malé logo efektivnejsie.sk

Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Spoločnosť s.r.o. > Je potrebné nahlásiť pri výmene občianskeho preukazu jeho nové číslo Obchodnému registru?

Je potrebné nahlásiť pri výmene občianskeho preukazu jeho nové číslo Obchodnému registru?

03. januára 2023

Podľa zákona to potrebné je, podľa našej praxe a vyjadrení Okresných súdov ale za nenahlásenie nového čísla občianskeho do Obchodného registra pokuta nehrozí.

ľudia sú na úrade

Prečo odporúčam neriešiť povinnosť oznámenia nového OP Obchodnému registru?

Naša spoločnosť ponúka službu zápisu nového OP do ORSR. Aj napriek tomu odporúčam neriešiť túto povinnosť a to z nasledovných dôvodov:

  1. Mojim princípom a cieľom je šetriť podnikateľom peniaze. Myslím si, že riziko pokuty je priam neexistujúce.
  2. Chcem podnikateľom šetriť čas, ktorý by museli venovať riešeniu tejto záležitosti.
  3. Nechcem svojim zákazníkom vnucovať služby, ktoré naozaj nepotrebujú.
  4. Nechcem zahlcovať súdnych úradníkov týmito, podľa mňa, nepodstatnými podaniami.

Číslo občianskeho preukazu sa do Obchodného registra zapisuje pri konečnom užívateľovi výhod (KUV)

Podľa § 2 odsek 3 zákona o obchodnom registri sa do obchodného registra pri právnickej osobe zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti.

Pri výmene OP je teda potrebné podať návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod. Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva cez elektronickú službu Slovensko.sk. K podaniu je potrebné pripojiť návrhový formulár FUZKUV.

Hrozí za nenahlásenie zmeny občianskeho preukazu pokuta?

Podľa zákona áno. Registrový súd môže uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom. Podľa zákona sú fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis nových údajov.

Bude Obchodný register nenahlásenie zmeny čísla OP aj reálne pokutovať?

Podľa našich informácií nie.

Keďže realizujeme veľké množstvo zmien v ORSR, pýtali sme sa jednotlivých súdov, či budú nenahlásenie zmeny OP pokutovať. Odpovede sa rôznili od toho, že pokuty udeľujú len na základe výzvy Ministerstva spravodlivost. Iné súdy uviedli, že nemajú informáciu, že sa bude táto daná vec pokutovať. Iné spomínali, že na to nemajú kapacity.

Podľa nášho predpokladu nemajú výmenu občianskeho preukazu Okresné súdy ani odkiaľ zistiť, aby boli schopní odhaliť fakt, že zmenu OP podnikateľ neohlásil.

Pokuty za zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra z roku 2019 sa udeľujú až teraz, aj tým sa dá predísť

Firmy sa na nás koncom roka 2022 začali obracať s tým, že obdržali výzvu z Okresného súdu na podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod, keďže pri ich spoločnosti ešte nefiguruje. V opačnom prípade im bude udelená pokuta 3310 EUR. Okresné súdy teda riešia v roku 2022 povinnosť, ktoré bolo nutné splniť do konca roka 2019. Firmám teda nechali naozaj dostatočné množstvo času na splnenie tejto povinnosti. A ponúkajú im aj možnosť vyhnúť sa pokute, ak si povinnosť teraz splnia.

A to sa jedná o oveľa väčšie porušenie zákona, tieto firmy vôbec neuviedli konečného užívateľa výhod do Obchodného registra.

Text výzvy pokuta konečný užívateľ výhod

Podania na zápis údajov o novom občianskom preukaze do ORSR zbytočne zahlcujú súdy

Koncom septembra 2022 sme realizovali viac ako 2500 podaní zápisov identifikačných údajov do ORSR. Asi 500 týchto podaní stále nie je vybavených z dôvodu, že túto povinnosť riešilo obrovské množstvo spoločností a súdni úradníci absolútne nestíhajú vybavovať dané podania. Výrazne dlhšie trvá aj zápis zmien v spoločnostiach a tiež založenie nových spoločností s. r. o. Taká istá situácia, keď sme v roku 2019 realizovali viac ako 3000 podaní na zápis konečného užívateľa výhod.

