COOKIES

🏠 Domov > Cookies

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Efektívnejšie.sk, s.r.o., sídlo:  Wolkrova 41, 851 01 Bratislava, IČO:  46 949 712, telefonický kontakt +421 903 276 531, email: info@efektivnejsie.sk. Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako získavame cookies?

Cookies získavame na základe nastavenia Vášho internetového prehliadača a sú uložené na Vašom zariadení. Tým pádom máte nad ich spracovaním a dobou spracovania plnú kontrolu. Viac informácii o cookies. https://aboutcookies.org/

Na aké účely spracúvame cookies?

Cookies spracúvame na účely správnej funkcionality našich webstránok, analýzu návštevnosti, prispôsobenie reklám a zapamätanie si používateľských nastavení. Právnym základom na spracovanie je Váš súhlas. Za Váš súhlas sa podľa zákona považuje aj použitie príslušného nastavenia Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Poskytovanie cookies nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

Komu cookies poskytujeme?

Cookies môžu byť poskytnuté spoločnosti Google za účelom analýzy návštevnosti našej webstránky a personalizovanej reklamy. Ako používa spoločnosť Google súbory cookie. Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú jej služby.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby poskytujeme na kontaktných údajoch uvedených v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf