malé logo efektivnejsie.sk

Kto viac vie, môže podnikať

logo efektívnejšie

Autor článku:

Mgr. Martin Jurkovič

Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdroje článku:

🏠 Domov > Blog > Legislatíva > Nová zákonná povinnosť spoločností zapísať rodné číslo do obchodného registra

Nová zákonná povinnosť spoločností zapísať rodné číslo do obchodného registra

09. júna 2021

AKTUALIZÁCIA 12. apríla 2022: Na www.orsr.sk pribudla informácia, či osoby spoločníkov v spoločnosti majú alebo nemajú zapísané všetky požadované identifikačné údaje. Pri väčšine firiem sa pri spoločníkoch zobrazuje červené „x“. To aktuálne nie je problém, keďže do 31.5.2022 si Ministerstvo vnútra údaje doplní samo.

muž drží dokumenty a nad hlavou ma grarfiku žiaroviek

Prečo je pri spoločníkoch červené „X“ a pri konateľoch zelené „OK“?

Do 30.9.2020 nebol identifikačný údaj (rodné číslo / IČO ) pri osobách spoločníkov povinný a teda ho spoločnosti do ORSR nezapisovali. Identifikačný údaj konateľov ale bol vždy povinným údajom, takže ho spoločnosti museli pri menovaní konateľa do ORSR zapísať. Z tohto dôvodu je pri spoločníkoch informácia, že „Osoba NEMÁ zapísané všetky požadované údaje“ a pri konateľoch informácia, že „Osoba MÁ zapísané všetky požadované údaje“.

NAJDÔLEŽITEJŠIA INFORMÁCIA – povinnosť aktuálne netreba riešiť

Do 31. 5. 2022 si Ministerstvo vnútra rodné čísla spoločníkov doplní samo a bude o tom spoločnosti informovať prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk.

Dá sa predpokladať, že po úspešnom doplnení rodných čísiel, sa pri spoločníkoch na www.orsr.sk zobrazí aj „zelené OK“.

 

Zadajte svoj email a pusťte túto povinnosť z hlavy

Zadajte svoj email a my Vás budeme informovať, aby ste mali túto záležitosť na 100% v poriadku. Budeme Vás informovať:

  1. Keď vláda schváli novelu => novela schválená
  2. Pripomenieme Vám danú záležitosť v priebehu júna, keď budú rodné čísla doplnené. Pripravíme návod na overenie, že Ministerstvo získalo údaje Vašej firmy a povinnosť máte splnenú.

Z akého dôvodu sa ustanovila táto zákonná povinnosť?

Daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Podľa hovorcu ministerstva spravodlivosti Peter Bubla, ,,Doplnenie rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby je dôležité pre jednoznačnú identifikáciu osoby v informačnom systéme a je potrebné práve pre možnosť preberania relevantných údajov o danej osobe z iných informačných systémov verejnej správy,“.

Koho sa týka a koho sa netýka daná povinnosť?

Kľúčovým je dátum založenia spoločnosti, či nastal pred alebo po 30.9.2020.

Spoločnosti založené po 30.9.2020

Spoločnosti, ktoré boli založené po 30.9.2020 majú danú povinnosť splnenú, keďže od 1.10.2020 sú tieto údaje povinnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Spoločnosti založené pred 1.10.2020

Pred 30.9.2020 bolo síce možné zapísať pri vzniku spoločnosti rodné číslo konateľa, formulár ale nedovoľoval zapísať rodné číslo spoločníka. Všetky spoločnosti, ktoré vznikli pred 1.10.2020, si teda danú povinnosť musia dodatočne splniť a rodné číslo doplniť.

Do kedy je potrebné splniť si túto zákonnú povinnosť?

Aktuálne je stanovený termín 30.9.2022

V zákone sa hovorí o dvoch termínoch. Pôvodný termín 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022, avšak po 30.9.2021 nebude možné zapísať iné zmeny v spoločnosti bez doplnenia rodného čísla. Toto obmedzenie nevnímame ako reálne obmedzenie, pretože spoločnosť s.r.o. môže rodné číslo doplniť súčasne so zápisom iných zmien do obchodného registra a tak „zabiť dve muchy jednou ranou“.

Je ale potrebné spomenúť, že ak si spoločnosť danú povinnosť nesplní do 30.9.2022, hrozí jej pokuta 3 310 €.

Novela zákona o obchodnom registri účinná od 1.12.2021 povinnosť výrazne zmenila

Novela zákona o obchodnom registri nadobudla účinnosť 1.12.2021 a vďaka nej budú údaje automaticky doplnené Ministerstvom vnútra, ak bude pri spoločnosti možné logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri.

V novele sa tiež píše:

„O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné pre danú vykonať.“

Ak spoločnosť toto oznámenie neobdrží, keďže automatické doplnenie údajov v jej prípade nebolo možné, musí si povinnosť splniť sama.

Ako je aktuálne možné si splniť túto zákonnú povinnosť?

Aktuálne je možné splniť si túto povinnosť len prostredníctvom formuláru na zápis zmien o spoločnosti, ktorý je spätý so súdnym poplatkom 33 €.

Zápis preto aktuálne neodporúčame, pretože vďaka novele budú údaje doplnené Ministerstvom, resp. zápis bez súdneho poplatku.

Je potrebné zapísať do ORSR aj číslo občianskeho preukazu alebo pasu?

Povinnosť zapísať do ORSR číslo občianskeho preukazu alebo pasu majú len osoby, ktoré nemajú pridelené rodné číslo. Ide teda o cudzincov, ktorý nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky povinnosť zapísať číslo OP resp. pasu nemajú.

