 2023

Aktualizácia 24. augusta 2023: Od 7. júla 2023 nie je podľa zákona potrebné oznamovať Obchodnému registru zmenu čísla občianskeho preukazu.

ľudia sú na úrade

Nové číslo občianskeho preukazu nie je nutné oznamovať Obchodnému registru

Novelou zákona o Obchodnom registri zo 7. 7. 2023 bola do zákona doplnená veta: „údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti sa do obchodného registra nezapisujú, ak ide o občana Slovenskej republiky.“

Tým sa prakticky zrušila povinnosť ohlasovať zmenu čísla občianskeho preukazu Obchodnému registru.

Číslo občianskeho preukazu sa do Obchodného registra zapisovalo pri konečnom užívateľovi výhod (KUV)

Podľa § 2 odsek 3 zákona o obchodnom registri sa do obchodného registra pri právnickej osobe zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti.

Ak ste menili občiansky preukaz kvôli zmene trvalého pobytu alebo iných údajov, je potrebné zmeny nahlásiť Obchodnému registru

Osoby v spoločnosti (spoločníci, konatelia, … ) sú povinní mať v Obchodnom registri zapísané aktuálne osobné údaje. Pri zmene mena alebo trvalého pobytu je teda potrebné nahlásiť túto zmenu Obchodného registru. Pri zmene údajov je potrebné uhradiť súdny poplatok 33 €.

Naša spoločnosť realizuje zmenu údajov v ORSR za cenu 89 € s DPH, vrátane súdneho poplatku 33€.

Je vízia, že bude register fyzickým a právnických osôb prepojení, aby sa pri zmene údajov v registri fyzických osôb tieto automaticky aktualizovali v registri právnických osôb, je však otázne kedy dôjde k naplneniu tejto vízie.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdroje článku:

Zákon o obchodnom registri

 

Zdieľať článok:

Potrebujete k téme zápisu občianskeho preukazu do Obchodného registra viac informácií? S radosťou ma kontaktujte.

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k zápisu čísla občianskeho preukazu do Obchodného registra

Je potrebné nahlásiť pri výmene nové číslo občianskeho preukazu Obchodnému registru?

Nie, v prípade že ido občana Slovenskej republiky, číslo OP nie je potrebné zapísať a teda nehrozí ani pokuta.

Zapisuje sa číslo občianskeho preukazu do Obchodného registra?

Číslo občianskeho preukazu sa do Obchodného registra zapisuje len pri zahraničných osobách.

Hrozí za nenahlásenie zmeny občianskeho preukazu do Obchodného registra pokuta?

Nie, nehrozí.

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.