Podľa môjho názoru, podávanie tak nepodstatných podaní, ako je zápis nového číslo OP do ORSR zbytočne zahlcuje Okresné súdy a doplácajú na to aj iné dôležité podania, ktoré sú kvôli tomu vybavené neskôr.

Nové číslo občianskeho preukazu Vám v prípade Vášho záujmu do ORSR zapíšeme

Ak aj napriek istému odporučeniu na šetrenie Vašej energie a peňazí a teda neriešenie zápisu nového čísla OP do ORSR, chcete číslo OP pri konečnom užívateľovi zapísať, môžete sa na nás obrátiť.

Cena za zápis je 39 € s DPH.

Ak ste menili občiansky preukaz kvôli zmene trvalého pobytu dôležité je nahlásiť Obchodnému registru zmena trvalého pobytu

Povinnosť oznámenia trvalého pobytu ORSR vnímam ako dôležitejšiu, nakoľko je trvalý pobyt zobrazený aj online na www.orsr.sk a jeho aktuálnosť je dôležitá.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdroje článku:

Zákon o obchodnom registri

 

Zdieľať článok:

Potrebujete k téme zápisu občianskeho preukazu do Obchodného registra viac informácií? S radosťou ma kontaktujte.

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k zápisu čísla občianskeho preukazu do Obchodného registra

Je potrebné nahlásiť pri výmene nové číslo občianskeho preukazu Obchodnému registru?

Podľa zákona to potrebné je, podľa našej praxe a vyjadrení Okresných súdov ale za nenahlásenie nového čísla občianskeho do Obchodného registra pokuta nehrozí.

Zapisuje sa číslo občianskeho preukazu do Obchodného registra?

Číslo občianskeho preukazu sa do Obchodného registra zapisuje pri konečnom užívateľovi výhod (KUV).

Ako je povinnosť zápisu čísla občianskeho preukazu do Obchodného registra ustanovená zákonom?

Podľa § 2 odsek 3 zákona o obchodnom registri sa do obchodného registra pri právnickej osobe zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti.

Ako zapísať údaje nového OP do Obchodného registra pri výmene OP?

Pri výmene OP je teda potrebné podať návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Ako sa podáva návrh na zápis údajov o novom občianskom preukaze do Obchodného registra?

Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva cez elektronickú službu Slovensko.sk.

Aký formulár sa prikladá pri ohlasovaní nového občianskeho preukaze do Obchodného registra?

K podaniu je potrebné pripojiť návrhový formulár FUZKUV.

Hrozí za nenahlásenie zmeny občianskeho preukazu do Obchodného registra pokuta?

Podľa zákona áno. Registrový súd môže uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom. Podľa zákona sú fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis nových údajov.

Aká pokuta hrozí za nenahlásenie zmeny občianskeho preukazu do Obchodného registra?

Zákon stanovuje pokutu vo výške 3 310 EUR.

Bude Obchodný register nenahlásenie zmeny čísla OP aj reálne pokutovať?

Podľa našich informácií nie.

Keďže realizujeme veľké množstvo zmien v ORSR, pýtali sme sa jednotlivých súdov, či budú nenahlásenie zmeny OP pokutovať. Odpovede sa rôznili od toho, že pokuty udeľujú len na základe výzvy Ministerstva spravodlivost. Iné súdy uviedli, že nemajú informáciu, že sa bude táto daná vec pokutovať. Iné spomínali, že na to nemajú kapacity.

Podľa nášho predpokladu nemajú výmenu občianskeho preukazu Okresné súdy ani odkiaľ zistiť.

Pokutoval Obchodný register nezapísanie samotného konečného užívateľa výhod?

Podľa našich informácií nie. Niektoré okresné súdy aktuálne len vyzývajú firmy, ktoré si túto povinnosť nesplnili, aby tak učinili.

Aký je postup pri zápise čísla nového občianskeho preukazu do Obchodného registra?

  1. Vyplniť formulár na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod – FUZKUV
  2. Podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod Slovensko.sk
  3. Čakať na potvrdenie o zápise, alebo na oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu.
  4. Skontrolovať si zápis konečného užívateľa cez register právnických osôb.

Súvisiace články

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Povinnosti po založení spoločnosti s. r. o.

Pri zakladaní spoločnosti s.r.o. je potrebné myslieť na rôzne povinnosti, ktoré sú späté so vznikom nového subjektu. Niektorým činnostiam sa môžete venovať už počas čakania na zápis do Obchodného registra.