Naše odporúčanie – rodné číslo zatiaľ nezapisujte

Odporúčame danú povinnosť zatiaľ neriešiť. A to z nasledovných dôvodov:

  1. Novela zákona o obchodnom registri bola schválená a vďaka nej prebehne automatizované doplnenie údajov v réžii Ministerstva vnútra, alebo v prípade nemožnosti automatizovaného doplnenia, zápis bez súdneho poplatku 33€.
  2. Na zápis je ešte dostatok času a zákonnú povinnosť je možné si splniť spolu so zápisom iných zmien do obchodného registra.

Iní odporúčajú vyriešiť danú povinnosť čím skôr

Riešenie čím skôr odôvodňujú skutočnosťou, že hrozí zopakovanie situácie, aká bola na prelome rokov 2019 a 2020, kedy povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod zablokovala Okresné súdy. Na Okresnom súde Bratislava I v tomto období trvalo vybavenie aj iných podaní aj dva alebo tri mesiace.

Kolaps súdov v druhej polovici roka 2022 je pravdepodobný. Z dôvodu očakávaného kolapsu hlavne neodporúčame naplánovať si zápis novej spoločnosti a zápis zmien v existujúcich spoločnostiach na toto obdobie. Bez ohľadu na to, či si danú povinnosť Vaša spoločnosť splní, výrazné zdržanie ovplyvní úplne všetky podania.

Podľa zákona je potrebné do 30. septembra 2022 podať návrh na zápis rodného čísla. Nie je teda podstatné, či bol aj zápis zo strany Okresného súdu vybavený. Povinnosť sa považuje za splnenú podaním návrhu. Ak by ste si teda aj nechali riešenie tejto povinnosti na poslednú chvíľu, v prípade kolapsu súdov si len počkáte na vybavenie zápisu s oneskorením. Pokuta pri podaní návrhu do 30.9.2022 nehrozí.

Záver – s riešením počkajte a my sa tiež pokúsime vyriešiť za Vás túto povinnosť zadarmo

Odporúčame určite počkať, keďže prebehne automatizované doplnenie údajov Ministerstvom vnútra a zrušenie poplatkovej povinnosti 33 €. Splnenie tejto povinnosti viete tiež spojiť so zápisom inej zmeny vo Vašej spoločnosti s.r.o.

Autor článku:

kruhová fotografia Mgr. Martin Jurkovič
Mgr. Martin Jurkovič

zakladateľ efektívnejšie.sk

Ako podnikateľ viem, že v podnikaní je kľúčové ovládať legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie. Špecializujem sa preto na vedomosti zo zákonov z účtovníctva, obchodného práva a informačných technológií a ich vzájomné prepojenie a vplyv na podnikanie. Mojou vášňou je tiež zefektívňovanie podnikania mojich klientov.

Zdieľať článok:

Zdieľať článok:

Ak potrebujete k téme povinnosti zápisu rodného čísla viac informácií, s radosťou ma kontaktujte

Autor článku: Mgr. Martin Jurkovič, +421 903 276 531, info@efektivnejsie.sk

Otázky a odpovede k zápisu rodného čísla do obchodného registra

Prečo sa ustanovila zákonná povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Týka sa spoločnosti, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri a boli založené pred 1.10.2020.

Koho sa netýka povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Netýka sa spoločností, ktoré boli založené po 1.10.2020.

Do kedy je potrebné splniť si zákonnú povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

V zákone sa hovorí o dvoch termínoch. Pôvodný termín 30.9.2021 bol posunutý na 30.9.2022, avšak po 30.9.2021 nebude možné zapísať iné zmeny v spoločnosti bez doplnenia rodného čísla.

Je potrebné teraz riešiť povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Aktuálne nie je potrebné danú povinnosť riešiť, keďže sa očakávajú výrazné legislatívne zmeny ohľadom tejto povinnosti, ktoré zabezpečia, že si štát údaje doplní sám.

Ako je možné si splniť zákonnú povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Aktuálne je možné splniť si túto povinnosť len prostredníctvom formuláru na zápis zmien o spoločnosti, ktorý je spätý so súdnym poplatkom 33 €.

Zápis preto aktuálne neodporúčame, pretože v novele sa predpokladá buď riešenie Ministerstvom, alebo zápis bez súdneho poplatku.

Je potrebné zapísať do ORSR aj číslo občianskeho preukazu alebo pasu?

Povinnosť zapísať do ORSR číslo občianskeho preukazu alebo pasu majú len osoby, ktoré nemajú pridelené rodné číslo. Ide teda o cudzincov, ktorý nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Občania Slovenskej republiky povinnosť zapísať číslo OP resp. pasu nemajú.

Koľko stojí riešenie zákonnej povinnosti zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Aktuálne je možné splniť si túto povinnosť len prostredníctvom formuláru na zápis zmien o spoločnosti, ktorý je spätý so súdnym poplatkom 33 €.

Očakáva sa ale buď riešenie Ministerstvom vnútra, alebo zápis bez poplatku.

Ako plánuje Ministerstvo vnútra vyriešiť povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra?

Prostredníctvom preberania relevantných údajov o danej osobe z iných informačných systémov verejnej správy.

Ako budem vedieť, že mám povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra splnenú?

„O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné pre danú vykonať.“

Ak spoločnosť toto oznámenie neobdrží, keďže automatické doplnenie údajov v jej prípade nebolo možné, musí si povinnosť splniť sama.

Súvisiace články